TÜRKİYE’DEN TOPRAK TALEBİNDE BULUNAN
YUNAN ÖRGÜT VE DERNEKLERİ 


1. Akdeniz Araştırmaları Vakfı,


2. Akritas Örgütü,


3. Birleşik Uluslararası Küçük Asya Kurtuluş
Cephesi,


4. Bozcaada-Gökçeada ve Istanbullu Mülteciler
Derneği,


5. Demokratik Yenileyici Cemiyet,


6. Elenizmi inceleme ve Araştırma Merkezi (KEME),


7. Elen Ruhlular Teşkilatı-Trakya Şahini,


8. Eski Istanbullular Derneği,


9. Ege Etüdleri Derneği,


10. Halkların Hakları ve Kurtuluşu için Yunan
Birliği (EEDAL),


11. İzmirliler Derneği (Atina),


12. Istanbul-Gökçeada-Bozcaada-Trakyalılar Derneği,


13. Istanbullular Derneği,


14. Küçük Asya Mülteciler Koordinasyon Komitesi,


15. Küçük Asyalılar Derneği,


16. Küçük Asya ve Kıbrıs Halkları Mücadelesini
Koordinasyon Komitesi (SEALMAK),


17. Küçük Asya Araştırma Ocağı,


18. Küçük Asya Ispartalılar Derneği,


19. Kuzey Yunanistan İzmirli ve Küçük Asyalılar
Derneği,


20. Kuzey Yunanistan Istanbullular Derneği,


21. Karadeniz Şileliler Derneği,


22. Kaybolan Yunanlıların Akrabaları Derneği,


23. Luridion Kurumu-Istanbul’un Anıları Kültür
Derneği,


24. Makedonya-Trakya İmrozlular Birliği,


25. Milli Mirası Koruma Derneği,


26. Meğali İdea Dostları Derneği,


27. Milli Haçlı Orduları Örgütü,


28. Nikeo İzmirliler Derneği,


29. Nea Smirni Ocağı,


30. PanHelenik EOKA Savaşçıları Birliği,


31. Patra Anadolulu Mübadiller Derneği,


32. Pomak Örgütü,


33. Pan Helenik Mücadeleciler Derneği,


34. Selanik Küçük Asyalılar Klübü,


35. Stohos Örgütü,


36. Trakyalı Mücadeleciler Örgütü,


37. Türkiye tarafından gaspedilmiş Yunan toprakları
için savaşanlar Birliği,


38. Türk-Yunan Anarşist ve antimilitaristleri,


39. Türkiye’den kovulan Yunan vatandaşı Elenler
Derneği,


40. Trakya Ocağı,


41. Ulusal Sorunları Aydınlatma Komitesi,


42. Yunanistan Göçmen Dernekleri Federasyonu,


43. Yunan Cephesi (EM),


44. Yunanlı Göçmenler Komitesi,


45. Yeni “Etniki Eterya” Cemiyeti,


46. Yerel Güçler Birliği,


47. Yunan Topraklarının Kurtuluşu için savaşanlar
birliği,


48. Yunanistan Istanbullu Elenler Teşkilatı,


49. Yunan Uyruklular Derneği,


50. Yunanistan Kültür ve Enformasyon Merkezi,


51. Yunanistan Dış Politika ve Savunma Vakfı.


YUNANİSTAN’IN YUNANİSTAN İÇİNDE VE DÜNYADA KURDUĞU
PONTUS DERNEKLERİ


1. Kanada Pontus Federasyonu,


2. Philadelphia “Akrite” Pontuslular
Birliği (ABD),


3. Avusturalya-Melbourne-Victoria PanPontus
Komitesi,


4. Atina Geriye Gelen Yunan Soydaşlarını Karşılama
ve Yerleştirme Kurumu (EIYAADE),


5. Atina Pontuslu Sanatçılar Kurumu,


6. Yunan Pontus Kurtuluş Birliği,


7. Arğonafte Komnini Pontus Derneği,


8. Hür Pontus için Vatan Pontus Kurtuluş Birliği,


9. Pontus-Tirebolulular Kardeşlik Derneği,


10. Yunan-Pontus Kurtuluş Birliği,


11. Kalithea “I Argo” Pontus Derneği,


12. Pontuslular Derneği,


13. Pontuslu Öğrenciler Derneği,


14. Kalamaria Kromneanlılar Kardeşlik Derneği,


15. PanHelenik Pontuslular Dernekleri Birliği,


16. Tüm Yunanistan Pontus Dernekleri Federasyonu
(PEPİS),


17. Pontuslu Göçmenler için Milli Vakıf,


18. Pontus Birliği,


19. İyon-Yunan Cemiyeti,


20. Attiki-Melissia Pontuslular Birliği,


21. Attiki “Ta Surmena” Pontus Yunan
Birliği,


22. Attiki-Menidion “O Evklidis”
Pontuslular Derneği,


23. Ardessa-“I Ardessa” Kültür Derrneği,


24. Arama-Sitogralılar Kültür Derneği,


25. “Aetorahi Elassona” Pontus Kültür
Derneği,


26. Ayios Theorodus Gavras Pontuslular Derneği,


27. Amindeos-Lakkia Pontuslular Derneği,


28. Almopia Karadeniz Klübü,


29. Almanya-Batı Berlin Pontus Dernekleri
Federasyonu,


30. Almanya-Yunanlı Pontussular Dernekleri
Federasyonu,


31. Berlin-Pontus Yunanlılar Derneği,


32. Batum-Pontus Yunanlılar Derneği,


33. Bremen-Pontus Yunanlılar Derneği,


34. Bitigheim-“Panaiya Sumela” Pontuslular
Derneği,


35. Boston-“Panayia Sumela” Pontus
Kolonisi,


36. Boston “Pontiaki Estia” Derneği,


37. Boston “I Matsuka” Kültür Derneği,


38. Dünya Pontuslular Derneği,


39. Drama-N. Sevastia Pontus Kültür Derneği,


40. Drama-“I Komnini” Pontuslular Derneği,


41. Drama-Lefkogio “Evksinos Pontus”
Pontus Kültür Derneği,


42. Diavati “O Aleksandros İpsilantis”
Pontuslular Derneği,


43. Dimitrios İpsilantis” Nea Philadelphia ve
Çevresi Pontus Derneği,


44. Dachau-Pontus Yunanlılar Derneği,


45. Düsseldorf-Pontus Yunanlılar Derneği,


46. Dortmund-Pontus Yunanlılar Derneği,


47. Epir-Küçük Asyalılar Kardeşlik Derneği,


48. Esessa “O Theorodos Gavras”
Pontuslular Derneği,


49. Eski SSCB Pontuslular Federasyonu,


50. Etoloakarnania-Ayios Kanstandinos “D.
Psathas” Pontuslular Derneği,


51. Eteloakarnania “Hamanes Patrides”
Pontus Kültür Derneği,


52. Evros “Aleksios Komninos” Pontuslular
Kültür Derneği,


53. F. Almanya Pontus Yunan Dernekleri Federasyonu,


54. Frankfurt Pontus Yunanlılar Derneği,


55. Florina Karadeniz Klübü-Gümülcine Özgür Pontus
Vatanperver Teşkilatı,


56. Grevena Pontuslular ve Küçük Asyalılar Derneği,


57. Güney Yunanistan Pontus Dernekleri Federasyonu,


58. Grevena-Kivoto Pontus Kültür Derneği,


59. Hanya “Panaia Sumela” Pontus Derneği,


60. Haydari “Pontiaki Lira” Pontuslular
Derneği,


61. Haydari Pontuslular Derneği,


62. Hamburg Pontus Yunanlılar Derneği,


63. Igumenitsa “Diyoyenis O Sinopepus”
