YENİ DÜNYA DÜZENİ & THE NEW WORLD ORDER

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr
Özdemir : Yeni dünya düzeni bitti

ABD’nin Çin’e karşı başlattığı ticaret
savaşına Pekin yönetiminin yakın zamanda yanıt vermesi bekleniyor. Dünyanın iki
ticaret devi arasında başlayan vergi savaşlarını Uluslar arası İlişkiler Uzmanı
Dr. Volkan Özdemir Aydınlık için değerlendirdi.

ABD’nin Çin’e karşı başlattığı
ticaret savaşına Pekin yönetiminin yakın zamanda yanıt vermesi bekleniyor.
Dünyanın iki ticaret devi arasında başlayan vergi savaşlarını Uluslar arası
İlişkiler Uzmanı Dr. Volkan Özdemir Aydınlık için değerlendirdi. Geleneksel
serbest piyasa sisteminin iflas ettiğini kaydeden Özdemir, şu değerlendirmeyi
yaptı:

“Küreselleşmeyi yaklaşık 40 yıl önce başlatanlar durduruyor.
Küreselleşmenin en önemli ayağı uluslararası ticaretin serbest olmasıdır.
Küreselleşmesinin durdurulması ise serbestliğin değil, korumacılığın ön plana
çımasıdır. Artık ülkeler üretime ağırlık vermek istiyorlar. Bunun başını da
Trump ve Amerika çekiyor. Temel mantığı şu: ABD’nin ticaret partnerleri olan
Avrupa ve Çin’e dış ticaret açığı vermek pahasına, uluslararası ticaretin
bayraktarlığını yapmaktı. Fakat gelinen noktada Trump’la birlikte Amerika bu
yükü daha fazla çekemeyeceğini gördü ve yılda yüz milyarlarca dolar dış ticaret
açığı verdiği Avrupa ve Çin’i hedef tahtasına oturttu. Çeşitli imalat sanayi
ürünleri ve otomotiv sektöründe koyacağı ek gümrük tarifeleriyle dış ticaret
açığını kapatma yoluna giriyor ve böylece ticaret savaşları da başlamış oldu.
Bunun karşılığında Çin de tarife ve engellerini artırdı. Ancak Çin’in vereceği
en büyük cevap, elindeki Amerikan tahvillerini, yani dolarlarını ve hazine
bonolarını yavaş yavaş elinden çıkarmak olacak. Bunun sonuçları şudur:

YENİDEN SANAYİLEŞME DÖNEMİ

Artık yeni dünya düzeni bitti, uluslararası ticaret ve
jeopolitiğin önde olduğu yenilenen bir sistem var. Tek kutuplu dönem bitiyor.
Doların uluslararası rezerv para birimi olma durumu da birkaç yıl içerisinde
son bulacak. Eski sistemin temel dayanağı şuydu: “Uluslararası ticaret serbest
olsun ve dolarla yapılsın”

Amerika da bu küresel hegemonyanın patronuydu. Şimdi ise bu sistem
sona eriyor. Uluslararası ticaret serbest olmasın, korumacılık ön plana çıksın,
dünya da uluslararası ticaretr para birimi olarak doları tutmasın. Böylece
önümüzdeki zamanlarda uluslararası ticaret hacmi düşecek. Hacmin düşmesi büyük
aktörlerin ve diğer ülkelerin mümkün olduğu kadar üretimi kendi ekonomileri
içerisinde yapmalarını sonucu doğacak. Yani yeniden sanayileşmeyi ön plana
getirecek.

TÜRKİYE İÇİN
GÜZEL GELİŞME’

Ticaret politikaları hem sanayileşme politikaları demektir hem de
jeopolitik demektir.

Bunun sonucu şudur: Çok kutuplu bir sistemin doğmasıdır. Artık
üretebilen kazanacak. Bölgeselleşme öne çıkacak.

Türkiye için çok güzel bir gelişme. Çünkü Türkiye mevcut sistemde,
gümrük birliğinin ve serbest ticaretin olduğu dönemde kaybedenler tarafında.
Bunu dış ticarette verdiği açıktan anlıyoruz. Yani Türkiye üretmeyi unutmuş,
gümrüklerini açmış. Eski sistemin kaybedeni olduğu için yeni sistemde bunu
tersine çevirme şansı bulunuyor. Ancak, korumacılığa gitmesi, üretmesi ve
Gümrük Birliği’nden çıkması şartıyla.
Üretim ekonomisini kurabilecek yeni siyasetler, yeni oluşumlar bu
sistemde yer bulabilir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir