1- TÜRKİYE CUMHURİYETİ


2- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ


3- NAHCİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ


4- AZERBAYCAN CUMHURİYETİ


5- TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ


6- ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ


7- KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ


8- KIRGIZ CUMHURİYETİ


9- ALTAY TÜRKLERİ


10- HAKAS CUMHURİYETİ


11- TUVA CUMHURİYETİ


12- SAHA-SİRE (YAKUTİSTAN) CUMHURİYETİ


13- BAŞKURTİSTAN CUMHURİYETİ


14- TATARİSTAN CUMHURİYETİ


15- ÇUVAŞİSTAN CUMHURİYETİ


16- BOSNA HERSEK


17- DOĞU TÜRKİSTAN


18- SARI UYGUR VE SALUR TÜRKLERİ


19- DAĞISTAN TÜRKLERİ


20- KUMUK TÜRKLERİ


21- ÇEÇENİSTAN CUMHURİYETİ – İNGUŞETYA
CUMHURİYETİ


22- KABARTAY-BALKAR TÜRKLERİ


23- KARAÇAY – ÇERKES ÖZERK CUMHURİYETİ


24-ABHAZYA


25- ACARA TÜRKLERİ


26- AHISKA TÜRKLERİ


27- KIRIM MUHTAR CUMHURİYETİ (KIRIM
TATAR TÜRKLERİ)


28- GAGAVUZ ÖZERK BÖLGESİ


29- BATI TRAKYA TÜRKLERİ


30- MAKEDONYA TÜRKLERİ


31- KOSOVA TÜRKLERİ


32- BATI VE ORTA AVRUPA’DA YAŞAYAN
TÜRKLER


33- FİNLANDİYA TÜRKLERİ


34- SAHA TÜRKLERİ


35- DOĞU SİBİRYA TÜRKLERİ


36- TOBOL TÜRKLERİ


37- TATAR TÜRKLERİ


38- BAŞKURT TÜRKLERİ


39- MİŞER TÜRKLERİ


40- NOGAY TÜRKLERİ


41- STAVROPOL TÜRKLERİ


42- GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİ


43- IRAK TÜRKLERİ


44- SURİYE TÜRKLERİ


45- HORASAN TÜRKLERİ (TÜRKMENLERİ)


46- AFGANİSTAN TÜRKLERİ


47- TACİKİSTAN TÜRKLERİ


48- KAŞGAY TÜRKLERİ


49- HAMSE TÜRKLERİ


50- MOĞOLİSTAN HOTUN TÜRKLERİ


51- MOĞOLİSTAN KAZAK TÜRKLERİ


52- ABD VE KANADA’DA YAŞAYAN TÜRKLER


53- AVUSTURALYA’DA YAŞAYAN TÜRKLER


54-ŞOR TÜRKLERİ


55- KARAKALPAKLAR


56- TELEÜT TÜRKLERİ


 


ÖZEL BÜRO