BÜŞRA KARADUMAN


1) Türk Diasporasının Avrupa
Siyasetindeki Yeri


‘Bir haber geldi uzaklardan,
topladık tahta bavulumuzu düştük yollara. Sevdiğimizi, kundaktaki bebeğimizi,
annemize, babamıza, kardeşimize emanet ettik. Sirkeci’den bindik bir kara
trene, vardık Münih’e’
.[1]


Bu sözler Türklerin yıllar önce işçi göçü çerçevesinde Avrupa’ya
gittikleri dönemi hatırlatmaktadır. Türklerin Avrupa ülkelerine göçü, iş gücü
piyasalarında oluşan boşluğu doldurmak üzere 1960’ların ilk yıllarında
başlamıştır. Başta Avrupa ülkelerine misafir işçi olarak giden Türklerin
mevcudiyeti geçici olmaktan çıkarak kalıcı olmaya başlamıştır. Avrupa’daki
Türkler zamanla yaşadıkları ülkelerde işçi konumundan çıkarak işveren konumuna
geçmiş, kendi sivil toplum kuruluşlarını oluşturmuş ve kültürel alanda
yerlerini almaya başlamıştır. Aynı zamanda Türkler siyaset alanında daha etkin
bir rol oynayan bir toplum haline gelmiştir. Siyaset Avrupa’da, ekonomi, hukuk
ve kültür gibi toplumsal kurumlara şekil vermektedir. Bu sebeple Avrupa
Türklerinin siyaset arenasındaki yeri, bir taraftan bu ülkelerde yaşayan
Türkler, diğer yandan Türkiye’yi temsil etme açısından önem teşkil etmektedir.


Bugün Avrupa’da yaklaşık 3,5 milyon Türk yaşamaktadır.[2]
Ancak 751 üyeden oluşan Avrupa Parlamentosu’nda, Almanya ve Bulgaristan’dan
olmak üzere sadece iki Türk kökenli üye bulunmaktadır.[3]
Bu da Avrupa Türklerinin Avrupa’da yeterince temsil edilmediğine işaret
etmektedir. En çok Türk vatandaşının yaşadığı Avrupa ülkelerinin başında
kuşkusuz Almanya, Belçika ve Hollanda gelmektedir.[4]
Bu makale, Almanya, Belçika ve özellikle Hollanda Türklerinin siyaset
alanındaki katılımını incelemektedir. Öncelikle Türklerin Almanya ve Belçika
siyasetindeki yerine kısaca değinilecek, ardından sonraki bölümlerde Türklerin
Hollanda’daki siyasal katılımı işlenecektir. Ancak burada, kökeni Türkiye’den
olan bazı siyasilerin, Türkler ve Türkiye’nin aleyhine hareket etmekte
olduğunun altını çizmek gerekmektedir.


1.1) Almanya Türklerinin Siyasi
Katılımı


Almanya’nın istatistik portalı Statista GmbH’nin verilerine göre,
2015’te Almanya’nın nüfusu 82 milyon 176 bin olarak geçmekte[5]
ve 1 milyon 506.113 Türk yaşamaktadır.[6] Ülkenin
Federal Meclisi’nde 630 milletvekili yer almaktadır ve mecliste 2013’ten
itibaren 11 Türk asıllı vekil görev yapmaktadır.[7]
Federal bir yapıya sahip olan Almanya, toplam 16 eyaletten oluşmaktadır. En son
gerçekleşen 2013 federal seçimlerinde Almanya Türklerinin tarihinde ilk defa
Türk asıllı vekil sayısı bu kadar artmıştır. Bu seçimlerin ardından Hristiyan
Demokratlar Birliği-Hristiyan Sosyal Birliği-Almanya Sosyal Demokrat Partisi
(CDU-CSU-SPD) koalisyonu kurulmuştur. Bu seçimlerde Türk asıllı seçmenlerin
ortalama sayısı yaklaşık 950 bin olarak hesaplanırken yüzde 70’inin oy
kullandığı bilgisi ortaya çıkmıştır. Önceki seçimlere nazaran katılım oranı
artmıştır, fakat 285 bin Türk asıllı seçmenin oy kullanmaması halen ciddi bir
sorun olarak algılanmaktadır.[8]


Bugün Almanya’da yaşayan Türkler ‘Alman Demokratlar Birliği’
(Allianz Deutscher Demokraten) adında yeni bir partinin çalışmalarına devam
etmektedir. 2017’de gerçekleşecek olan genel seçimlere katılması amaçlanan
partiyle, göçmenlere ve Alman toplumuna ulaşmak istenmektedir. Partinin
kurucusu Remzi Aru, Almanya genelinde 5 ile 15 milyon arasında bir oy
potansiyeline sahip olduklarını belirtmiştir. Aru, Türk asıllı
milletvekillerinin, kendilerinin isteklerini partilere taşımadıklarını, aksine
partilerin isteklerini kendilerine dayattıklarını ve Ermeni tasarısı sonrası da
partiyi kurmaya karar verdiklerini açıklamıştır.[9]


1.2) Belçika Türklerinin Siyasi
Katılımı 


11 milyon 267.910 (2016)[10] nüfusa sahip
olan Belçika’da 220 bin Türk yaşamaktadır.[11]
Federal bir devlet yapısından oluşan Belçika’da, Temsilciler Meclisi ve Senato
olmak üzere iki meclisli yasama organı vardır. 150 üyeden oluşan Temsilciler
Meclisi’nde yedi, senatoda ise bir Türk asıllı üye bulunmaktadır. En son
2014’te gerçekleşen federal seçimlerinin ardından Hrıstiyan Demokratlar-Flaman
Milliyetçileri (CD&V – N-VA) koalisyonu kurulmuştur. Ülkede idari yapının
bir alt unsurunu yerel yönetimler oluşturmaktadır. Belçika; Flamanca, Fransızca
ve Almanca Konuşanlar Toplulukları ve Flaman, Valon ve Brüksel Başkent
Bölgeleri’nden oluşmaktadır. Flaman Bölgesi ve Flamanca Konuşanlar topluluğu
aynı parlamento ve hükümet ile yönetilmektedir. 124 temsilciden oluşan
parlamentoda bir Türk kökenli üye yer almaktadır. Valon Bölgesi 75 temsilciden
oluşmaktadır ve içerisinde bir Türk asıllı temsilci mevcuttur. Brüksel Başkent
Bölgesi’nde ise 89 parlamento üyesi bulunmaktadır ve dört Türk asıllı vekil yer
almaktadır. 94 üyeden oluşan Fransızca Konuşanlar Topluluğu parlamentosunda bir
Türk asıllı bulunmaktadır. Son olarak Almanca Konuşanlar Topluluğu 25 üyeden oluşmaktadır
ve içerisinde Türk asıllı yer almamaktadır.[12]


Belçika’daki Türklerin 2012 yerel seçimleri öncesi kurduğu ilk
siyasi oluşumun ismi ‘Steek Heusden-Zolder’. 2012’de bir bölgede seçime giren
partiden sadece parti kurucusu Selahattin Özer belediye meclisine
girebilmiştir.[13] Bugün ise Belçika’daki Türkler yeni bir
parti oluşturmayı ve 2018’de gerçekleşecek olan yerel seçimlere katılmayı
amaçlamaktadır. Henüz ismi açıklanmayan partiyle, öncelikle yerel yönetime
girerek ülke genelinde örgütlenmeyi, tüm göçmenlere ve halkın geneline ulaşması
hedeflendiği açıklanmıştır.[14]


2) Hollanda Türklerinin Siyasi
Entegrasyonu


Hollanda’nın Merkezi İstatistik Bürosu’nun (CBS) 1 Temmuz 2016
verilerine göre, Hollanda nüfusu 17.022.008, Türk kökenli vatandaşların sayısı
ise 398.780 olarak geçmektedir. Hollanda’da Türkler en büyük batılı olmayan
göçmen grubunu oluşturmaktadır. 2015’te Türkiye’den Hollanda’ya göç eden
Türklerin sayısı 3747 iken, Türkiye’ye kesin dönüş yapanların sayısı 4520’ydi.[15]
Geçmişe göre artık Türkiye’ye dönüş yapanların sayısı Hollanda’ya göç
edenlerden fazladır.


2.1) Hollanda’daki Türk Siyasetçilerin Durumu: Geçmişten Günümüze


Hollanda’da parlementer demokrasiyle yönetilen bir monarşi sistemi
mevcuttur. Parlamento, Senato (Eerste Kamer) ve Temsilciler Meclisi’nden
(Tweede Kamer) olmak üzere iki kanattan oluşmaktadır. İçerisinde 75 senatör
bulunan Senato, halkın seçtiği bölgesel yöneticiler; 150 vekil yer alan
Temsilciler Meclisi üyeleri ise doğrudan halk tarafından seçilmektedir.[16]
Hollanda’da 390 belediye vardır[17], fakat şimdiye kadar Türk asıllı biri
belediye başkanı seçilmemiştir.[18]


1986 yılında, ülkede beş sene oturan göçmenlere yerel yönetimlerde
seçme ve seçilme hakkı tanındıktan sonra Türkler, 1986’da Amsterdam ve
Rotterdam’da yerel yönetimlere girerek Hollanda siyasetine dahil olmaya
başlamıştır. Sonraki yıllarda birçok Türk asıllı yerel yönetimlerde
bulunmuştur. 90’lı yılların başında çifte vatandaşlık yasası yürürlüğe
konulunca Türkler Temsilciler Meclisi’nde de seçme ve seçilme hakkı
kazanmıştır. Ulusal anlamda ilk Türk asıllı milletvekilleri 1998 yılında
Temsilciler Meclisi’ne girebilmiştir.[19]


2001’de ABD’deki terör olaylarından sonra dünya genelinde olduğu
gibi, Hollanda’daki Türkler de dahil Müslümanlara karşı baskılar artmıştır.
Bunun üzerine Seyfi Özgüzel’in 2002’de kurduğu İstikrarlı Hollanda (Duurzaam
Nederland) adlı parti girdiği ilk seçimlerde 0,01 oranında oy almış, fakat
sonraki seçimlere katılmamıştır.[20] 2002’de
altı, 2003’te sadece üç Türk asıllı vekil Temsilciler Meclisi’ne girebilmiştir[21].
2005’te ilk defa Türk asıllı biri bir parti yönetimine girebilmiştir. O yıl
Nevin Özütok Yeşil Sol Partisi’nde (GL) başkan yardımcılığına seçilmiştir.[22]
2006’da genel seçimlerde altı Türk asıllı Temsilciler Meclisi’ne girmiştir.
Aynı yılda ilk kez Türk asıllı biri bakan olarak göreve başlamıştır. İşçi
Partisi’nden (PvdA) Nebahat Albayrak göçmenlerden ve cezaevlerinden sorumlu
bakan olarak göreve gelince, meclisteki Türk vekil sayısı 5’e düşmüştür.[23]
2007’de gerçekleşen senato seçimlerinde bir ilk olarak Türk asıllı biri,
Sosyalist Partisi’nden (SP) Düzgün Yıldırım Senatör seçilmiştir. Fakat partisi
tarafından yapılan liste sırasına göre tercihli oylarla seçildiğinden bu durumu
partisi onaylamamıştır. Yıldırım, SP ile yolları ayrılınca Solidara Partisi’ni
kurmuş ve 2011 senato seçimlerine kadar senatörlük görevini sürdürmüştür.[24]
2013’te Solidara Partisi’nin genel kurul toplantısında partiyi feshetme kararı
alınmıştır.[25]


2010 yılında aşırı sağcı Özgürlük Partisi’ne (PVV) destek artmış
ve parlamentoda üçüncü büyük grup olarak yerini almıştır. PVV’nın dışarıdan
desteğiyle, Demokrasi İçin Halk Partisi-Hristiyan Demokrat Partisi (VVD-CDA)
koalisyonu oluşturulmuştur.[26] Bu seçimlerde meclise beş Türk asıllı
girebilmiştir.[27] Hollanda’da 2011’deki yerel
seçimlerinden önce Demokratlar Birliği (Unie van Democraten) isminde
başkanlığını Bekir Cebeci üstlenen bir siyasi parti kurulmuştur.[28]


2012’de kabinenin düşmesinin ardından gerçekleştirilen erken
seçimler sonrası VVD-PvdA koalisyonu kurulmuştur. PVV bu seçimde oy kaybetmiş
olsa da en büyük üçüncü parti olarak yerini korumuştur.[29]
En son gerçekleşen 2012’deki genel seçimlerinin ardından PvdA’dan Tunahan Kuzu,
Selçuk Öztürk, Keklik Yücel ve Sultan Günal Gezer; SP’den ise Saadet Karabulut
Temsilciler Meclisi’ne girmiştir. 2013’te PvdA’dan bir vekilin istifa etmesi
sonucunda Yasemin Cegerek de meclise dahil olmuştur.[30]
Böylece sol partilerden altı Türk asıllı vekil parlamentoda yerini almıştır.
Ancak yukarıda belirtildiği gibi, bazı Türk asıllı siyasetçiler Türkleri temsil
etmemektedir. Bunun meclisteki vekiller için geçerli olup olmadığı, vekillerin
geçmişteki söylem ve(ya) eylemlerinden yola çıkarak açıklanmaya çalışılacaktır.


Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, 2014’te iktidar ortağı PvdA
Hollanda’daki bazı Türk kuruluşlarının şeffaf olmadıklarını ileri sürerek yakın
takibe alınmaları isteğine karşı çıkınca partiden ihraç edilmişti. Sonrasında
Kuzu ve Öztürk ezilen kesimlerin sesi olmak için Denk (düşün) Partisi’ni
kurmuştur.[31] Ayrıca Denk Partisi 2015’te, sözde
Ermeni soykırımı önergesini reddetmişti.[32]
Denk 2017’de gerçekleşecek olan genel seçimlere katılıp seslerini duyuramayan
kesimleri temsil edecektir. Bu örnekler Kuzu ve Öztürk’ün Hollanda Türklerini
temsil ettiklerini göstermektedir. Diğer vekiller ise tam tersine Hollanda’daki
Türkleri temsil etmemektedir. Örneğin Keklik Yücel 2015 yılında sözde Ermeni
soykırımı önergesini onayladığını kendi Twitter hesabı üzerinden beyan etmiştir.[33]
Aynı şekilde Sultan Günay Gezer, Yasemin Cegerek ve Saadet Karabulut önergeyi
onaylamıştır.[34] Ayrıca Saadet Karabulut Kürtlerin Irak
ve Suriye’deki durumuyla ilgili bir konuşmasını Öcalan posteri önünde
gerçekleştirmiştir.[35]


