Bilâl’e anlatır gibi, tane tane anlatayım:


Günlerdir İzmit körfez geçişini kısaltacak Osman Gazi Köprüsü’nü
konuşup duruyoruz.Kimine göre AKP iktidarının büyük bir hizmeti, kimine
göre lüzumsuz. Bana sorarsanız büyük bir eserdir.


Tarihe geçmeyi hak etmiştir. Kızmayınız efendim. Bilâl’e anlatır
gibi tane tane anlatayım, sizler ferasetinizle büyük bir eser mi değil mi
değerlendiriverin.


Osman Gazi Köprüsü’nün maliyeti 1 milyar Amerikan
Dolar
ı civarındadır. Yapımına harcanan bu paranın tamamı aralarında
Halkbank ve Vakıflar Bankası gibi devlet bankalarının da olduğu dokuz bankadan
AKP
‘nin verdiği gelir garantisi karşılığı kredi olarak temin edilmiş ve
müteahhidin (yüklenicinin) cebinden hiç para çıkmamıştır.


Köprü dahil 12 km otoyol geçiş ücreti 35 USD +
KDV
‘dir. Bu bedeli öder geçersiniz geçmezsiniz, o sizin cebinizdir beni
ilgilendirmez.


Çok başarılı AKP iktidarı tarafından yükleniciye verilen
araç geçiş garantisi günlük 40.000 araçtır. Şu anda İstanbul’da iki
köprüden Anadolu istikametine geçen araç sayısı günde ortalama 200.000
araçtır. Sizce, bunların kaçı Bursa-İzmir istikametine gitmektedir?


KDV hariç Osman Gazi Köprüsü’nün günlük gelir
garantisi 1.400.000 USD, yıllık gelir garantisi ise 511.000.000 USD‘dir.
Araç geçerse geçenler, geçmezse bütçeden yükleniciye ödenecektir.


Bu ödemeler her gün 15 Temmuz 2035 tarihine kadar taahhüt
edilmiştir. Bu tarihe kadar toplam KDV hariç en az 9 milyar 709
milyon USD
para yüklenicinin kasasına girecektir.


Özetle tekrar edeyim; yüklenici cebinden hiç para koymadan
2035
yılına kadar her sene 511 milyon USD parayı kasasına koyacaktır.
Sizin hiç böyle gelir getiren bir işiniz oldu mu?


2016 yılının ilk 3
ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm köprü ve otoyollardan elde ettiği gelir ise
288 milyon 600 bin TL
‘dir. KDV‘sini çıkardığımızda mevcut köprü ve
otoyollarımızın yıllık geliri 340 milyon USD civarındadır.


Devletimizin sahip olduğu iki Boğaziçi Köprüsü
ve tüm otoyollar Osman Gazi köprüsünden % 35 daha az para getirmektedir.


Ve gözüken odur ki Osman Gazi Köprüsü’nden garanti edilen
ücretle bu kadar araç geçmesi mümkün olmadığından tüm köprü ve otoyol
gelirlerimiz yükleniciye ödenecektir.


Sevgili Bilâl’ler ve sevgili okurlar, bilmiyorum yeteri kadar
açık anlatabildim mi?


Şimdi yukarıda okudunuz, ne dersiniz Osman Gazi Köprüsü büyük
bir eserdir derken, haksız mıyım?


Böylesi muhteşem bir soygun eserinin tarihte benzeri yoktur. En
azından bizim tarihimizde. Bunu Sadık Paşa bile başaramamıştı. Yazının
başlığındaki Sadık Paşa’nın kim olduğuna gelince.


1800‘lü yılların ikinci
yarısında görev yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Tam üç kere Maliye
Nazırlığı görevinde bulunduğu gibi Gümrük Nezareti, Valilik gibi görevlerde
yapmıştır. Adı ayyuka çıkmasına rağmen padişahların gönlünü ve cebini hep hoş
tuttuğu için kellesini kaptırmadan ölmeyi becermiştir. Kendisi borsa işlerinden
çok iyi anlardı.


İşte bu Sadık Paşa’ya devrin sadrazamlarından Şirvanzade Rüştü
Paşa herkesin içinde demiştir ki; Efendi, İrtikap (yiyicilik, rüşvet) iki
çeşittir. Biri alaturka irtikâp diğeri alafranga irtikâp. Alaturka irtikâp
küçük devlet memurunun işini gördüğü kişilerden ufak sebeplenmesidir. Bunların
içinde öldüğünde bir kaç bin lira servet bırakanlar pek nadirdir.
Alafranga irtikâp ise zengin yerlere mahsus irtikâptır. Mesela bir şirket-i
nafıa ile mukavele olunurken filan maddede
“şirketin
opsiyon hakkı olacaktır, opsiyon hakkı ile 100.000 lira ödenecektir”
gibi şeylerin yazılmasıdır. İşte bunları kabul edemeyiz. Bunlar
zengine mahsus alafranga irtikâplardır. Bir memleketin her şeyinin kendisine
uygun olması lazım geldiği gibi irtikâbının da kendisine uygun olması gerekir.


Şirvanzade Rüştü Paşa günümüzdeki bu Osman Gazi Köprüsü
sözleşmesine görse AKP iktidarına
“vay
be, boynuz kulağı geçmiş”
mi derdi,
bilebilmek mümkün değil.


Lakin, ben fikrimi açıkça söyleyebilirim; “Ey AKP’liler, bu yaptığınız alafranga
irtikaptır. Osman Gazi Köprüsü büyük bir soygun eseridir. Sizler devleti
soyuyorsunuz…”


Link : https://papiroom.com/515553525057_bille-anlatir-gibi-tane-tane-anlatayim-osman-gazi-koprusu-gercegi