Tahriru’ş Şam’ın gözünden ‘Dünya Düzeni’

Yapılanmanın ileri gelen yöneticilerden olan Abdullah
eş Şami, mevcut dünya siyasetine ve Birleşmiş Milletler yapısına olan
bakışlarını ortaya koydu.

1.  Tahriru’ş
Şam’ın öncüllerinden olan Şam’ın Fethi Cephesi’ni oluşturan 
Nusret Cephesi, birkaç sene önce yayınladığı bir video
çalışmasında mevut dünya sistemine bakışlarını ortaya koymuştu.

Videonun ilgili bölümünde konuşan kişi o dönem Nusret Cephesi’nde, şimdi ise
Tahriru’ş Şam’da kadılık görevini yürüten Ebu Abdullah eş Şami künyeli
Abdurrahim Attun. Arap Baharı ve kurulu dünya düzeni hakkında konuşan şer’i
kadı, Osmanlı hilafetinin yıkılmasıyla Birleşmiş Milletler merkezli yeni bir
dünya düzeni teşkil edildiğinden söz ediyor.


Yeni dünya
düzeninin siyasi otoritesini Birleşmiş Milletler’in temsil ettiğini söyleyen
Ebu Abdullah eş Şami, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesinden söz
ediyor. Amerikan doları ve IMF’nin de yeni sistemin iktisadi yönünü temsil
ettiğini ifade eden şer’i kadı, bu düzenin İslami hilafetin ortadan kalkmasıyla
oluşturulduğunu sözlerine ekliyor.
İslam coğrafyasını işgal eden devletlerin, coğrafyada kendilerine bağlı kukla
rejimler oluşturduklarını öne süren eş Şami, dünya düzenine bağlı bu rejimlerin
Batı tarafından desteklendiğini belirtiyor.