Türkiye Cumhuriyeti tarihi, Atatürk’ün vefat ettiği ve
İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçildiği dönemde bazı yolsuzluk ve skandallara
sahne olmuştur. Bunlardan ilki Muhittin Üstündağ davasıdır. Bunu İmpeks,
Denizbank ve Satie olayları takip eder. Celal Bayar hükümetini yıpratan ve
hükümette birtakım değişikliklere neden olan bu olaylardan bir başkası da Ekrem
König skandalıdır. Bu çalışmanın amacı uluslararası boyutları da olan ve
sonuçları itibariyle diğerlerinden farklılık gösteren König skandalını ve bu skandalın
ortaya çıkarılmasında 1934-1944 yılları arasında Türkiye’nin Washington
Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün’ün rolünü incelemektir. Ayrıca bu skandal
neticesinde iç politikada yaşanan gelişmeler ve kabinedeki değişiklikler, bu
değişikliklerle ilgili İstanbul Amerikan Konsolosluğunun yorumu Türk basınının
yorumuyla birlikte değerlendirilecektir. Bu çalışmada NARA (National Archives
and Records Administration- Amerikan Milli Arşivi), FRUS (Foreign Relations of
the United States- Amerikan Dışişleri Bakanlığı Yazışmaları), T.C. Washington
Büyükelçiliği Arşivi belgelerinden ve hatıralardan yararlanılmıştır. Bu
uluslararası uçak skandalı, Mehmet Münir Ertegün’ün ihbarıyla ortaya
çıkarılmış, fakat bir süre örtbas edilmiştir. Bu skandal pek çok ülkenin başkentini
sarstığı gibi Türkiye’de henüz cumhurbaşkanı seçilmiş İsmet İnönü’nün kendisine
muhalif unsurları saf dışı etmesi için de bir fırsat olmuştur.


DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.