Yunanistan
Silahlı Kuvvetleri


Ömer Çay*


Avrupa’nın
güneydoğusunda, Balkan yarımadasında bulunan Yunanistan, Avrupa’da savunma ve
güvenliğe en çok yatırım yapan ülkelerden biridir. Yunanistan’ın silahlı
kuvvetlerine önem vermesindeki en temel sebep hiç şüphesiz Türkiye ile olan FIR
hattı, kara suları problemi ve Kıbrıs meselesinden kaynaklanmaktadır. Bu
bağlamda Yunanistan kendisi için en büyük tehlikeyi Türkiye’den beklemekte,
silahlı kuvvetlerinin modernizasyon projelerini ve doktrinlerini buna göre
düzenlemektedir. Soğuk Savaş döneminde kendisi için görece tehlikeli olduğunu
düşündüğü Yugoslavya’nın ortadan kalkmasından sonra Yunanistan için batıda
belirgin bir tehdit unsuru yoktur. Yunanistan, Makedonya ile isim sorunları
yaşamanın dışında, batı komşuları arasında büyük ölçekli bir problem
yaşamamaktadır. Yine Soğuk Savaş döneminde zaman zaman kuzey sınırlarını tehdit
eden Bulgaristan ise artık Yunanistan için nötral bir durumdadır. İşte bu
yüzdendir ki Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin en temel odaklanma noktası olası
bir Türk-Yunan çatışmasıdır. Bu yüzden Yunanistan Ege’de ciddi bir deniz ve
hava gücü bulundurmakta olup, kara ordusunun büyük kısmını da Trakya ve
Makedonya bölgelerine yığmıştır. Güney Kıbrıs’ın savunulması yine Yunanistan Silahlı
Kuvvetleri’nin öncelikli görevleri arasındadır. Bununla birlikte Yunanistan
NATO ile birlikte barışı koruma görevlerinde aktif rol oynamaktadır.


Yunanistan
Silahlı Kuvvetleri, 110 bini kara kuvvetlerinde, 30 bini hava kuvvetlerinde ve
16 bini de deniz kuvvetlerinde olmak üzere yaklaşık 156 bin aktif personele
sahiptir. Savaş zamanında bu birliklerine yaklaşık 300 bin ek asker daha
katabileceği düşünülmektedir.Yunanistan’ın 2008 savunma bütçesi yaklaşık 6
milyar euro olarak gerçekleşmiş olup, bu bütçenin yaklaşık %30’u (1,8 milyar
Euro) modernizasyon programlarına gitmektedir. Yunanistan’da zorunlu 9 ay
askerlik hizmeti bulunmakta ve aktif personel arasında önemli miktarda
profesyonel asker bulunmaktadır.


Kara Ordusu


Yunanistan
Kara Kuvvetleri 1.Ordu ve buna bağlı 4 kolordu grubundan oluşmaktadır:


Yunan
1. Ordusu: (Larissa)


-1.
Kolordu ? Makedonya-Kozani konuşludur; 3 piyade tugayından oluşan bir piyade
tümeni ve 1 zırhlı tugaydan oluşmaktadır:

—8. Piyade Tümeni

—9./10./15. Piyade Tugaylarından oluşur

—24. Zırhlı Tugay


-2.
Kolordu ? Makedonya-Veroia bölgesinde konuşludur; hızlı konuşlandırılabilir 3
piyade tugayından oluşan 1 piyade tümeni; ve 2 mekanize piyade tugayından
oluşan 1 mekanize-piyade tümeni ve son olarak Yunan 1. Ordusu’nun Kara-Havacılık
Tugayı’ndan oluşmaktadır.


—1.
Piyade Tümeni:

—1. Hava Komando Tugayı (aynı zamanda özel harekat birliği); 71. Hava İndirme
Tugayı; 32. Deniz Piyade Tugayı’ndan oluşur ve Yunanistan’ın savaşa en
hazırlıklı birlikleridir.

—2. Mekanize Piyade Tümeni:

— 33. ve 34. Mekanize Piyade Tugayı’ndan oluşmaktadır.

—1. Ordu Kara-Havacılık Tugayı:

—1 Saldırı Helikopteri Tugayı (AH-64A/D Apache) ve 4 kolordu helikopter
tugayından oluşmaktadır.

-4. Kolordu: Batı Trakya’da konuşludur; Toplamda 4 mekanize piyade tugayı
içeren 2 mekanize piyade tümeni ve 3 zırhlı tugay içeren 1 zırhlı tümenden
oluşmaktadır.

—12. Mekanize Piyade Tümeni:

—7. ve 31. Mekanize Piyade Tugayı’ndan oluşmaktadır.

—26. Mekanize Piyade Tümeni:

—3. ve 30. Mekanize Piyade Tümeni’nden oluşmaktadır.

—20. Zırhlı Tümen:

—21. Zırhlı Tugay, 23. Zırhlı Tugay ve 25. Zırhlı Tugay’dan oluşmaktadır.

-50. Bağımsız Mekanize Piyade Tugayı? Trakya konuşlu bağımsız tugay.


3.
Kolordu: (NDC-GR: NATO Deployable Force- Greece) Selanik konuşlu bu kolordu,
Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun düzenleyebileceği operasyonlar için bir merkez
görevi görmektedir.


Adalar
ve İç Güvelik Komutanlığı:


Merkezi
Atina’da bulunan bu komutanlık Yunanistan’ın iç güvenliğinden, özellikle Ege
adalarından sorumludur. Bu komutanlık altında 6 Ada Komutanlığı (Sakız, Kos,
Samos, Rodos, Myrinia, Midilli) ve Girit konuşlu bir piyade tugayı ile diğer
destek unsurları yer almaktadır.


Atina
Ordu Lojistik Destek Komutanlığı:


Destek
tugayları, askeri fabrikalar/tamir-bakım merkezlerinden oluşan Atina merkezli
komutanlıktır.


Özetlenecek
olursa Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yapısı aşağıdaki gibidir:


-1
Ordu Komutanlığı ve bunlara bağlı 4 Kolordu Komutanlığı (1’i NATO’ya tahsisli);
Adalar-İç Güvenlik Komutanlığı; Lojistik Komutanlığı ve diğer eğitim-destek
unsurları.

-2 Piyade Tümeni ve bunlara bağlı 6 Piyade Tugayı (1’i Özel Harekat, 1’i Deniz
Piyade ve 1 Hava İndirme olmak üzere).

-3 Mekanize Piyade Tümeni ve bunlara bağlı 7 Mekanize Piyade Tugayı.


-1
Zırhlı Tümen ve toplamda 4 Zırhlı Tugayı.


Mevcut
planlara göre Yunan ordusu tümen yapısından, tugay yapılanmasında doğru bir
yönelim planlamaktadır.


Yunan
Silahlı Kuvvetlerinin Envanter Durumu:


Ana
Muharebe Tankları:


Leopard-2A6
HEL: 170

Leopard-2 A4: 196

Leopard-1A3/A4/A5: 418

M60 A1: 350

M60 A3: 310

-muhtemelen 400’den daha azı operasyonel-

M48 A5/MOLF : 714

-muhtemelen 500’den daha azı operasyonel, 190 kadar M48A2/A3 hizmet dışı-


Zırhlı
Muharebe Araçları / Zırhlı Personel Taşıyıcılar:


BMP-1:
378 (Hizmet dışına çıkarılıyor/çıkartıldı)

Leonidas Mk1/Mk2: 392

M113 A1/A2: 1500

Tekerlikli Zırhlı Araçlar:

VBL Panhard: 243

Hummer: 300+

İstihkam Araçları

Buffel Zırhlı Tank Kurtarıcı: 12

Leopard-1 Tank Kurtarıcı: 43

M88A1 Tank Kurtarıcı: 95 (hizmet dışına çıkarılıyor)

Pionierpanzer-2 Zırhlı istihkam Aracı: 14

Leopard-1 Köprücü Tanklar: 18

Leopard-1 anti-mayın: 10+


Kundağı
Motorlu Topçu Sistemleri:


PzH
2000 (155mm): 24

M-109A1/A2/A3/A5 (155mm): 197

M110A2 (203mm): 134

M107 (175mm): 12

*M44A1 ve M52A1 hizmet dışı

Çekili Topçu Sistemleri

M-56 (105mm): 19

M-101 (105mm): 295

M-114 (155mm): 176


Kundağı
Motorlu Havan Sistemleri:


M-106A1/A2
(107mm, bazıları 120mm): 231

Havan Topları:

E56 (120mm): 158

M30 (107mm): 620

M1/M29/E44 (81mm): 3000

M2 (60mm): 500

Çok Namlulu Roket Atar Sistemi:

MLRS (227mm, ATACM kabiliyeti): 18

RM-70/85 (122mm): 115

Tank-Savar Silah Sistemleri:

M901 TOW: 244

M113A2 TOW: 156

Milan (Bazıları Hummer Üzerinde): 290

AT-4 SPIGOT: 200+

KORNET-E (VBL/Hummer üzerinde): 196

M40A1 GTT (106mm): 1200

Carl Gustav (84mm): 2000

M67 GTT (90mm): 1300

RPG-18: 18000

M72 (66mm): 10000

STRIM (89mm): 135

Hava Savunma Füze Sistemleri:

FIM-92A/C STINGER MANPADS: 1000

SA-8 OSA-AKM: 20+

I-HAWK: 7 Batarya (42 adet 3’lü lançer)

TOR-M1: 21

ASRAD: 54

Hava Savunma Topçu Sistemleri:

Artemis (30mm): 150

Rh-202 (20mm): 208

ZSU-23-2 (23mm): 523

Kara Havacılık Filosu:

Saldırı/Tanksavar:

AH-64A+ APACHE: 19

AH-64D APACHE: 12

Transport-Genel Maksat:

UH-1H/AB-205: 84

CH-47SD: 15

NH-90: 20 (teslimat aşamasında)

Eğitim:

206B JETRANGER: 12

Schwiezer 300C: 15

Eğitim-İrtibat-Foto Keşif

U-17A/B: 15

C-12/R: 3

İHA:

SAGEM Sperwer: 4 sistem, 16 İHA


Modernizasyon
Faaliyetleri Analizi:


Yunan
Kara Kuvvetleri, zırhlı birliklerin modernizasyonuna son yıllarda önem
vermektedir. Bu çerçevede 170 Leopard-2A6 tankın alınması önemli bir dönüm
noktası olmuştur. Bunun yanında Almanya’dan ihtiyaç fazlası 196 Leopard-2A4
tankının alınması bir başka önemli gelişmedir. Bu tanklar kısmı modernizasyondan
geçmiştir. Buffel tipi istihkam araçlarının Leguan/Biber tipi köprücü tankların
beraberinde alınması Yunanistan’ın tam donanımlı zırhlı birlikler oluşturduğuna
bir işarettir.

Yunanistan, envanterinde kalan BMP-1 tipi zırhlı muharebe araçlarını değiştirmek
için Rusya’dan 415 BMP-3M tipi zırhlı personel taşıyıcı ve 35-50 adet amfibik
BMP-3F ve BREM-L tipi kurtarma araçlarını da içeren 1,2 milyar Euro değerinde
bir alım yapmak istemektedir; bu zırhlı araçların bir kısmının Yunanistan’da
kullanılması planlanmaktadır. BMP-3 zırhlı araçları 100mm düşük geri tepmeli
topundan 5000m menzilli laser güdümlü mermiler atma kabiliyeti ile dikkat
çekicidir. Yunan BMP-3’lerinin THALES yapımı gece görüş sistemine sahip olması
beklenmektedir.


Alınması
planlanan 20 NH-90 helikopterinde gecikmeler var gibi gözükmektedir, ancak ilk
helikopterlerin bu yıl içinde alınması planlanmaktadır. Yunanistan, UH-1
modernizasyonu yapmaz iken, elindeki bütün AH-64A APACHE helikoptelerini AH-64D
ayarında modernize etmiştir.


