İslamcı bir hanedan’ın hikayesi 

AKP döneminde Devlet kadrolarında ve ihalelerde
adı geçenlerin geçmişine bakıldığında aralarında Tarikat-Cemaat-Ticaret
bağlarının bulunduğu görülüyor.. Bu bağlar, bu kişileri Devlet yönetiminde de
işbirliğine götürüyor. İşte bu nedenle liyakat yerine geçmişteki işbirlikçi
çıkarlar kamu yönetiminde de devam ediyor. Çoğunlukla din eğitimi almış olan bu
kişiler, Büyükelçi, Vali, kaymakam, kamu üst düzey yöneticisi atanıyor. LİYAKAT
yokluğu nedeniyle Ülke batıyor..
Naci Kaptan – www.nacikaptan.com 

13 Ocak 2019 / https://gazete.red
Yeni Türkiyenin model
ailesi Kavak
çı’lar. 1990
do
ğumlu, üçüncü kuşağın parlak temsilcisi
Mariam Kavakçı
nın öyküsü frapan yaşam zevklerinin de etkisiyle biraz magazin tadında okundu ve aile yeniden gündeme geldi. An itibariyle, Mariam Kavakçı Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, kardeş Fatima
Abushanab Cumhurba
şkanlığı Dış İlişkiler Uzmanı, anne Merve Safa Kavakçı
Kuala Lumpur Büyükelçisi, teyze Ravza Kavakçı Kan milletvekili, kuzen Erva Kan
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü, enişte Osman Kan Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü, küçük teyze Elif Kavakçı Emine Erdoğan
’ın moda tasarımcısı, büyükbaba Yusuf
Ziya Kavak
çı Yeni Akit
yazar
ı ve “ağabey”, büyükanne Gülseren Gülhan Kavakçı imam hatiplilerin koruyucu annelerinden.


Beni az çok tanıyan okurlar bu manzaranın daha
alengirli kısımlarını ele alacağımı tahmin edebilir. İslamcılar ve onların
ikbal öyküleri söz konusu olunca buralara girmemek imkânsız doğrusu.
İslamcılığın insan algısı esas olarak bir asabiye, irsiyet ve silsile
meselesidir. Bu cenahta liyakat konusundaki en anlamlı ve geçerli merak
“kimlerdensin?” sorusudur.
Çünkü sadece İslamcı seçkinlerin geniş aile ilişkilerinde, özenle,
ilmik ilmik dokuduklar
ı akrabalık bağlarında değil, tarikat
örgütlenmelerinde
de
çok derin ve yaygın bir temeli var.


Gelin, biz bu ikbal öyküsünü okumaya Kavakçı
soyadını taşımadıkları için ailenin daha az dikkat çeken kısmından başlayalım.
Gülhan Hanım
’ın babası, Yusuf Ziya Beyin kayınpederi İbrahim
Ethem G
üngen
Isparta Uluborlulu bir subay. Aile Ethem Bey
in meslek
ge
çmişinden pek
memnun olmasa gerek, eşi Kadriye Hanım
’ın başörtüsünün subay çevresinde hoş karşılanmadığından dem
vurarak bunu da
“mağduriyet söylemi”ne katıveriyorlar.


Ethem Beyin hayatını katı dindar, Nakşibendi bir çevrede geçirmeye özen gösterdiğini görüyoruz. İskenderpaşa Camii vaizi, bu haseple
İskenderpaşa cemaati
“kurucusu” olan Mehmed Zahid Kotkuyla yakın arkadaş. Ayrıca, ulaşabildiği diğer önemli Nakşibendi isimlerle ilişkilerini sürdürüyor. Örneğin, hemşehrisi Hacı Hasan
Uluborlevi (
Üner)
bunlardan birisi. Yakın ve ünlü arkadaşının adına yaraşır şekilde,
“zahit” olarak sürdürdüğü hayat bitince, ailesi resmi tören yapılmasına izin vermiyor. Böylece, cenaze marşı olmadan
defnedilmesi sa
ğlanıp bir başka muhtemel
“mağduriyet” önleniyor.


Ethem Bey çocuklarının okuması konusunda hassas.
Kızı Gülhan
’ı Avusturya
Lisesi
nde okutuyor. Liseden 1960ta mezun olan Gülhan iki yıl sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne giriyor.
Üçüncü sınıfta iken başını örtmeye başlıyor ve 1967deki Hatice
Babacan fırtınasından önce, bu haliyle sessiz sedasız okulundan mezun oluyor.
Yusuf Ziya Kavakçı ile 1966 yılında nişanlanıyor. Fakat öykünün diğer
satırlarına geçmek için önce Ethem Bey
in oğullarına değinmemiz şart.


