Zarrab’a öyle
sorular sorulacak ki…
ABD’de 13
aydır tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab, Salı günü yeniden hakim karşısına
çıkacak…
ABD’de 13
aydır tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab, Salı günü yeniden hakim karşısına
çıkacak. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada,
Zarrab’ın avukatları eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey ile eski New
York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin temsil ettikleri firmaları davada
mağdur olan bazı finansal kuruluşlarının da temsilciliğini yapmasıyla ilgili
savcılığın çıkar çatışması iddiaları sorgulanacak.
New York
Güney Bölgesi başsavcılığının diğer bir çıkar çatışması iddiası da Giuliani’nin
bağlı bulunduğu ve danışmanlığını yaptığı Greenberg Traurig firmasının ABD’de
Türkiye adına lobicilik yapmasının davada çıkar çatışmasına yol açıp açmayacağı
sorgulanacak. Zarrab çıkar çatışması iddialarıyla ilgili savcılığın hazırladığı
onlarca soruyu da yanıtlayacak.
Amerika’nın
Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine göre; New York Güney Bölgesi Başsavcılığı,
2 Mayıs’ta yapılacak duruşmada, savcılığın Zarrab’a yönelteceği onlarca sorunun
yer aldığı dilekçeyi Hakim Berman’a sundu.
Savcılığın
Zarrab’a Salı günü yapılacak duruşmada soracağı soruların bazıları şöyle:
-
Giuliani de dahil olmak üzere Greenberg Traurig hukuk firmasındaki
avukatlarınızdan herhangi biri bu hukuk firmasının ABD Hükümetine, ‘Türk
Hükümeti temsilcisi’ olarak kayıtlı olduğunu size bildirdi mi?
-
Giuliani de dahil olmak üzere, Greenberg Traurig hukuk firmasın bağlı herhangi
bir avukatınız şahsen size, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsil ettiklerini
söyledi mi?
-
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, avukatlarınızın da çalıştığı bir hukuk firmasının
müşterisidir. Avukatlarınız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı etik
yükümlülükleri olduğunu size bildirdi mi?
-
Bu konudan ne zaman haberiniz oldu? Bu konuyu avukatlarınızla tartışmak için ne
kadar zaman harcadınız?
-
Greenberg Traurig hukuk firmasından sizi temsil eden avukatlarınızın eşzamanlı
olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini temsil ettiği için bu dava sürecinde size
olan sadakatinin, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile arasında bölünmeye neden
olabileceğini anlıyor musunuz?
-
Greenberg Traurig’ten avukatlarınızın bazı durumlarda senin çıkarların yerine
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çıkarlarını korumayı tercih edilebileceğini
anlıyor musunuz?
SAVCILIK
ZARRAB’I UYARACAK
Savcılık,
duruşmada Zarrab’a yönelteceği bazı sorular öncesinde çıkar çatışması içinde
olan avukatları kendisini yanlış bir şekilde yönlendirileceğini öne sürerek
bazı tavsiyelerde bulunduktan sonra soruları sormayı sürdürecek.
Savcılık
Zarrab’ı duruşmada şöyle uyaracak, “Size bu dava sürecinde Greenberg
Traurig’den avukatlarınızın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine olan bağlılığı
nedeniyle sizin temsilinizi nasıl olumsuz yönde etkileyebileceğine dair bazı
örnekler vereyim. Bu yapacağım açıklamalar sanırım avukatlarınızın konusunda
düşünme ve tavsiye etme biçimini etkileyecektir. Hakkınızdaki suçlamaları kabul
edecekseniz, ne zaman edeceğiniz. Savcılıkla işbirliği yapmaya çalışıp çalışmayacağınız.
Ne tür bir savunmanızı yapacağınız. Mahkemede ifade verip vermeyeceğiniz.
Mahkeme sırasında hangi tanıkların çapraz sorguya alınması ve tanıklara hangi
soruların sorulacağı. Hangi tanıkların mahkemeye çağrılması gerektiği ve sizin
adınıza başka hangi kanıt sunmanız gerektiği. Jüriye sizin adınıza ne gibi
argümanlar yapmanız gerektiği. Mahkemeye ne gibi argümanlar sunması gerektiği
ve hangi gerçeklerin Mahkeme’ye bildirilmesi, yargılanmadan önce, yargılama
sırasında veya hüküm giymenizde. Bu örneklerden bazılarını genişletmeme izin
verin” diyecek ve Zarrab’a şu soruları yöneltecek:
– Örneğin, bu
davadaki suçlamalarla ilgili yargılamanın kamuya açık bir şekilde yapılması
konusunda, Türkiye Hükümeti’nin çıkarı sizinkinden farklı olabilecek. Greenberg
Traurig bağlı avukatların yargılama sırasında Türkiye Hükümetinin çıkarlarına
ters düşen bir şeyi size tavsiye edemeyeceğini anlıyor musunuz?
– Greenberg
Traurig firmasıTürkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temsilcisi olarak yaptığı
çalışmaların bir parçası da, Türkiye’nin çıkarlarını ABD’de sağlamak. Bunu
teşvik eden ve olumlu bir görüntü sağlamak. Diğer ABD hükümet organlarında
Türkler, Türkiye ve Türk Amerikan ilişkilerinde pozitif bir imaj sağlamak bunu
anlıyor musunuz?
– Kamuya açık
yargılanma hakkınızın Greenberg Traurig’in Türkiye Cumhuriyetinin olumlu bir
imajını teşvik etme görevleriyle çeliştiği için, Greenberg Traurig’ten
avukatlarınızın sizi bir kamuya açık bir mahkemede tutmaya devam etmesini
tavsiye edemiyeceğini anlıyor musunuz?
– Greenberg Traurig’e
bağlı avukatların, dava sürecinde yargılama öncesi, yargılama aşamasında ya da
hüküm verme davasında sizin savunmanıza yardımcı olacak Türkiye hükümetine
yönelik bir eleştiriyi yapmanı tavsiye etmeyeceklerini anlıyor musunuz?
 

– Greenberg
Traurig’teki avukatların, bazı delillerin savunmana yardımcı olabileceğini
kabul etseler bile, bu delillerin Türkiye hükümetinin çıkarlarına olumsuz
olarak etkileyeceği için bu delilleri kanıt olarak sunmayı tavsiye
etmeyeceklerini anlıyor musunuz?
– Giuliani de
dahil olmak üzere Greenberg Traurig’teki avukatlarınızın, kendi şirketleri
adına öğrendikleri bazı gizli bilgileri kullanarak Türkiye hükümetinin
çıkarlarına ters düşecek şekilde senin lehinde pazarlık yapamayacağını anlıyor
musunuz?
 

– Greenberg
Traurig’den avukatlarınızın, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çıkarlarına zarar
veren ya da olumsuz bir dava açılmasını kabul etmenizi tavsiye edemediğini veya
anladığını biliyor musunuz?
– Size
verdiğim örneklerin her birini anlıyor musunuz?
 

– Kendi
sözlerinizle, bu durumda ortaya çıkabilecek potansiyel çıkar çatışmalarına
ilişkin ne anladığınızı bana söyleyin.
– Size en
büyük tehlikenin Greenberg Traurig’in Türkiye Hükümeti’nin eşzamanlı temsili ve
firmanın temsilciliği yüzünden meydana gelebilecek tüm olası çıkar
çatışmalarından geleceğini anlıyor musunuz? Bu avukatlar sizi mi temsil edecek
diğerini mi? (Türk Hükümeti)
 

– Bu davada
olduğu gibi her ceza davasında, sanık kendine bağlılığından emin olduğu
avukatlarından destek alır. Avukatının sadakatine, herhangi bir unsurun hiç bir
şekilde müdahale etmeyeceğine inanıp yardım alır bunu anlıyor musunuz? Başka
bir deyişle, başkalarının ve diğer müşterilerini değil de sadece sizin
çıkarlarınızı savunan bir avukatınızın olması gerektiğini anlıyor musunuz?
– Bu davada
avukat seçiminiz konusunda herhangi bir teşvik, vaat veya tehdit aldınız mı?
 

– Giuliani
veya Mukasey dışındaki herhangi bir avukatla bu potansiyel çıkar çatışmasının
tehlikeleri konusunu danıştınız mı?
– Size
verdiğim tüm bu bilgilerden sonra, herhangi bir çıkar çatışması olmayan bir
avukata danışmak hakkına sahip olduğunuzu ve mahkemenin size hiç bir çıkar
çatışması veya kargaşa yaratmayacak ücretsiz bir avukat tayin etmek için bir
fırsat vereceğini anlıyor musunuz?
 

– Bugün size
açıkladığımız çatışma veya potansiyel çıkar çatışması hakkında bağımsız
danışmanla görüştünüz mü? Danışman durumu hakkında sizi tamamen bilgilendirdi
mi? Bağımsız danışmana danışmak için ek zaman ayırmak ister misiniz?
– Bugün tüm
söylediklerimiz sonrasında Greenberg Traurig’in davanızdaki mağdur olduklarını
iddia eden bankaların temsilciliklerinin savunmanızı olumsuz yönde
etkileyebileceği düşüncesinden sonra Greenberg ile devam etmenin sizin
yararınıza olduğuna inanıyor musunuz? Traurig sizi temsil eden hukuk
firmalarından biri mi? Bu sizin isteğiniz mi?
 

– Bugün
söylemiş olduğumuz her şeyi, Debevoise ve Plimpton’ın davanızdaki mağdur
olduklarını iddia eden bankaların temsil etmelerinin savunmanızı olumsuz yönde
etkileyebileceğini düşündükten sonra, bu avukatlarla birlikte devam etmenin
yararınıza olduğuna inanıyor musun? Debevoise ve Plimpton, sizi temsil eden
hukuk firmalarından biri mi? Bu sizin isteğiniz mi?
– Greenberg
Traurig ile Debevoise ve Plimpton’ı seçerek, yalnızca çıkar çatışması olmayan
avukatlar tarafından temsil edilme hakkını geri mi vereceksiniz?
 

– Çıkar
çatışması içerisinde olmayan bir avukatla temsil hakkını bilerek ve gönüllü
olarak ret mi ediyorsunuz?
– Greenberg
Traurig’in bu davada mağdur oldukları iddia edilen bankaların temsili
nedeniyle, itirazda veya başka türlü herhangi bir mahkumiyet sonrası
argümanından feragat mı ediyorsunuz?
 

– Greenberg
Traurig’in Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin temsilciliğinden dolayı, mahkumiyet sonrası
temyize başvuru argümandan feragat mı ediyorsunuz? Avukatınız etkili bir
şekilde yardımdan kaçındın mı?
– Temyiz veya
başka türlü bu davada kurbanlar oldukları iddia edilen bankaların
temsilciliğini de yürüten Debevoise ve Plimpton’un temsilciliğinden dolayı
avukatlığa ilişkin herhangi bir argümanından feragat mı ediyorsunuz?
Avukatınızın etkin bir yardımından yoksun bırakıldın mı?
 

-
Söylediklerimde daha fazla açıklama istediğiniz bir şey var mı ?

Odatv.com