Ahmet TAKAN : Osmaniye Valiliği WC parasını
geri istedi !..


E-POSTA : ahttakan@gmail.com


“Devletin
malı deniz yemeyen keriz”…


Nefret
ederim bu deyişten!.. Midem bulanır bu anlayıştan!.. Ancak, ne acıdır ki bir Türkiye gerçeğidir… Değişmedi…
Değiştirilemiyor… Değiştirilecek gibi de görünmüyor… Sadece dönemlere göre
miktarları değişiyor!.. Azalıyor… Çoğalıyor… Hortumun ağzı büyüyor, boyu
uzuyor… Nadir de olsa, boğazı daralıyor boyu kısalıyor… Kerizler ise olup
bitenlere hep seyirci kalıyor!..


İl
Özel İdareleri ne yapar?.. Bilir misiniz?.. İlk mektepte sosyal bilgiler dersinde
öğrendiğiniz kadar ile aklınızda belki  kalmıştır. Önemli makamdır!. Para dağıtır… Sayıştay dediğimiz,
AKP tarafından işlevsiz hale getirilmiş kurumumuz da bunların hesapları inceler
ve denetler. Yine öyle yapmış… Belgelerine ulaştım. Sayıştay, Osmaniye İl Özel İdaresi’nin
hesaplarını incelerken, 2017 yılında bazı dernek ve vakıflara yapılan maddi
yardımlarda usulsüzlüker tespit
etmiş, resmi rapora bağlamış. Bunların arasında ne tesadüftür ki(!) AKP
iktidarına çok yakın dernek ve vakıflar da var. Sayıştay, yaptığı incelemeler
sonucunda 943 bin liralık kamu zararı
olduğunu da  belgelemiş. Belgeleri incelediğimde şu örnekleri gördüm;


Türkiye Gençlik Vakfı‘na, bir
defasında “vakfın yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak
için, 15 bin lira, “il
temsilcilik binasının hazırlanması için ve diğer faaliyetlerde kullanılmak
için” 25 bin lira verilmiş.


Birlik Vakfı‘na,
“vakfın yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak için” 20 bin lira ödenmiş.


İlim Yayma Cemiyeti‘ne, bir
defasında, “derneğin yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak
için” 40 bin lira, yine
“derneğin yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak için “30 bin lira, ayrıca, “derneğin
yürütmekte olduğu her türlü çalışmalarda kullanılmak için “50 bin lira verilmiş.


Her
halde çok fukara durumda olduklarından gerek (!) Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi‘ne, “Şifa Camii lojman
yapımında ve Çamlıkevler Camii yapım işinde kullanılmak için “200 bin lira, “Bilal
Habeşi Camii inşaatında kullanılmak için “100 bin lira verilmiş.


Türkiye
ölçeğinde hortumlanan rakamları hatırladığınızda bu miktarlara bıyık altından
gülebilirsiniz. Ama bu sadece Osmaniye örneği… Diğer vilayetlerimizin
büyüklüğünü ve neler olabileceğini hayal dünyanıza bırakırım!..


Sayıştay,
denetleme raporunda ilgili kanun maddelerine atıfta bulunarak, “İl 
Özel İdarelerince dernek ve vakıflara ayni ve nakdi yardım yapılması mümkün
olmamasına rağmen aşağıdaki tabloda ayrıntıları belirtilen çeşitli dernek ve
vakıflara Osmaniye İl Özel İdaresince nakdi yardım yapıldığı tespit
edilmiştir” diyor.


Tebrik
etmek lazım!.. Sayıştay’ın bu raporu üzerine Osmaniye Valiliği hemen harekete
geçmiş. Kanuna aykırı olarak “camii WC’si bakım ve onarım giderlerinde
kullanılmak için Aydınlar Mahallesi Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma
Derneği’ne” verilen 20 bin lirayı
geri istemiş
. Derneğe, Vali, adına Genel Sekreter Mehmet Yanık imzasıyla
(16 Nisan 2019) okkalı da bir yazı gönderilmiş. Şöyle deniyor;


“İl
Özel İdaresi 2017 Mali Yılı harcama belgelerinin Sayıştay Denetçileri
tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen raporda Derneğinize yapılan 20.000. 00
TL yardımın kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesiyle ilgililer adına kişi
borcuna alınmış olup, tahsil edilmesi istenilmektedir.    


Bu
nedenle, İl Özel İdaresi 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinden Derneğinize
13.06.2017 tarihinde yapılan 20.000.00 TL yardımın 30 gün içerisinde İl Özel
İdaresinin T.C.Ziraat Bankası Cebelibereket Şubesindeki …….nolu hesaba iade
edilmesi hususunda gereğini rica ederim.”


Anayasanın
gerekli görülen hallerde rafa kaldırıldığı, kanunların kişiler ve konjonktüre
göre uygulandığı, Sayıştay raporlarının temizlik kağıdı kadar değer görmediği
caanım ülkemde Osmaniye Valiliği’nin gösterdiği bu hassasiyet gerçekten
gözlerimi yaşarttı.


Ancaak!..
Sayın Osmaniye Valiliği’ne sormak isterim;


Aydınlar
Mahallesi Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne
gerçekleştirdiğiniz bu muameleyi diğerlerine de uygulayabildiniz mi?..


Örneğin,
Türkiye Gençlik Vakfı’na…


Ok
yemekten korkmadığınızı umarak cevabınızın olumlu olmasını canı gönülden
dilerim!..


Kaynak
Yeniçağ: Osmaniye Valiliği WC parasını geri istedi!.. – Ahmet TAKAN