AKP, Osman Gazi
Köprüsü ve SADIK PAŞA

Günlerdir İzmit körfez geçişini kısaltacak Osman Gazi Köprüsü’nü
konuşup duruyoruz. Kimine göre AKP iktidarının büyük bir hizmeti, kimine göre
lüzumsuz. Bana sorarsanız büyük bir eserdir.Tarihe geçmeyi hak etmiştir. Kızmayınız efendim. Bilâl’e anlatır gibi tane tane
anlatayım, sizler ferasetinizle büyük bir eser mi değil mi değerlendiriverin.

Osman Gazi Köprüsü’nün maliyeti 1 milyar Amerikan Doları
civarındadır. Yapımına harcanan bu paranın tamamı aralarında Halkbank ve
Vakıflar Bankası gibi devlet bankalarının da olduğu dokuz bankadan AKP’nin
verdiği gelir garantisi karşılığı kredi olarak temin edilmiş ve müteahhidin
(yüklenicinin) cebinden hiç para çıkmamıştır.

Köprü dahil 12 km otoyol geçiş ücreti 35 USD + KDV’dir. Bu
bedeli öder geçersiniz geçmezsiniz, o sizin cebinizdir beni ilgilendirmez.

Çok başarılı AKP iktidarı tarafından yükleniciye verilen araç
geçiş garantisi günlük 40.000 araçtır. Şu anda İstanbul’da iki köprüden Anadolu
istikametine geçen araç sayısı günde ortalama 200.000 araçtır. Sizce, bunların
kaçı Bursa-İzmir istikametine gitmektedir?

KDV hariç Osman Gazi Köprüsü’nün günlük gelir garantisi
1.400.000 USD, yıllık gelir garantisi ise 511.000.000 USD’dir. Araç geçerse
geçenler, geçmezse bütçeden yükleniciye ödenecektir.

Bu ödemeler her gün 15 Temmuz 2035 tarihine kadar taahhüt
edilmiştir. Bu tarihe kadar toplam KDV hariç en az 9 milyar 709 milyon USD para
yüklenicinin kasasına girecektir.

Özetle tekrar edeyim; yüklenici cebinden hiç para koymadan 2035
yılına kadar her sene 511 milyon USD parayı kasasına koyacaktır. Sizin hiç
böyle gelir getiren bir işiniz oldu mu?

2016 yılının ilk 3 ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm köprü ve
otoyollardan elde ettiği gelir ise 288 milyon 600 bin TL’dir. KDV’sini
çıkardığımızda mevcut köprü ve otoyollarımızın yıllık geliri 340 milyon USD
civarındadır.

Devletimizin sahip olduğu iki Boğaziçi Köprüsü ve tüm otoyollar
Osman Gazi köprüsünden  % 35 daha az para getirmektedir.

Ve gözüken odur ki Osman Gazi Köprüsü’nden garanti edilen
ücretle bu kadar araç geçmesi mümkün olmadığından tüm köprü ve otoyol
gelirlerimiz yükleniciye ödenecektir.

Sevgili Bilâl’ler ve sevgili okurlar, bilmiyorum yeteri kadar
açık anlatabildim mi?

Şimdi yukarıda okudunuz, ne dersiniz Osman Gazi Köprüsü büyük
bir eserdir derken, haksız mıyım?

Böylesi muhteşem bir soygun eserinin tarihte benzeri yoktur. En
azından bizim tarihimizde. Bunu Sadık Paşa bile başaramamıştı. Yazının
başlığındaki Sadık Paşa’nın kim olduğuna gelince.

1800’lü yılların ikinci yarısında görev yapmış bir Osmanlı
devlet adamıdır. Tam üç kere Maliye Nazırlığı görevinde bulunduğu gibi Gümrük
Nezareti, Valilik gibi görevlerde yapmıştır. Adı ayyuka çıkmasına rağmen
padişahların gönlünü ve cebini hep hoş tuttuğu için kellesini kaptırmadan
ölmeyi becermiştir. Kendisi borsa işlerinden çok iyi anlardı.

İşte bu Sadık Paşa’ya devrin sadrazamlarından Şirvanzade Rüştü
Paşa herkesin içinde demiştir ki; Efendi, İrtikap (yiyicilik, rüşvet) iki
çeşittir. Biri alaturka irtikâp diğeri alafranga irtikâp. Alaturka irtikâp
küçük devlet memurunun işini gördüğü kişilerden ufak sebeplenmesidir. Bunların
içinde öldüğünde bir kaç bin lira servet bırakanlar pek nadirdir. Alafranga
irtikâp ise zengin yerlere mahsus irtikâptır. Mesela bir şirket-i nafıa ile
mukavele olunurken filan maddede “şirketin opsiyon hakkı olacaktır, opsiyon
hakkı ile 100.000 lira ödenecektir” gibi şeylerin yazılmasıdır. İşte bunları
kabul edemeyiz. Bunlar zengine mahsus alafranga irtikâplardır. Bir memleketin
her şeyinin kendisine uygun olması lazım geldiği gibi irtikâbının da kendisine uygun
olması gerekir.

Şirvanzade Rüştü Paşa günümüzdeki bu Osman Gazi Köprüsü sözleşmesine görse AKP
iktidarına “vay be, boynuz kulağı geçmiş” mi derdi, bilebilmek mümkün değil.

Lakin, ben fikrimi açıkça söyleyebilirim; “Ey AKP’liler, bu
yaptığınız alafranga irtikaptır. Osman Gazi Köprüsü büyük bir soygun eseridir.
Sizler devleti soyuyorsunuz…”


27.04.2016 – M. Şevket Atalay