• USULSÜZLÜK DOSYASI : Boğazdaki araziye İmam Hatip ısrarı
  • Yayın Tarihi : 21 Aralık 2019 Cumartesi
  • Kategori : YOLSUZLUK & USULSÜZLÜK & STOKÇULUK & VURGUNCULUK (İDDİALAR)

Boğazdaki araziye İmam Hatip ısrarı

Sarıyer'de Boğaziçi sit etkilenme alanında kalan ağaçlarla kaplı 21 dönümlük hazine arazisine imam hatip, yurt ve uygulama camisi yapılacak. İBB’nin 2018 yılında yaptığı plan değişikliğine mahalle sakinlerinin “ilkokul ve anaokuluna ihtiyacımız var” diyerek yaptığı itiraz İBB Meclisi’nde AKP grubunun oyları ile reddedildi. Yerinde korunmasına karar verilen ağaçlar, yapılacak yurt binası alanına denk geldiği için bu konuda değişiklik isteyen Milli Eğitim Müdürlüğü itirazı ise uygun bulundu. Korunması gereken ağaçlar, yurt binası için taşınacak.

Sarıyer İstinye’de Boğaziçi sit etkilenme alanı sınırları içindeki hazineye ait yaklaşık 21 dönümlük ağaçlarla kaplı arazinin imarı, geçtiğimiz yıl İBB Meclisi tarafından değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş durumda olan hazine arazisi imar planlarında “eğitim tesisi” olarak işaretlenmiş durumdaydı. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’nün talebi doğrultusunda “İmam Hatip Ortaokulu-Lisesi, Yurt ve Uygulama Camisi” yapılmak üzere arazinin imarı “meslek ve teknik öğretim tesisi” olarak değiştirilmişti.

Alan; Boğaziçi sit etkilenme alanında ve 3. derece doğal sit niteliğinde olduğu için imar değişikliği teklifi koruma kuruluna da gönderilmişti. İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu “276, 286, 291, 301” olarak numaralanmış 4 ağacın yerinde korunması koşulu ile plan değişikliğinde bir sakınca olmadığı yönünde karar almıştı. Söz konusu ağaçların “yerinde korunacağı” plana işlendi. Plan 17 Ekim 2018 tarihinde İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile onaylandı ve 8 Şubat 2019 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ: ANAOKULUNA İHTİYAÇ VAR

Askı süreci içinde plana, mahalle sakinleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz etti. İtiraz başvuruları 12 Aralık 2019 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme geldi. Mahalle sakinleri tarafından yapılan itirazda bu alanda böyle bir ihtiyaç olmadığı, mahallenin ihtiyacının ilköğretim okulu ve anaokulu olduğu belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM: ORAYA PANSİYON YAPILACAK

İl Milli Eğitim Müdürlüğü itirazında da koruma kurulunun yerinde korunmasını istediği 4 adet ağacın bulunduğu kısma 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binasının denk geldiği kaydedildi. Konuyla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçların taşınmasında sakınca olmadığı yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda plandaki “ağaçlar yerinde korunacaktır” ibaresinin çıkarılarak yerine “bahse konu ağaçların ihtiyaç olması halinde yerlerinin değiştirilmesinde sakınca yoktur” ibaresinin eklenmesini istedi. İtirazları inceleyen ilgili komisyonlar, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün itirazını kabul ederek plandaki “ağaçlar yerinde korunacaktır” düzenlemesinin olduğu plan notunu iptal etti. Mahalle sakinlerinin itirazını ise reddetti. Ortak komisyon raporu, AKP grubunun oyları CHP grubunun muhalefeti ile kabul edildi.


21 dönümlük ağaçlarla kaplı arazinin imarı 2018'de İBB Meclisi tarafından değiştirildi.