Yunanistan Hava Kuvvetleri


Yunan
Hava Kuvvetleri 30.000 personeli, 14 muharip filo ve 6 muharip hava gücü
(combat wing) ve NATO standartlarına sahip eğitim ve taktik kabiliyetleri ile
Avrupa’nın hatırı sayılır hava kuvvetleri arasında gösterilmektedir.


Filolar
ve Donanım:


*110.
Muharip Hava Gücü: (Larissa)

– 337. filo: F-16 C/D (av/bombardıman; eğitim)

– 346. filo: F-16 C/D (av/bombardıman; eğitim)

– 348. filo: RF-4E (keşif)

– Lojistik Destek: C-130B Hercules


*111.
Muharip Hava Gücü: (Nea Ankhialos)


-330.
filo: F-16 C/D (av/bombardıman; eğitim)

-341. filo: F-16 C/D (av/bombardıman, SEAD; eğitim)

-347. filo: F-16 C/D (av/bombardıman; eğitim)

– OCU uçuşları: F-16 C/D


*114.
Muharip Hava Gücü: (Tanagra)


-331.
Filo: Mirage-2000-5EG/BG (av/bomardıman; eğitim)

-332. Filo: Mirage-2000EG/BG (av/önleme; su-üstü saldırı)

-OCU uçuşları: Mirage-2000EG/BG


*115.
Muharip Hava Gücü (Souda Chania)


-340.
filo: F-16 C/D (av/bombardıman; eğitim)

-343. filo: F-16 C/D (av/bombardıman, SEAD; eğitim)

-OCU uçuşları: F-16 C/D


*116.
Muharip Hava Gücü (Araxos)


-335.
filo: A-7E / TA-7C Corsair-II (saldırı/bombardıman; eğitim)

-336. filo: A-7E / TA-7C Corsair-II (saldırı/bombardıman; eğitim)

-OCU uçuşları: A-7E ve TA-7C


*117.
Muharip Hava Gücü (Andravidha)


338.
filo: F-4E (av/bombardıman)

339. filo: F-4E (av/bombardıman)

OCU uçuşları: F-4E


Not:
Hava Silah/Taktik Eğitim Okulu olarak da kullanılan bir üs.


Bu
muharip filoların yanında; yukarıda adı geçen Muharip Hava Grupları’nın geçici
olarak konuşlandığı Muharip Hava Grupları bulunmaktadır:


-126.
Muharip Hava Grubu (Heraklion) : ?

-130. Muharip Hava Grubu (Limnos): 110/111’den gelen F-16 C/D

-131. Muharip Hava Grubu (Aktion): NATO E-3A AWACS

-132. Muharip Hava Grubu (Agrinion): ?

-133. Muharip Hava Grubu (Kasteli): 111’den gelen F-16C/D

-134. Muharip Hava Grubu (Santorini): 117’den gelen F-4E

-135. Muharip Hava Grubu (Skiros): 114’den gelen Mirage-2000EG/BG

-138. Muharip Hava Grubu (Timpaki): ?


*AEW&C
Filosu:


-
380. Havadan Erken İhbar/Kontrol Filosu : EMB-145 Erieye


*Hava
Lojistik Komutanlığı


*112.
Hava Lojistik Üssü (Elefsis)


-353.
filo: P-3B Orion (Deniz Karakol)

-354. filo: C-27J Spartan (Hafif Nakliye)

-355. filo: CL-215 (Yangınla Mücadele); Do-28D (İrtibat)

-356. filo: C-130B/H (Nakliye)

-358. filo: AB-205A/ Bell-212 (Arama Kurtarma)

-384. filo: Super Puma (Muharebe Arama Kurtarma)

-VIP filo: ERJ-135LR, Gulfstream V (VIP Transport)

-Eğitim filosu

-Ambulans Filosu: A-109E


*113.
Hava Lojistik Üssü (Selanik-Mikra)


-383.
filo: Bombardier 415 (Arama-Kurtarma/Deniz Karakol/Yangınla Mücadele)


*Eğitim
Komutanlığı (Dekalia-Tatoi):


Hava
Eğitim Akademisi’nin de bulunduğu Dekalia’de başlangıç eğitimleri alındıktan
sonra; Kalamata’da T-6A Texan-II ve T-2E Buckeye uçakları ile temel ve ileri
eğitim verilmektedir. 2 Hava Eğitim Grubu ve 5 ana eğitim filosu bulunmaktadır:


-360. filo: T-41 (Başlangıç Eğitimi)

-361 ve 364. filo: T-6A Texan-II (Temel-Taktik Eğitim)

-362 ve 363. filo: T-2E Buckeye (İleri Eğitim)


Yunan
Hava Kuvvetleri Envanteri:


-126
F-16C ve 44 F-16D (Not: 2009’de teslim edilmeye başlanan 30 F-16 Block-52+
dahil edilmiş; Kaza-Kırıma Uğrayan 10 kadar F-16 çıkarılmamıştır; toplam F-16
sayısı 160’tır)

-Mirage 2000EG/BG : 20

-Mirage-2000-5EG/BG Mk2: 25

-F-4E Phantom-II: 34

-RF-4E Phantom-II: 15

-A-7E Corsair-II: 35

-TA-7C Corsair-II: 12

EMB-145 Erieye AEW&C: 4

P-3B Orion: 6

Bombardier 415MP:1

Bombardier 415GR:7

C-130 B/H Hercules: 15

C-27J Spartan: 12

Do-28D Skyservant: 6 (hizmet dışına çıkartılıyor)

EMB-135B: 1

ERJ-135LR: 1

Gulfstream V: 1

T-6A Texan-II: 45

T-2C/E Buckeye: 40

T-41D: 18

Aq-Cat: 12

Dromader: 21

CL-215: 13


Hava
Savunma Sistemleri:


6
Patriot PAC-3 Sistemi (36 lançer)

2 S-300 PMU-1 Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi (12 lançer)

12 Skyguard/Sparrow Bataryası

4 TOR-M1 sistemi (ilave 21 tane kara kuvvetlerinde)

9 Croatle NG sistemi


Modernizasyon Faaliyet Analizi:


Yunanistan
Hava Kuvvetleri muharip filosundaki eskimeye başlayan F-4E ve A-7 Corsair II
tipi savaş uçaklarının yenilenmesi için 70 kadar savaş uçağına ihtiyaç
duymaktadır. Bu uçakların bir kısmını yenileyecek olan 30 F-16 Block52+ bu
yıldan itibaren teslim edilmeye başlanacaktır. Bu F-16’lar Araxas’da A-7
Corsiar II uçaklarının yerini alacak. Ancak Yunanistan ilave 30-40 yeni nesil
savaş uçağına ihtiyaç duymaktadır. Yeni nesil savaş uçağı ile ilgili alım
kararının 2009 yılı içerisinde verilmesi beklenmektedir ve karar sonrası
uçakların 2011 yılından itibaren envantere katılması planlanmaktadır.
Hatırlanacağı üzereYunanistan yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için
2001 yılında seçilen Eurofighter Typhoon uçaklarının alımını iptal etmiş ve
F-16 alımını sürdürmüştü; bu kez yine adaylar arasında Eurofighter Typhoon
Trench2/3, F-16 Block 60, F/A-18 E/F Super Hornet, Gripen NG ve Rafale F3
bulunmakta. Yunanistan geleceğe yönelik F-35A alımını düşünmektedir. Türk Hava
Kuvvetleri’nin F-35 alacak olmasının ardından 2014 sonrası Yunanistan’ın F-35
alımını düşünmesi beklenebilir. Hatta bu konuda Yunanistan’ın üretici firma
tarafından özel brifingler aldığı ve Lockheed Martin’in önce F-16 Block-60
hemen sonrasında F-35 alımına yönelik bir paket teklif ettiği söylenmektedir.


Yunanistan
Mirage-2000 filosundan 10 tanesini Mirage-2000-5 Mk2 standardına getirmiş ve
ilave 15 yeni Mirage-2000-5 Mk2 alarak toplamda 25 uçaklık bir filo kurmuştur
ve bu filoya Fransa’dan alınan 300+ km menzilli SCALP-EG seyir füzelerini
katmıştır. Bu sayede Mirage-2000-5 Mk2 filosu rakip hava savunma sistemlerinin
menziline girmeden uzun menzilli saldırı kabiliyetine kavuşmuştur.

Bazı Avrupa ülkeleri ile insansız muharebe uçağı (UCAV) Neuron projesinin
katlımcısı olan Yunanistan’ın proje sonrasında ortaya çıkacak UCAV’ı hava
kuvvetleri için değerlendirmesi söz konusu olabilir ancak operasyonel bir UCAV
filosunun 2020’den önce görülmesi olası görülmemektedir.


Havadan
Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı ihtiyacını EMB-145 Erieye uçaklarından 4 tanesini
alarak çözen Yunanistan’ın öncelikli projelerinden birini Deniz Karakol
Uçakları (DKU) oluşturmakta. Bu amaçla Yunanistan’ın 5-6 adet DKU almak için
çalışmalara başladığı bilinmekte ve konuyla alakalı kararın 2009 yılında
alınması planlanmaktadır. Burada çözüm için EMB-145MP, EADS C-295 ve ATR-72
tipi uçakların değerlendirildiği bilinmektedir.


Nakliye
uçağı filosuna 12 adet C-27J Spartan hafif nakliye uçağı katan Yunanistan’ın,
C-130B/H nakliye uçağı filosunu önümüzdeki 10 yıl boyunca değiştirmesi
beklenmemektedir. Yunanistan, eğitim filosundaki T-2 Buckeye ileri eğitim
uçaklarını daha yeni uçaklarla değiştirmek istemektedir. Bu amaçla 900 milyon-1
milyar euro’luk bir bütçeyle 45 adet ileri eğitim uçağı satın alınması
planlanmıştır. Burada adaylar arasında Aeromacchi M346, BAES Hawk, KAI T-50 ve
Aero Vodochody L159BAT yer almaktadır. Bu konuyla ilgili kararın yakın zamanda
çıkması beklenmektedir. Bu yıl içerisinde Yunanistan, Eurocopter’den 15 adet
Cougar Muharebe Arama Kurtarma (MAK) helikopteri alımı yönündeki kararını
açıklamıştır. Keşif-İstihbarat kabiliyeti için MALE/HALE tipi insansız hava
araçları kabiliyeti bulunmayan Yunanistan, keşif kabiliyetleri için Avrupa
destekli Helios uydularından görüntü alabilmektedir. Şekillenen European Union
Satellite Center (EUSC) katılımcılarından olan Yunanistan gelecekte de
Helios-II ve Cosmo-SkyMed SAR uydu görüntülerine erişim imkanı olarak önemli
bir IMINT kabiliyetine sahip olacaktır. Bunula birlikte eski RF-4E keşif
uçakları ile ıslak film görüntü elde edilebilirken, Yunan F-16’ları alınan 2
DB-110 keşif podu sayesinde uzaktan, gerçek zamanlı taktik keşif kabiliyetine
sahiptir.


Yunan Deniz Kuvvetleri


Yunan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 3 alt komutanlık halinde Ege, İyonya ve Kuzey
Yunanistan askeri idare bölgesine sahiptir. Temel deniz üsleri Patras, Salamis
ve Soudha Koyu’nda bulunmaktadır; deniz hava filosu ise Mora yarımadası
kuzeyinde Kotroni’de bulunmaktadır.


Yunan
Deniz Kuvvetleri açısından Ege Denizi’nin Türkiye ile yaşanan sorunlar
nedeniyle ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bu yüzden Yunan Deniz Kuvvetleri
Ege’deki planlamalarında savunmanın yanında saldırı opsiyonlarını da
doktrinleri arasında bulundurmaktadır. Bunun yanında Yunanistan tarafından
stratejik olarak nitelendirilen Balkan yarımadası çevresinde –Adriyatik’te-
gerek NATO ile gerekse bağımsız olarak faaliyet gösterme amacı gütmektedir.
Bunun yanında özellikle Doğu Akdeniz’de Kıbrıs yüzünden Yunanistan’ın
operasyonel sahası içinde gösterilemktedir.


