YUGOSLAVYA
İÇ SAVAŞI NASIL OLDU ? NELER OLDU ?


1998-1999
Kosova Savaşı[50], Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ordusunun, bağımsızlık
isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu’na ve bu örgüt yanında yer alan milis güçlerine karşı
yürüttüğü operasyon ve buna karşı NATO’nun başlattığı müdahaledir.


NATO’nun
Yugoslavya’ya karşı hava saldırılarına başlamasıyla, Yugoslavya kimliği altında
Sırp ordusu ve milis güçleri tarafından Kosovalı Müslüman sivillere karşı etnik
temizlik girişimi başlatılmıştır.


1998-1999
Kosova Savaşı’nın aşamaları aşağıdaki başlıklarda toplanabilir.


28 Şubat
1998 – 24 Mart 1999: Başını Arnavutların çektiği ayrılıkçı Kosova güçleri ile
düzenli Yugoslavya ordusu birlikleri arasındaki çarpışmalar.


24 Mart
1999 – 10 Haziran 1999: NATO’nun Yugoslavya’yı bombalaması.


Tarihsel Geri
Plan


Sırplar ve
Arnavutlar, 20. yüzyıl boyunca bölgenin kontrolü için yarışmışlardır. Sırplar
toplam nüfusun % 10’una sahip olmalarına rağmen, tarihsel ve duygusal olarak
bölgenin önemi onlar için çok büyüktür. Kosova’da yaşayan bir diğer millet olan
Türkler, Sırp-Arnavut çekişmesinde çeşitli sosyal ve kültürel sebeplerden
dolayı genellikle Arnavut tarafında yer almışlardır. Sırpların ta 1389 senesine
I. Kosova Muharebesi’ne dayanan ve Türklere karşı olan ters duruşları, Kosova
meselesinde merkezde olmuştur. 1990’larda artan Sırp milliyetçiliğinin
beslendiği ve hatta temellendiği bu husus, son Kosova Savaşı öncesinde
Kosova’daki Türkleri ve Arnavutları (Müslüman olmaları sebebiyle Goralılar,
Boşnakları da) karşı cephede tutmuştur.


28 Haziran
1389’da cereyan eden Birinci Kosova Savaşı’nda Osmanlı Ordusu’nun karşısında
yenik düşen Hristiyan ittifakının liderliğini, Osmanlı güçleri tarafından
öldürülen Sırp Prens Lazar Hrebelyanoviç yapmıştı. Birinci Kosova Savaşı’nı
kazanmış gibi davranan Sırplar, 28 Haziran tarihini en kutsal günleri arasında
saymakta ve “Vidovdan” adı altında kutlamaktadırlar. Her şeyden önce Prens
Lazar Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından tanrısallaştırılmıştır. Mevcut mitolojiye
göre, Birinci Kosova Savaşı’nın arifesinde bir melek Lazar’a seslenerek, “fani
çarlık” ile “ilahi çarlık” arasında bir seçim yapmasını istemiştir. Sırplara
göre Lazar ilahi çarlığı seçmiştir.[51] Dahası, Lazar ile İsa arasında
benzerliklerin kurulduğu da görülmektedir.[52] Genel olarak Kosova Savaşı ve bu
savaşta yer alan karakterler hakkındaki Sırp yorumları, Hıristiyan
mitolojisindeki olaylar ve karakterlerle karışmıştır. karşı yürütülen Kosova
Savaşı hakkında yazılan destansı halk şiirleri, en iyi bilinen ve en güzel
kabul edilen şiirlerdir. Bütün bunlar ise, Sırpların Kosova’ya “Sırbistan’ın
Kudüs’ü”, “Sırp dinî değerlerinin ve Sırp medeniyetinin beşiği” gözüyle
bakmasına yol açmıştır.[53]


1974 Yugoslavya
Anayasası, Kosova’yı özerk bir Sırp bölgesi olarak kabul etmiştir. Bağımsızlık
baskısı 1980’den sonra Yugoslavya başkanı Josip Broz Tito’nun ölümünden sonra
artmıştır. Bu 10 yılın ikinci yarısında, Slobodan Miloseviç Sırp Komünist
Partisi’nde ikinci adam olduğunda, Yugoslavya Federasyonunda Kosova’yı nefret
politikasının bir parçası olarak kullanmıştır.[kaynak belirtilmeli]


Miloşeviç,
politik oportunizm ile beslenerek Sırp milliyetçiliğinin lideri olmuştur. 1987
yılında Kosova’ya gönderildiğinde, bu fırsatı iyi değerlendirdi. Televizyondan
bir gecede ününü yapacağı, doğaçlama sözünü söyledi: Hiç kimse tekrar sizi
yenmeye cesaret edemeyecek. İki yıl sonra, Yugoslavya başkanı olduğunda,
Kosova’nın özerkliğini iyice ortadan kaldırdı. Sırp milliyetçiliği artık
yürüyüşe geçmişti.


1991 yılında
yerel etnik Arnavut liderler tek taraflı bağımsızlık ilan etmelerine rağmen,
1990’lı yıllarda bağımsızlığı güvence altına almayı ve otonomiyi geri getirmeyi
amaçlayan pasif direniş harekâtı başarısız oldu.


1990’lı yılların
ortasında, etnik Arnavut isyan harekâtı, Kosova Kurtuluş Ordusu (KKO), Sırp
hedeflerine saldırmaya başladı.


1998 yılının
yazında, Arnavutlar Sırp yönetimine karşı kitle protestolarına başladılar.
Polis ve ordu kuvvetleri KKO’yu ezmek için gönderildi.


NATO’nun
Yugoslavya’ya Saldırısı


Ana madde:
NATO’nun Yugoslavya’yı bombalaması


Kosovalı
Müslümanlara (Arnavut, Türk vb.) yapılan baskının devam etmesi üzerine, NATO,
Kosova ve Sırbistan’da bulunan hedeflere Mart 1999 tarihinde hava
operasyonlarına başladı.


Aynı zamanda,
Kosovalılara karşı, Sırp güçleri tarafından etnik temizliğe başlandı. Yüz
binlerce mülteci Arnavutluk, Makedonya, Türkiye ve Karadağ’a kaçmaya başladı.
Uluslararası Lahey Adalet Divanı araştırmalarında en az 20.000 cesede
ulaştığını açıkladı.


11 haftalık NATO
bombardımanından sonra, Miloşeviç birliklerini ve polislerini geri çekmeye
zorlandı. 750.000 Kosovalı mülteci evlerine geri döndü. Bu bölgedeki Sırp
nüfusun yarısına tekabül eden 100.000 Sırp evlerini terk etti. Birleşmiş
Milletler, Kosova’nın bağımsızlık ya da Sırp egemenliğinden birine dönene kadar
bölgeyi kontrolü altına aldı.


Mayıs 1999
tarihinde, bombalama hâlâ devam ediyordu. Miloşeviç, insanlığa karşı suç
işlediği için Uluslararası Lahey Adalet Divanı’na verilen görev başındaki ilk
devlet başkanı oldu.


İddianame’ye
göre, Miloşeviç ve bazı işbirlikçileri, doğrudan 750.000 Kosovalının mülteci
durumuna getirilmesi ve etnik Arnavut oldukları için 6000 kişinin
öldürülmesinden sorumlu tutuldu. İddianame, insanlığa karşı altı belirli suçtan
oluşuyordu. İddianamede, Skenderay, Yakova ve Büyük Kruşa şehir ve
kasabalarında erkeklerin kadınlardan ayrılarak makineli tüfeklerle
katledilmelerinin detayları ile anlatılıyordu.


Yeni Mahkeme


1999 yılının
ikinci yarısında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü araştırmacıları, 3.000
tanık ve yaşayan ile mülakat yaparak, korkunç cinayet, yaralama ve ırza geçme
olaylarını açığa çıkardı.


Sırpların,
katliam seviyesinde insan hakları ihlalleri yaptığı, fakat aynı zamanda devam
eden savaşta intikam saldırılarına uğradıkları ortaya çıktı.


2002 yılının
başlarında, soykırım ve insanlığa karşı suçlardan Miloşeviç Lahey’de
yargılanmaya başlandı. Mart 2006 tarihinde ölümüne kadar bu yargılama sürdü.


Zaman çizelgesi


1989: Miloşeviç,
Kosova’nın otonom haklarını kaldırmaya başladı.


Temmuz 1990:
Kosova bölgesinin etnik Arnavut milletvekilleri Sırbistan’dan bağımsızlıklarını
ilan ettiler.


24 Eylül 1998:
NATO Miloşeviç yönetimine Kosovalıların üzerine gitmeyi kesmesi yoksa hava
saldırıları ile cezalandırılacağına dair bir ültimatom verdi.


Mart 1999: Barış
görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.


Haziran 1999:
NATO hava operasyonlarını askıya aldı.


Notlar


A. ^ Kosova
Kurtuluş Ordusu (UÇK) militanlarının Usame bin Ladin’in terör eğitim
merkezlerinde yetiştirildiği ileri sürüldü. Yazıda 1998 yılında Afrika’daki ABD
hedeflerine yöneltilen ve 224 kişinin hayatını yitirdiği saldırıların sorumlusu
olan Bin Ladin’in UÇK militanlarını Afganistan, Bosna-Hersek ve diğer bazı
ülkelerde eğittiği bilgisi yer aldı. Yaklaşık 30.000 üyesi olduğu tahmin edilen
Kosova Kurtuluş Ordusu’nun başındaki Hırvatistan’ın eski Tuğgenerali Agim Çeku
Balkanlar’da önemli bir güç odağı olarak yükselirken, gazete Kosova Kurtuluş
Ordusu’nun Bin Ladin ile beraber Arnavutluk’ta Tropoje’de İslami teröristlerin
yetiştirildiği bir kampı paylaştığını, “bazı istihbarat raporlarına”
dayanarak açıklıyor. Gazete, aynı kaynaklardan edindiği bilgilerden hareketle Bin
Ladin’in El-Kaide Örgütü’nün Kosova Kurtuluş Ordusu’nun eğitimine ve
finansmanına katkı sağladığının kesin olduğunu ifade ediyor. bk.: Bin Ladin
Hakkında Bilinmeyenler


B. ^ Amerika
Dışişleri Bakanı “terörizmle mücadele” söylemleri yaparken,
Pentagon’un paralı özel asker grubu (MPRI) askerî danışmanının UÇK ile kol kola
olduğu, UÇK gerillalarının 17 eski Amerikan subayı tarafından eğitildiği,
ellerindeki silahların %70’inin Amerikan yapımı olduğu, saldırılarda
Pentagon’un Mart ayında Kosova ve Makedonya sınırını gözetlemek için gönderdiği
casus uçağı Apaçi helikopterlerinin kullanıldığı, 2001 yılı Temmuz ayında
gazetelere manşet oldu. bk.: Emperyalistlerin Balkanlar’daki Kirli Oyunları
Sürüyor


C. ^ Prof. Michel
Chossudovsky’nin verdiği bilgiye göre, hükûmet kuvvetlerine askerî eğitim,
destek ve yönlendirmeyi, Pentagon bağlantılı “Askeri Profesyonel
Kaynaklar” (MPRI) adlı şirket veriyor. Aynı şirket, Kosovalı gerillaların
da arkasındaki güç olan UÇK’ya askerî kaynak, eğitim ve danışman sağlanması,
MPRI’nın görevi. Hırvatistan ve Bosna-Hersek Federasyonu’nda da benzer bir
senaryo vardı. MPRI’nın, Hırvatistan ve Bosna’da sınanan eğitim konsepti, en
iyi savunmanın saldırı olduğu ilkesine dayanıyor. bk.: Balkanlar’a Yeni Bir
Yama


Ç. ^ Sırp Çetnik
Birlikleri, Rus ve Bulgar gönüllüleri.


D. ^ Kosova
Ordusu hakkında hazırlanan raporlardan birisi Uluslararası Kriz Grubu’na
(International Crisis Group ) aittir. bk.: An Army For Kosovo – Europe Report
N°174 – 28 July 2006


E. ^ Kosova
Savaşı sırasında bölgede bulunan Sırp polis, milis güçlerinin sayısı
belirsizdir.


  1. DÜNÜ VE BUGÜNÜYLE KOSOVA SORUNU-II*.pdf
  2. 1999
    Kosova Krizi ve NATO’nun Kosova Müdahalesi.pdf
  3. YUGOSLAVYANIN
    SİYASAL SİSTEMİNİN YIKILIŞI.pdf


DOKUMANLARI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.