3) Hollanda Türklerinin Hollanda
Siyasetine İlgisi  


3.1      
Siyasi Partilere Destek


Hollanda’da Türkler, yabancı azınlıklara en çok sahip çıktığı
düşüncesiyle yıllarca sol partisi PvdA’yı desteklemiştir. Türkler oy
kullanırken parti programlarından daha ziyade listedeki Türk isimlerine oy
vermeye dikkat etmektedir. Bunun olumsuz tarafı oyların aslında Türklere düşman
olanlara gitme olasılığıdır, ki bu durum maalesef yaşanmaktadır. PvdA’nın
Müslümanlara karşı ırkçı tutumlarının artmasıyla birlikte Türk toplumu arasında
popülerliğini yitirmeye başlamıştır. Örnek vermek gerekirse partinin sözde
Ermeni soykırımı ve helal kesim ile ilgili tutumu Türklerin PvdA’ya karşı sempatisini
azaltmıştır. Ayrıca Türk asıllı milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Selçuk
Öztürk’ün partiden ihraç edilmesi üzerine Türkler bundan rahatsızlık duymuştur.
Hollanda’da etnik azınlıklar kanalı Demet TV’nin yaptığı anketin sonucuna göre
daha önce oyunu PvdA’ya veren ve artık desteklemeyen Türklerin yüzde 51’i, bu
kararında Türk asıllı iki vekilin partiden ihraç edilmesinin etkisi olduğunu
belirtmiştir.


2400 kişinin katıldığı ankete göre, 2017 genel seçimlerinde
Türklerin yüzde 47’si oyunu Demokratlar 66’ya (D66), yüzde 17’si ise PvdA’ya
vermek istediğini söylemiştir.[36] Ancak Türklerin ve diğer Müslüman ve
Müslüman olmayan yabancı grupların Denk’e desteği azımsanamayacak kadar
büyüktür. Hollanda’da internet üzerinden siyasi parti seçim anketleri
gerçekleştiren Maurice de Hond’un 17 Nisan 2016 anketine göre Denk’in 2017
genel seçimlerinde koltuk sahibi olma şansı yüksektir.[37]


3.2) Siyasi Gündeme Bakışları ve
Seçimlere Katılım Durumu


Hollanda’da yaşayan Türklerin genel olarak Hollanda siyasetine
olan ilgisi düşüktür. Hatta genelde Türkiye’nin siyasetine olan ilgileri,
Hollanda siyasetine olan ilgilerinden daha büyüktür ve Türkiye’nin gündemini
daha iyi takip etmektedirler. Türklerin Türkiye’nin gündemini takip etmesi
olumlu bir davranıştır. Ancak yaşamlarını sürdürmekte oldukları ülkenin
siyaseti kendilerini en çok etkileyecektir. Bu yüzden Hollanda Türklerinin,
yaşadıkları ülkenin gündemini en az Türkiye’nin gündemini takip ettiği kadar
yakından izlemesi gerekmektedir. Ayrıca net bir oran mevcut olmamasıyla
birlikte Hollanda’da yaşayan Türklerin genelde gerçekleştirilen seçimlere
katılımı düşüktür.


4) Değerlendirme


Avrupa’daki Türkler yaşadıkları ülkenin bir parçası haline
gelmiştir. Ancak Avrupa ülkelerindeki Müslümanlar, Türkler de dahil olmak üzere
günah keçisi seçilmiştir. Son zamanlarda özellikle Türklere karşı düşmanlık
artmış durumdadır. Irkçılığın arttığı Avrupa’daki Türk toplumu kendilerini
temsil edecek Türk asıllı vekillere ihtiyaç duymaktadır. Ancak geçmişe göre
Avrupa’nın siyaset arenasında daha etkin rol oynayan Türk toplumu birçok
sorunla karşılaşmaktadır.