Pontuslular Derneği,


64. İskenderiye ve Çevresi Pontuslular Derneği,


65. Iliupolis “O Aleksandros İpsilantis”
Pontuslular Derneği,


66. İ Panayia Gumera” Pontuslular Kardeşlik
Derneği,


67. İsviçre-Zürih Pontuslular Birliği,


68. İsveç-Lud Pontus Yunanlılar Derneği,


69. İpsilantis Pontus Derneği,


70. Kalamaria “Kromnean” Kardeşlik
Derneği,


71. Kromneon Kalamarias Pontus Derneği,


72. Kalamaria Kırımlılar Kardeşliği,


73. Kavala-Pontuslu Öğrenciler Birliği,


74. Kavala-Pontuslular Klübü,


75. Kozanı-Ayios Dimitrios “Ayios Yanis
Vazelon” Derneği,


76. Kozanı Karadeniz Klübü,


77. Korinos “Karadeniz” Pontuslular
Derneği,


78. Koridallos “Karadeniz” Pontuslular
Derneği,


79. Kastania “Amaranton” Pontus Kültür
Derneği,


80. Katerini “Akritas” Pontus Kültür
Derneği,


81. Kalithea “i Proodos” Pontuslular Derneği,


82. Kilkis “i Argonafte” Pontuslular
Birliği,


83. Kastoria “Karadeniz” Klübü,


84. Köln Pontus Yunanlılar Derneği,


85. Florina-Karadeniz Klübü,


86. Lamia-Fithiotida Pontuslular Birliği,


87. Lutviegshaven Pontus Yunanlılar Derneği,


88. Makroporion Pontuslular Derneği,


89. Menemen Pontus Derneği,


90. Münih Pontus Yunanlıları Derneği,


91. Melbourne Pontus Ocağı,


92. Montreal “Karadeniz” Derneği,


93. Nea Hili “Karadeniz” Şileliler
Derneği,


94. Nikea-Koridallos Pontuslular Birliği,


95. Nea İonia “i Zoodohos Piyi”
Pontuslular Birliği,


96. Nestos-Hrisupolis Pontuslular Derneği,


97. Nausa Pontuslular “Karadeniz” Klübü,


98. Norfolk “Pontus” Birliği,


99. N. Philadelphia “İpsilantis”
Pontuslular Derneği,


100. Nürnberg Pontus Yunanlılar Derneği,


101. New York “Komnini” Pontus Sendikası,


102. New York “Panaia Sumela” Derneği,


103. O Pontos” Kesarialılar Kültür Derneği,


104. Orecastro Kültür-Spor Derneği,


105. Ohio-“Komnini” Pontus Klübü,


106. PanHelenik Pontus Dernekleri Birliği,


107. PanHelenik “Panaia Sumela” Kutsal
Kurumu,


108. Ptolemadia Karadeniz Klübü,


109. Ptolemadia-Pontuslular Birliği,


110. Pieria Pontuslular Birliği,


111. Pieria-Trabzon “O İpsilantis” Pontus
Kültür Derneği,


112. Patra “Faros” Pontuslular Derneği,


113. Pire Yunan Kültür Pontus Klübü,


114. Pire-Perama Pontuslular Derneği,


115. Pontian Brotherhood “Bontoxehiteas”
of N.S.W. Limited,


116. Pontus ve Kıbrıs Rumları Dayanışma Derneği,


117. Prosotsani “O Pontos” Pontuslular
Derneği,


118. Policastro “i Akrites” Pontuslular
Derneği,


119. Pelli “İpsilante” Pontus Kültür
Derneği,


120. Preveza-N. Sampsunta “i amisos”
Kültür Derneği,


121. Pontus Etüdler Merkezi,


122. Russelsheim Pontus Yunanlılar Derneği,


123. Rodos “O Digenis” Pontuslular
Derneği,


124. Selanik-PanHelenik Pontus Dernekleri Birliği,


125. Selanik “Panaia Sumela” Sendikası,


126. Selanik “Karadeniz” Klübü,


127. Selanik “i Anayanisi” PanHelenik
Pontus Yaşlılar Evi,


128. Selanik İoniki Ocağı,


129. Selanik Pontuslular Feneri,


130. Selanik “Ayios Theorodos-Gavra”
Pontus Derneği,


131. Selanik Pontus İncelemeleri Enstitüsü,


132. Selanik-Meseos “O Pontos” Kültür
Derneği,


133. Selanik Bafralılar Derneği,


134. Selanik-“İ Eptakokomas Santa”
Santalılar Derneği,


135. Selanik-Yorgios K, Fotiadis” Tiyatro
Derneği,


136. Selanik-Eleftherio Kordelyo Karadenizliler
Derneği,


137. Selanik Serbest Felsefe ve Sosyal Bilimler
Merkezi,


138. Avgi Kültür Merkezi,


139. Selanik-Peristereota “Ayios Yorgios”
Derneği,


140. Selanik- “Akrite Tu Pontu” Stavrupolis
Pontuslular Derneği,


141. Selanik-Kirio Pontuslular Yardımlaşma Derneği,


142. Selanik-Evosmos “Panaia Kremasti”
Pontuslular Derneği,


143. Selanik- Aristotelion Üniversitesi Pontuslu
Öğrenciler Derneği,


144. Selanik Pontuslu Öğrenciler Birliği,


145. Selanik Batı Kesimi Pontus Derneği,


146. Selanik Pontus Araştırma Merkezi,


147. Selanik-O Neos Kafkasos Kültür Derneği,


148. Selanik-Stavrupolis Pontuslular Birliği,


149. Selanik Thermi “Panaia Sumela”
Derneği,


150. Selanik Kuzey Yunanistan Sanatçılar Derneği,


151. Selanik Matsoukas Pontuslular Birliği,


152. Selanik Kalithea Pontus Kültür Derneği,


153. Selanik Panaroma Pontuslular Derneği,


154. Selanik Pontuslu Kadınlar Birliği,


155. Selanik Sikea Karadeniz Ocağı,


156. Selanik Triandria Pontuslular Derneği,


157. Selanik Küçük Asyalılar Klübü,


158. Selanik Yunanistan Pontus Gençler Birliği,


159. Selanik Kalamaryas Derneği,


160. Selanik Panaia Sumela Derneği,


161. Serez Karadenizliler Klübü,


162. Stocholm Karadeniz Pontus Derneği,


163. Sydney “Panaia Sumela” Panpontus
Derneği,


164. Svebs-Gmud Pontus Yunanlılar Derneği,


165. Stuggart Pontus Yunanlıları Derneği,


166. Thiva “O Pontus” Karadeniz Klübü,


167. Tiflis Pontuslu Helenler Derneği,


168. Toronto “panaia Sumela” Derneği,


169. Thrilorion Pontuslular Kültür Birliği,


170. Veria Karadeniz Klübü,


171. Whittlesld “Panaia Sumela” Kardeşlik
Derneği,


172. Wuppertal ve Çevresi Pantos Kardeşlik Derneği,


173. Wiesbaden Pontus Yunanlılar Derneği,


174. Yannitsa Pontuslular Derneği,


175. Yannitsa Kria Vrisi “Aleksandros
İpsilantis” Pontus Kültür Derneği,


176. İskeçe Pontuslular Derneği.

ÖZEL BÜRO NOTU : ONLAR HİÇ BİR ZAMAN BİR KARIŞ TOPRAK ALAMAYACAKLAR, , ALSALAR ALSALAR
BİZİM UFAKLIKLARIN HEDİYELERİNİ ALABİLİRLER  
J


ÖZEL
BÜRO