Turan ve Orhan Güngen kardeşlerin yıldızı babalarının
mirasının ışığında, Nakşibendi çevreler içinde parlıyor. Ağabey Turan Necmettin
Erbakan
’ı İstanbul Erkek Lisesinden tanıyor. Orhan
ise 1952
de girdiği İTÜ’de Erbakan’ın başını çektiği İskenderpaşa mühendisler grubunun hazır mensubu haline geliyor. Bundan sonra da
kardeşlerin Erbakan
la yolları ayrılmıyor. Erbakan ve Süleyman Arif
Emre Turan G
üngenin bürosunda tanıştırılıyor ve
Milli Nizam Partisi
nin
temelleri b
öyle atılıyor.


İşte bu yıllarda, İslamcı çevrelerde harika
çocuk kabilinden, genç bir akademisyen var. Bir yandan Nakşibendi büyüklerine
hayranlığını açıkça ifade eden, diğer yandan adına daha sonraları Millî Görüş
denilecek siyaseti öncelikle ekonomik yenilenme ve sistemin olanaklarını
kullanma stratejisi olarak gören bu uyanık gencin Turan ve Orhan kardeşlerin
kız kardeşi Gülhan
la
evlenmesi uygun g
örülüyor. 1967de yapılan nikâhın ardından, Yusuf Ziya askere gidiyor ve ne “üzücüdür” ki ilk çocukları Merve Safa Ankara Dışkapı’daki Mevki
Asker Hastanesi
nde dünyaya geliyor.


Yusuf Ziyanın askerliği bitince, artık üç kişi olan çekirdek
aile İstanbul
a dönüyor. Yusuf
Ziya
İstanbul Üniversitesi
İslam Araştırmaları Enstitüsü’ndeki görevine başlıyor. Gülhan ise İstanbul İmam-Hatip
Lisesi
nde Almanca öğretmenliği yapıyor. Böylece, başını açmasına gerek
kalmaksızın, aralarında Recep Tayyip Erdoğan
’ın da
bulundu
ğu Akıncılar kuşağının yetiştiği bu okulda ders veriyor. O sırada ikinci kızları Ravza dünyaya
geliyor.


Aile 1975 yılında Erzuruma taşınıyor. Yusuf Ziya Atatürk Üniversitesi
İlahiyat Fakültesinde, Gülhan aynı üniversitenin Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde göreve başlıyor. Bu günlerde
ailenin en
önemli
destek
çilerinden birisi Erzuruma taşınmış olan Hatice Babacan. 12 Eylül’ü nispeten
kazas
ız belasız atlattıkları tahmin
edilebilir. Kald
ı ki Yusuf
Ziya 1981 yılında dekan yapılıyor. Ancak, akabinde ilk önce Gülhan
’ın üniversite üçüncü sınıftan beri çıkartmadığı başörtüsü sorun oluyor. Rektörlükten uyarı alınca istifa
ediyor ve a
ğabeyi Orhan’ın inşaat şirketinde çalışmaya başlıyor.


Yusuf Ziyanın Erzurumdan ayrılışı ise daha çalkantılı. 1982 yılında, İran Devriminin üçüncü yıldönümü için Tahranda yaptığı konuşmanın içeriği duyulunca
tepkileri
üzerine çekiyor. Bu arada Orhan Güngenin şirketinde onun da yeri hazır ve “fakültede keyfi uygulamalar” yaptığı gerekçesiyle görevden alınınca istifa
ediyor. Yusuf Ziya
nın hayatının bu kısmı az çok sis
perdesi ile gizli.
Çünkü Refah Partisi hükümeti sonrasında, Atatürk Üniversitesi
bas
ın müşavirliği, o döneme
rastlayan
üç yıllık personel
kayıtlarının
“yanlışlıkla” SEKAya gönderildiğini
bildiriyor!


Üniversite macerasının böyle sona ermesinin
ardından, ailenin Libya macerası başlıyor. İlginçtir, Kavakçı ailesinin yakın
tarihli anlatımlarında bu Libya kısmı tamamen atlanıyor. Doğrusu, aile Orhan
Güngen
in inşaat yatırımlarının olduğu Libyaya taşınıyor ve üç yıla yakın bir süre
Trablusgarp
ta yaşıyor. Ta ki Turan ve Orhan Güngen kardeşlerden yeni
bir teklif gelene kadar.