Bugün Hollanda’daki siyasi partiler, sol partiler dahil
sağcılaşmıştır. PvdA gibi solcu partilerde yer alan, Türklere veya Türkiye’ye
sahip çıkan Türk asıllı vekiller dışlanmakta hatta partilerden ihraç
edilmektedir. Bunun bir örneği Hollanda’daki Türk kuruluşlarına sahip çıkan
Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk’ün 2014’te PvdA’dan ihraç edilmesi olayıdır. Hollanda’da
Türkleri gerçek anlamda temsil edecek olan siyasilerin sayısı ve çalışmaları
artmalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi Hollanda’nın Temsilciler Meclisi’nde
bulunan altı vekilden dört tanesi Türkleri temsil etmemekle birlikte Türklerin
ve Türkiye’nin aleyhine hareket etmektedir. Bu, Türk düşmanı olmalarından veya
çıkarlarını düşünmelerinden kaynaklanabilir. Bu sebeple meclisteki Türk
vekillerine sayısal olarak bakılınca başarı sağlandığı düşünülebilse de bu sayı
yanıltıcıdır. Asıl önem taşıyan Türk kimliğini unutmadan gayret sarf edip
Hollanda siyasetini etkilemeye çalışmak ve bunda başarılı olabilmektir.


Bugün Hollanda’daki Türkler, siyasi partilerde ancak kimliklerini,
norm ve değerlerini hiçe sayarak partilerin düşüncelerine aykırı görüş
belirtmeyerek barınabilmektedir. Bu yüzden Hollanda’da yaşayan Türkler,
Türkiye’de destekledikleri partileri, mensubu oldukları cemaatleri vs. bir
kenara bırakarak ortak hareket etmeli. Türk toplumu siyasal etkiyi
çoğaltabilmek için kendi arasında parçalanmamalıdır, birbirlerini
ötekileştirmemelidir ve kendilerini en iyi temsil edecek partiye desteğini
vermelidir. Hollanda’nın siyaset gündemini iyi takip etmeyen ve seçimlerde
sandığa gitmeye bile üşenen Türk toplumu, Türk sivil toplum kuruluşları ve
siyasileri tarafından bilinçlendirilmeli ve teşvik edilmelidir.


[1] Uetd Headquarter, ‘‘Uetd
Headquarter’’ 16 Haziran 2016, https://www.youtube.com/watch?v=uX3lswbpDq8,
(Erişim Tarihi: 3 Eylül 2016).


[2] Wilfred van de Poll, De Open
Armen Van Erdoğan, 28 Nisan 2016, http://www.trouw.nl/tr/nl/30020/Uitgelicht/article/detail/4290947/2016/04/28/De-open-armen-van-Erdogan.dhtml,
(Erişim Tarihi: 4 Eylül 2016). 


[3] Leden, http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/map.html,
(Erişim Tarihi: 8 Eylül 2016).


[4] Tolga Sakman, Türk diasporası’nın
Avrupa Siyasal Sistemine Katılımı, Konya, Çizgi Kitabevi, 2015, s. 15-16.


[5]
Bevölkerung – Zahl der Einwohner in Deutschland von 2002 bis 2015
(in 1.000), http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1217/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-seit-2002,
(Erişim Tarihi: 28 Ağustos 2016).


[6] Anzahl der Ausländer in
Deutschland nach Herkunftsland in den Jahren 2014 und 2015, http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1221/umfrage/anzahl-der-auslaender-in-deutschland-nach-herkunftsland,
(Erişim Tarihi: 28 Ağustos 2016).


[7] Complete List Of Members, http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/members18/complete,
(Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2016).


[8] Sakman, s. 111.


[9] Almanya’da Türkler Parti Kuruyor,
26 Haziran 2016, http://www.hurriyet.com.tr/almanyada-turkler-parti-kuruyor-40122593,
(Erişim Tarihi: 26 Ağustos 2016).


[10]
Structuur van de bevolking volgens leeftijd en geslacht: België,


http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/leeftijdgeslacht/belgie,
(Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2016).


[11]
Türkiye-Belçika İlişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-belcika-siyasi-iliskileri-.tr.mfa,
(Erişim Tarihi: 2 Ağustos 2016).


[12]
Overheid, http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_staat,
(Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2016).


[13]
Gemeenteraad, http://www.heusden-zolder.be/gemeenteraad/default.aspx?ID=3584&info=true#,
(Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2016).