Yunanistan,
NATO ile beraber Active Endavour faaliyetlerine katılmakta; NATO’nun Akdeniz
İşbirliği çerçevesinde ziyaretlerde/tatbikatlarda bulunmaktadır. Barışı koruma
ve anti-terör operasyonları çerçevesinde Lübnan’a ve Somali açıklarına savaş
gemisi göndermektedir.


Denizaltı
Filosu:


-4
Glafkos Sınıfı: Type-209/1100 Sınıfı ?Neptun-1 Modernizasyonu (1993-2000)

-4 Poseidon Sınıfı: Type-209/1200 Sınıfı?Son 3 gemiye Neptun-II modernizasyonu,
AIP sistemi, ancak proje son 2 gemi için iptal edildi. S118 modernizasyon
ardından teslim edildi.

-4 Papanikolis Sınıfı: Type-214 Sınıfı (İlk gemi teslim edildi ancak
karşılaşılan sorunlar sebebiyle kabulü gerçekleşmedi; diğerleri inşa halinde)


Donanma
Filosu:


-4
Hydra Sınıfı Firkateyn: MEKO-200HN (Harpoon; ESSM kabiliyeti)

-10 Elli Sınıfı Firkateyn: Kortenaer (Harpoon ve SeaSparrow kabiliyeti; 6 gemi
modernize ediliyor)


Güdümlü
Mermili Hücumbot Filosu:


3+2
adet Super Vita Sınıfı: Roussen Sınıfı (MM40 Exocet Block3 ve RAM kabiliyeti)

9 adet Laskos Sınıfı: La Combattante-III Sınıfı (Harpoon/Penguin füzeleri;
modernize edildi)

6 adet Votsis Sınıfı: La Combattante-IIa Sınıfı (Harpoon füzeleri; modernize
edildi)

Karakol Gemileri:

3 adet Niki Sınıfı: Thetis Sınıfı (hafif toplar ve denizaltı harp kabiliyeti
mevcut)

4 Nasty Sınıfı

2 Armatolos Sınıfı: Osprey 55 sınıfı

– 2 adet Pyrpolotis Sınıfı: Osprey 55 sınıfı

4 adet Machitis Sınıfı: Osprey 56 sınıfı

2 adet Tolmi Sınıfı: Asheville Sınıfı

Çıkarma Gemileri:

-5 adet Chios Sınıfı LST: Jason Sınıfı

-7 adet LCU: Type 520 Sınıfı

– 4 Zubr tipi Hovercraft

-11 LCM, 29 LCVP, 12 LCP, 7 LCA: Çoğu eski olan bu gemilerin büyük kısmı hizmet
dışına çıkarılmış durumda.


Mayın
Gemisi Filosu:


-2
adet Evropi Sınıfı Mayın-Avlama Gemisi: Hunt Sınıfı

-2+2 adet Evniki Sınıfı Mayın-Avlama Gemisi: Osprey Sınıfı

-6 adet Alkyon Sınıfı Kıyı Mayın Tarama Gemisi: MSC-294 sınıfı


Destek/Yardımcı
Gemileri:


-1
adet Prometheus Sınıfı İkmal/Lojistik Destek Gemisi: Etna Sınıfı

-2 adet Axios Sınıfı Yakıt İkmal Gemisi: Lüneburg/Type-701 sınıfı

-4 adet Ouranos Sınıfı Yakıt Tanker Gemisi

-6 adet Su Tanker Gemisi

-1 adet Kuru-Yük Gemisi

-1 adet Ağ Gemisi

-4 adet Personel Feribotu

-3 adet Torpido Toplama Gemisi

-4 Oşinografi/Sörvey gemisi

-20 kadar Römorkör

-2 adet Şamandıra gemisi

-Eğitim Gemileri/Botları

Deniz Havacılık Filosu:


-4
adet P-3B Orion Deniz Karakol Uçağı (Hava Kuvvetleri Tarafından Kullanılıyor)

-11 adet S-70B-6 Sea Hawk Denizaltı Av Helikopteri

-8 adet AB-212ASW Denizaltı Av Helikopteri

-2 adet AB-212EW Elektronik Harb/İstihbarat Helikopteri

-2 adet SA-319 Alouette-III Denizaltı Av / Eğitim Helikopteri


Yunan
Sahil Güvenlik Komutanlığı


Kısaca
söz etmek gerekirse:


100
kadar boyu 10m altında olan müdahele botu

105 kadar boyu 10-20m arasında olan müdahele ve arama/kurtarma botu/teknesi

15 kadar boyu 20m’yi aşan karakol, arama-kurtarma gemisinden ve

3 adet CB-90 saldırı botundan oluşmaktadır.


Hava
Filosu ise, 2 TB-20 Trinidad, 2 Cessna 172RG ve 2 Cessna Vigilant karakol
uçağından ve de 4 Eurocopter Super Puma ve 6 AS-365N3 Dauphin arama kurtarma
helikopterinden oluşmaktadır.


Modernizasyon Faaliyet Analizi


Yunan
Deniz Kuvvetleri çok dikkat çekici bir modernizasyon içindedir. Her ne kadar
sorunlu bir proje gibi görünse de 4 adet Type-214 tipi denizaltıların inşa
süreci devam etmektedir. Bu denizaltılardan ilki olan Papanikolis Yunan Deniz
Kuvvetleri tarafından iddia edilen teknik sorunlar nedeniyle donanmaya kabul
edilmemiştir, halen bu konu üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Çok kapsamlı
bir Type-209/1200 modernizasyon projesi olan Neptune-2 projesinin ilk geminin
teslimatının ardından iptal edilmesi Yunan Donanması’nı arayışlara sürükelmiş,
bunun sonucunda modernize edilmeyecek bu 2 gemi yerine 2 adet Type-209/1400
alımı gündemdir. Bu projeler sonucunda modernize edilmemiş Glafkos sınıfı
gemilerin hizmet dışına alınması planlanmaktadır.


Yunanistan,
donanmasını hava-savunma kabiliyeti yüksek 6 adet firkateynle güçlendirmek
istemektedir. Bu projede Fransız DCN ürünü FREMM sınıfı firkateyn seçilmiştir.
Yunanistan’ın ilk olarak 4, daha sonra da 2 savaş gemisi alması beklenmektedir.
Yunan donanmasının isteği üzerine FREMM sınıfı gemiler 40 adet Sylver dikine
füze lançerine sahip olacak gemi hava savunmasını MICA ve ASTER-15 ya da
ASTER-30 füzeleri ile sağlayacaktır. Bu gemilerin ayrıca 1000km menzilli SCALP
NAVAL seyir füzeleri ile donatılması planlanmaktadır. Bu yeni savaş gemilerinin
ilkinin 2013-2014 yılında hizmete girmesi planlanmıştır. Yunanistan bunun yanında
Elli sınıfı firkateynlerinden 6 tanesinin modernizasyonunu
gerçekleştirmektedir.


Super
Vita sınıfı güdümlü mermili hücumbotlarının kabiliyetlerinden oldukça memnun
olan Yunanistan elindeki 3 gemiye ilave olarak 2 adet Super Vita daha sipariş
etmiştir. Bu gemilerin MM40 Block3 Exocet füzeleri ile 100nm uzağa saldırı
kabiliyeti vardır. Yunanistan ayrıca 9 Laskos (Combattante-III) sınıfı
hücumbotlarını TACTICOS komuta-kontrol sistemi, yeni radar ve atış kontrol
sistemleri gibi önemli kalemlerini değiştirerek modernize etmektedir. 4
Machitis sınıfı karakol/OPV gemisini 2003-2005 yılları arasında alan Yunanistan
helikopter taşıyabilen OPV gemileri ile ilgilenmektedir.


Yunan
donanması orta vadede LPD tipi bir çıkarma gemisi ve bir adet denizaltı
kurtarma gemisi edinmeyi planlamaktadır.


P-3B
Orion tipi deniz karakol uçakları yerine 5 adet modern deniz karakol uçağı
alımı gündemdedir. Bu projenin bu yıl içerisinde sonuca bağlanması
beklenmektedir.


*Ömer Çay Ekopolitik araştırmacısı olup savunma ve güvenlik temelli
çalışmalarını sürdürmektedir.omercay84@gmail.com