Özal iktidarının ekonomiye Körfez sermayesi ile
hayat öpücüğü vermeye çalıştığı yıllar. Bu işe ANAP
’ın ekonomik çevresine
angaje olmu
ş eski MSP
kadrolar
ı aracılık ediyor ve
en
önemli ayaklarından birisi o dönemler “faizsiz bankacılık” adıyla tanıtılan İslami
finans. Suudi finans
ını Türkiyeye getirmeye de “Bediüzzaman’ın hariciye
vekili
” olarak tanınan, MSP milletvekili, Rabıta örgütü kurucularından Salih Özcan öncülük ediyor. Suudi prens Muhammed bin Faysal’ın Faisal Finans’ı 1985 yılında Türkiyede resmen
kurulurken Salih
Özcan’ın yanında MSPli eski bakan Ahmet Tevfik Paksu var. Diğer
kurucu ortaklar ise Turan ve Orhan Güngen ve Yusuf Ziya Kavakçı.


“İslami
finans âşığı
” olduğunu, apar topar sildiği Instagram hesabında duyuran
Mariam Kavak
çı’nın bu aşkını kimden
miras ald
ığını anlamak zor değil. Nitekim
Faisal Finans Yusuf Ziya için yeni bir kariyerin habercisidir.


Aynı yıl, Yusuf Bozkurt Özal’ın müsteşar olduğu Devlet
Planlama Te
şkilatı’nda İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Başkanlığı adında bir
birim kurulur. Ba
şına da daha
sonra AKP
den dışişleri bakanı olacak Yaşar Yakış getirilir. Suudi sermayesinin desteğiyle birime
giren isimlerden birisi de Kavakçı
dır. İSEDAK gibi önemli toplantılar
organize edilse de Kavak
çı’nın tabiriyle “bi namaz u
niyaz d
ışişleri ricali” yüzünden,
gerekli
İslami
atmosfer yakalanamaz. Kavak
çı bu dönemde İslam Kalkınma Bankası bünyesinde de
görevler alır.


Böylece 1988 yılına, Kavakçı ailesinin hüzünlü
bir hicret olarak anlattığı Amerika
ya göç öyküsüne
geliyoruz. Yusuf Ziya ABD
de büyük iltifatla
kar
şılanıyor ve
kendisi i
çin özel hazırlanmış görevlere, mevkilere
getiriliyor. Avrupa
nın aksine Millî Görüş’ün ciddi bir
tabana sahip olmad
ığı bu ülkede, bir yandan Warith Deen Mohammed gibi
yerli fig
ürler, diğer yandan Ortadoğu kökenli politik ve ekonomik çevreler ailenin kendisine özgün bir alan
a
çmasında, sivrilmesinde
yardımcı oluyor.


Günümüzde ailenin ve özellikle “patriyark” Yusuf Ziya
Kavak
çı’nın bir
yandan M
üslüman Kardeşler ve
Katar ba
ğlantılı kurumlara,
di
ğer yandan liberal düşünce kuruluşlarına uzanan etkisi böylece biçimleniyor. İşin daha ilginç tarafı,
Erdoğan iktidarıyla ve kurduğu ittifaklarla birlikte tüm ailenin Türkiye
üzerindeki etkisi artıyor. Daha genç kuşağa ihsan edilen makamlar bir tarafa,
eski kuşak Yeni Akit köşe yazarlığı,
“ağabeylik”, imam
hatip hay
ırseverliği gibi biçimlerle
tabana da nüfuz ediyor. Bir başka deyişle, Amerikalı Kavakçı ailesi Yeni
Türkiye
nin vazgeçilmezleri arasına giriyor.


İbrahim Ethem Güngenin züht hayatından Mariam Kavakçı’nın İslami
finans ve stiletto a
şkına, İran Devriminden Amerikalı düşünce kuruluşlarına, Nakşi
sohbetlerinden şeriat onaylı hedge fund
lara, Kavakçı “hanedan”ının yıllar içindeki
ilgileri elbette de
ğişken. Ancak, hepsinin nesiller boyunca nefret
etmeyi s
ürdürdükleri, düşman bildikleri şey açık. Onu da üniversitedeyken
Kadir M
ısıroğluyla birlikte solculara karşı mücadelesini
ballandıra ballandıra anlatan Yusuf Ziya Kavakçı
dan
dinleyelim:


“Hele Kadir
Ağabey. Onu Hukuk Fakültesi
nde tanıdım.
Karadeniz
den gelmişti. Cüsseli
biriydi. Hukuk fak
ültesi
kantininde kavga m
ı var,
sandalyeyi kapt
ığı gibi girerdi.
Tek başına beş on solak salakla mücadele ederdi! Kadir Ağabey öyleydi tabii,
girişirdi.
Sen devam
et Kadir A
ğabey derdim, ben arkadan
dua ederim sana
”’”.
LİNK : https://gazete.red/islamci-bir-hanedanin-hikayesi/