[14]
Belçika Türkleri Partileşiyor, http://www.avrupaturkgazetesi.com/belcika-turkleri-partilesiyor,
(Erişim Tarihi: 25 Ağustos 2016).


[15]
Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd (31 december) en geslacht, 13
Haziran 2016,


http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03742&D1=0-4&D2=0&D3=0&D4=0-2,236&D5=0&D6=19-20&HDR=T,G5&STB=G1,G2,G4,G3&VW=T,
(Erişim Tarihi: 3 Eylül 2016).


[16] Nederland, ‘Bestuur en
İnstellingen’, https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland,
(Erişim Tarihi: 3 Eylül 2016).


[17] Aantal Gemeenten Daalt İn 2016
Naar 390, 4 Ocak 2016, https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/01/aantal-gemeenten-in-2016-daalt-naar-390,
(Erişim Tarihi: 3 Eylül 2016).


[18] Gemeenten En Hun Kroonbenoemde
Burgemeesters, 29 Nisan 2015,
file:///C:/Users/user/Downloads/overzicht-april-2015.pdf, (Erişim Tarihi: 3
Eylül 2016).


[19]
Sakman, s. 121.


[20] Duurzaam Nederland, https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaam_Nederland,
(Erişim Tarihi: 4 Eylül 2016).


[21] Sakman, s. 122-123.


[22]
Drs. N. (Nevin) Özütok, http://www.parlement.com/id/vhay1cax56sr/n_nevin_ozutok,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[23] Samenstelling Kamerleden
2006-2010, https://nl.wikipedia.org/wiki/Samenstelling_Tweede_Kamer_2006-2010,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[24]
D. (Düzgün) Yıldırım, http://www.parlement.com/id/vhl718mumlwg/d_duzgun_yildirim,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[25]
Solidara, https://nl.wikipedia.org/wiki/Solidara,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[26] Tweede Kamerverkiezingen 2010, http://www.parlement.com/id/vib7f70ymd9f/tweede_kamerverkiezingen_2010#p2,
(Erişim Tarihi 7 Eylül 2016).


[27]
Sakman, s. 125.


[28]
Hollanda’da Siyasi Partiye Türk Lider, 3 Ocak 2011, http://m.turkinfo.nl/hollanda-39da-siyasi-partiye-turk-lider/3459,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[29] Tweede Kamerverkiezingen 2012, https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamerverkiezingen_2012,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[30] Sakman, s. 126.


[31] PVDA’dan İhraç Edildiler, Denk’i
Kurdular, http://www.gundem.be/tr/avrupa-birligi/pvda-dan-ihrac-edildiler-denk-i-kurdular,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[32] Ermeni Önergesi Büyük Çoğunlukla
Kabul edildi!, http://www.haber.nl/ermeni-onergesi-buyuk-cogunlukla-kabul-edildi/?doing_wp_cron=1473304101.0080299377441406250000,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[33] Keklik Yucel, 9 Nisan 2015, https://twitter.com/keklikyucel/status/586262060192899072,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[34] Thijs Broer, Ook İn De Kamer
Heeft Erdogan Vrienden, 9 Haziran 2015, https://www.vn.nl/ook-in-de-kamer-heeft-erdogan-vrienden,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[35] Tim Engelbart, SP-Kamerlid
Speecht, Met Lachende Terrorist Op Achtergrond, 1 Kasım 2014, http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/11/sp-kamerlid-speecht-met-lachende-terrorist-op-achtergrond,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).


[36] Turkse Kiezers: Van PvdA Naar
D66, 14 Mart 2016, http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2015/03/14/turkse_kiezers_van_pvda_naar_d66,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).[37] Peiling Maurice de Hond:
Kans groot dat DENK bij verkiezing zetels behaalt, 17 Nisan 2016, http://politiek.tpo.nl/2016/04/17/peiling-maurice-hond-kans-groot-denk-verkiezing-zetels-behaalt,
(Erişim Tarihi: 7 Eylül 2016).