YOLSUZLUK & USULSÜZLÜK

Savcılık : Man belgeleri gerçek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleriyle ilgili başlattığı
soruşturmayı tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve
eniştesinin arasında bulunduğu 5 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.

Kararda,
şüphelilerin Man Adası’ndaki Bellway şirketine para göndermedikleri
belirtilirken, bu şirketin Halk Bankası Galata Ticari Şubesi’nden 15 milyon
doların şüphelilerin hesaplarına gönderildiği aktarıldı. Ancak soruşturmada, 15
milyon doların kaynağının araştırılmayıp, yani hangi ticari işlem sonucu
kazanıldığının belirlenmeden, “kara para yoktur” denilmesi dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı banka dekontlarının gerçek olduğu tespit edilen
kararda, şüphelilerin hesaplarına gönderilen milyon dolarlarla ilgili “vergi
kaçırma suçu” olup olmadığını belirlemeye başsavcılığın değil, ilgili vergi
dairesinin yetkili olduğu kaydedildi.

AKP ‘Man
belgesini’ yalanlamak isterken doğruladı

Kararda,
2011-2012’de aktarılan paralarla ilgili vergi cezasının 5 yıllık zamanaşımı
olduğuna işaret edildi. Kararın ardından İstanbul’daki vergi dairesinin,
Erdoğan’ın yakınları hakkında vergi cezası kesip kesmediği sorusu gündeme
oturdu.

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Kasım 2017’de yapılan partisinin grup
toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası devletinde
kurulan bir sterlinlik Bellway şirketine 2011 ve 2012 yıllarında 15 milyon Avro
para aktardıklarını açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu belgeleri
CHP Genel Merkezi’nden istemişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da
Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı banka dekonlarının bir örneğini Ankara Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Musa Yücel’e teslim etmişti. Bu görüşme sırasında savcılığın, Man Adası
belgeleriyle ilgili resen soruşturma başlattığı da açığa çıkmıştı. Başsavcı
Vekili Musa Yücel, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar
verdi. 15 Ocak tarihli takipsizlik kararında, şu isimler şüpheli olarak yer
aldı: Burak Erdoğan (Tayyip Erdoğan’ın oğlu), Mustafa Erdoğan (Erdoğan’ın
kardeşi), Osman Ketenci (Dünür), Ziye İlgen (Eniştesi). Takipsizlik kararında,
Bülent Tezcan’ın savcılığa verdiği dekontlarındaki para hareketlerinin Halk
Bank ve MASAK’ın raporunda belirtilen para hareketleriyle aynı olduğu
belirtilerek, şu sonuca varıldı: “Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı
tarafından yapılan araştırma ile Halk Bankası tarafından şüphelilere ait hesaplarda
yapılan inceleme neticesinde; şüphelilerin Man Adasında bulunan Bellway
şirketinin yurtdışında bulunan hesabına veya yurtdışında bulunan başkaca bir
hesaba para göndermedikleri anlaşılmıştır.”

Kara para suçu yokmuş

Savcılık,
kararında şüphelilerin “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”
suçunu işlemediklerini öne sürerken, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şüphelilere ait
adli sicil kayıtlarının yapılan incelemesinde şüphelilerin herhangi bir suç
kayıtlarının bulunmadığı görülmüştür. Şüphelilerin Bellway şirketi hesaplarına
gönderilen paraları herhangi bir suç işleyerek elde ettikleri yönünde somut
herhangi bir delil elde edilememiş olması nedeniyle; üzerlerine atılı suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya yurtdışına kaçırma suçundan dolayı
kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.” Kararda,
ayrıca şüphelilerin vergi kaybına neden olup olmadıkları yönünden de
değerlendirmeler yer aldı. Vergi Usul Yasası’nın 341, 344 ve 374. maddelerine
dikkat çekilen kararda, şöyle denildi:

“Yukarıda
belirtilen maddelerde açık bir şekilde ifade edildiği üzere; vergi
mükelleflerinin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine
getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri yüzünden, verginin zamanında
tahakkuk ettirilmemesine veya eksik tahakkuk ettirilmesine sebebiyet vermeleri
halinde, kendilerine ödenmeyen verginin bir katı tutarında vergi cezası
kesilir. 213 sayılı yasanın 374. maddesinde belirtildiği üzere bu cezanın vergi
alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden itibaren 5
yıl içeresinde kesilmesi gerekmektedir. Yasanın 341 ve 344. maddelerinde
belirtilen cezayı kesmeye veya zamanaşımı süresinin dolup dolmadığını
değerlendirmeye ise mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi yetkilidir. 213
sayılı yasanın 341 ve 344. maddelerinde düzenlenen suçların vergi cezası ile
yaptırıma bağlanmış olması ve bu vergi suçunun oluşup oluşmadığına yönelik
inceleme yapmaya, şayet suçun işlendiği yönünde yeterli delil elde edilirse
gerekli vergi cezasını kesmeye veya zamanaşımı süresinin dolup dolmadığını
değerlendirmeye mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetkili olması
nedeniyle; şüphelilerin üzerlerine atılı bulunan vergi kaçakçılığı suçundan
dolayı başsavcılığımızca kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar
verilmiştir.”

HESAP HAREKETLERİ

Soruşturmanın
“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak veya yurtdışına çıkarmak”,
“gelirin beyan edilmemesi suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermek” suçlarından
yürütüldüğüne dikkat çekilen kararda, savcılığın bu kapsamda MASAK ve Halk
Bankası’na yazı yazarak şüphelilerin Bellway şirketine para gönderip
göndermediklerinin tespitini istediği belirtildi. MASAK ve Halk Bankası’nın
verdiği yanıta göre, Bellway şirketinin Halk Bankası Galata Ticari Şubesi’nde
bulunan hesabından şüphelilerin hesaplarına şu paralar gönderildi:

-15 Aralık 2011
tarihinde Ziya İlgen’in Albaraka Türk hesabına 2 milyon 500 bin USD.

-15 Aralık 2011
tarihinde Mustafa Erdoğan’ın Albaraka Türk hesabına 2 milyon 500 bin USD. 

-26 Aralık 2011
tarihinde Ziya İlgen’in Albaraka Türk hesabına 1 milyon 250 bin USD.

-26 Aralık 2011
tarihinde Mustafa Erdoğan’ın Albaraka Türk hesabına 1 milyon 250 bin USD. 

-27 Aralık 2011
tarihinde Osman Ketenci’nin Albaraka Türk hesabına 1 milyon 250 bin USD.

-27 Aralık 2011
tarihinde Mustafa Gündoğan’ın Vakıflar Bankası hesabına 1 milyon 250 bin USD.

-28 Aralık 2011
tarihinde Mustafa Gündoğan’ın Vakıflar Bankası hesabına 250 bin USD.

-28 Aralık 2011
tarihinde Osman Ketenci’nin Akbank hesabına 1 milyon USD.

-29 Aralık 2011
tarihinde Burak Erdoğan’ın Garanti Bankası hesabına 1 milyon 450 bin USD.

-4 Ocak 2012
tarihinde Burak Erdoğan’ın Garanti Bankası hesabına 2 milyon 300 bin USD.

-Halk Bank, 17 Ocak
2012 tarihinde ise Mustafa Gündoğan’ın Bellway şirketinin İstanbul Galata
Ticari Şubesi’ne 30 bin USD gönderildiğini belirtti.

MAHKEME MAL VARLIKLARINI İSTEDİ


CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde yaptığı partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ailesi ve yakın çevresinin Man Adaları’nda kurulu bir şirkete
yapılan para transferine ilişkin belgeler göstermişti. Bunun üzerine,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun para transferini gerçekleştirdiğini
iddia ettiği Ahmet Burak Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen, Osman Ketenci ve
Mustafa Gündoğan, avukatları aracılığı ile 1.5 milyon TL manevi tazminat
talebiyle dava açtı. 1.5 milyon TL.’lik manevi tazminat davasına dün başlandı.
Davalı Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığı ile 20 sayfalık yanıt dilekçesinde
konuşmasında hakaret içerikli tek bir söz bulunmadığını belirterek davanın
reddini istedi. ahkeme hem davalı Kılıçdaroğlu hem de davacı Erdoğan’ın
sosyo-ekonomik durumlarının araştırılması için kolluk kuvvetlerine yazı
yazılmasını, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
soruşturma dosyasının bir örneğinin gönderilmesi için müzakere yazılmasına
karar vererek duruşmayı erteledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir