• YENİ DÜNYA DÜZENİ DOSYASI /// Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Özdemir : Yeni dünya düzeni bitti
  • Yayın Tarihi : 7 Temmuz 2018 Cumartesi
  • Kategori : YENİ DÜNYA DÜZENİ & THE NEW WORLD ORDER


Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr Özdemir : Yeni dünya düzeni bitti

ABD’nin Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşına Pekin yönetiminin yakın zamanda yanıt vermesi bekleniyor. Dünyanın iki ticaret devi arasında başlayan vergi savaşlarını Uluslar arası İlişkiler Uzmanı Dr. Volkan Özdemir Aydınlık için değerlendirdi.

ABD’nin Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşına Pekin yönetiminin yakın zamanda yanıt vermesi bekleniyor. Dünyanın iki ticaret devi arasında başlayan vergi savaşlarını Uluslar arası İlişkiler Uzmanı Dr. Volkan Özdemir Aydınlık için değerlendirdi. Geleneksel serbest piyasa sisteminin iflas ettiğini kaydeden Özdemir, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Küreselleşmeyi yaklaşık 40 yıl önce başlatanlar durduruyor. Küreselleşmenin en önemli ayağı uluslararası ticaretin serbest olmasıdır. Küreselleşmesinin durdurulması ise serbestliğin değil, korumacılığın ön plana çımasıdır. Artık ülkeler üretime ağırlık vermek istiyorlar. Bunun başını da Trump ve Amerika çekiyor. Temel mantığı şu: ABD’nin ticaret partnerleri olan Avrupa ve Çin’e dış ticaret açığı vermek pahasına, uluslararası ticaretin bayraktarlığını yapmaktı. Fakat gelinen noktada Trump’la birlikte Amerika bu yükü daha fazla çekemeyeceğini gördü ve yılda yüz milyarlarca dolar dış ticaret açığı verdiği Avrupa ve Çin’i hedef tahtasına oturttu. Çeşitli imalat sanayi ürünleri ve otomotiv sektöründe koyacağı ek gümrük tarifeleriyle dış ticaret açığını kapatma yoluna giriyor ve böylece ticaret savaşları da başlamış oldu. Bunun karşılığında Çin de tarife ve engellerini artırdı. Ancak Çin’in vereceği en büyük cevap, elindeki Amerikan tahvillerini, yani dolarlarını ve hazine bonolarını yavaş yavaş elinden çıkarmak olacak. Bunun sonuçları şudur:

YENİDEN SANAYİLEŞME DÖNEMİ

Artık yeni dünya düzeni bitti, uluslararası ticaret ve jeopolitiğin önde olduğu yenilenen bir sistem var. Tek kutuplu dönem bitiyor. Doların uluslararası rezerv para birimi olma durumu da birkaç yıl içerisinde son bulacak. Eski sistemin temel dayanağı şuydu: “Uluslararası ticaret serbest olsun ve dolarla yapılsın”

Amerika da bu küresel hegemonyanın patronuydu. Şimdi ise bu sistem sona eriyor. Uluslararası ticaret serbest olmasın, korumacılık ön plana çıksın, dünya da uluslararası ticaretr para birimi olarak doları tutmasın. Böylece önümüzdeki zamanlarda uluslararası ticaret hacmi düşecek. Hacmin düşmesi büyük aktörlerin ve diğer ülkelerin mümkün olduğu kadar üretimi kendi ekonomileri içerisinde yapmalarını sonucu doğacak. Yani yeniden sanayileşmeyi ön plana getirecek.

TÜRKİYE İÇİN GÜZEL GELİŞME’

Ticaret politikaları hem sanayileşme politikaları demektir hem de jeopolitik demektir.

Bunun sonucu şudur: Çok kutuplu bir sistemin doğmasıdır. Artık üretebilen kazanacak. Bölgeselleşme öne çıkacak.

Türkiye için çok güzel bir gelişme. Çünkü Türkiye mevcut sistemde, gümrük birliğinin ve serbest ticaretin olduğu dönemde kaybedenler tarafında. Bunu dış ticarette verdiği açıktan anlıyoruz. Yani Türkiye üretmeyi unutmuş, gümrüklerini açmış. Eski sistemin kaybedeni olduğu için yeni sistemde bunu tersine çevirme şansı bulunuyor. Ancak, korumacılığa gitmesi, üretmesi ve Gümrük Birliği’nden çıkması şartıyla.

Üretim ekonomisini kurabilecek yeni siyasetler, yeni oluşumlar bu sistemde yer bulabilir.”