İsmail
Hakkı Yücel
: Sosyo Psikolojik ve Ekonomik Baskı Altında Yeni Dünya
Düzeni Arayışları mı ???


08 Haziran 2020


Yeni, heyecan verici
beklentileri artıran ileriye bakmayı gerektiren motivasyonu yükselten ümitleri
ve yaşama sevincini ortaya koyarken bilinmezliğinden dolayı biraz kaygı birazda
tedirginlik hissi uyandıran ümit ile korku arası beklenti iklimi sunar.


İnsanları bir süredir
esir alan virüsün etkisinin zihinlerde ve fiziki yapılarda azalmaya
başlamasıyla hayata yeniden başlama ikliminin hazırlıklarının insan
psikolojisine yansıması tüm boyutlarıyla toplum davranış farklılıklarıyla
gözlemlenmektedir.


Zaman ve mekan
kavramlarının anlamını değiştiren çağımızın teknolojik ürünleri internet, cep
telefonu, hızlı ulaştırma araç ve sistemleri gözle görülmeyen bir virüs
nedeniyle tarih boyunca insanlığın geliştirdiği medeniyetlerin birikimi ile
hayatı durduran virüsün üstesinden gelemediğinin farkına varmıştır. Oysa her
şeye hükmeden her şeyi yapabilen küresel dünyanın insanı şimdi hem de gözle
görülmeyecek kadar küçük bir şeye karşı aciz kalma durumuyla yüz yüze
gelmiştir. Her şeyin üstesinden gelebilen insan için bu acizliğin farkına
varmak herhalde insanlık için önemli bir dönüm noktası olması gerek.


Biteviye devam eden
hayatın akışına yetişmek için sürdürülen yaşama savasının gürültüsü içerisinden
birden bire durdurulan koşuşturma ile büyük şehirlerin kargaşasından sessizliğe
gömülen bir hayata geçişin gizemi ile irkilen insanoğlu uzun süre ne olduğunu
anlamaya çalışmakla geçirdiği zamanının büyük bir bölümünü alışık olduğu
kulağındaki şehrin uğultusunun kaybolmasıyla irkilmişti. Bir şeyler olmuştu
görülmeyen bir düşman herkesi  kontrolü altına almış ama insan sahip
olduğu en büyük gücü olan aklına müracaat ederek bunun ne olduğunu öğrenmeye
çalıştı. Ancak, daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadığının farkına vardı.
Geliştirdiği tekniklerle düşmanı geri püskürtecek araçlarını kullandı baktı ki
işe yaramıyor en iyi mücadelenin yeni düşmana karşı görünmemek olduğunu fark
etti ve evine çekildi. Bu bilmediği ve daha önce muhatap olmadığı bu yeni can
düşmanına karşı daha etkin mücadele araçları geliştirmek için zaman kazanmaya
çalıştı. Bilimi kendisine rehber edinerek yaptığı çalışmalarda geçen zaman
içinde elde edilen bilgiler ışığında mücadelede kazanımlı çıkacağını anlayarak
hayata yeniden kaldığı yerden başlama kararı aldı.


Gecenin karanlığından tan
yerinin ağarmasını bekleyen küresel dünya hayatın tüm olumsuzluklarına rağmen
yaşama sevincinin beklentisi ile yeni güne başlama heyecanını yaşamaktadır. Gün
doğuyor, hayat başlıyor. Ancak, eski davranışı bir kenara bırakıp yeniye uyum
sağlama çekingenliği içerisinde titreklik ile bezenmiş çabaların sürekliliği
yeninin yerleşme süreçleri akımı içerisinde yoluna devam ediyor.


İnsanoğlu eski
hatıralarını özlediğini hissederken eskinin de eskide kaldığını fark ederek
yeni hayata başlama çabaları sergiliyor. Ne var ki eskisi gibi değil yeniye ve
yeni davranış ve alışkanlıklar geliştirmek için yeni hayata uygun olarak bir
hayat tarzı geliştirmek gerek olduğunu da görüyor. Bu hayatın yeniden
tasarımlanması hadisesi olacak. Çalışma hayatından tüm diğer faaliyet
alanlarının hukukuna kadar ilerideki dönemde sürdürülebilir bir yeni hayat
tasarımı inşası gerekecek olduğunu da görüyor


Her ne olursa olsun
yaşanan kâbusu atlatıp hayata yeniden başlama sevinciyle yeni güne başlama
heyecanı her geçen gün bir öncekinden daha baskın hale gelen alışık olduğu
hayatı sürdürme isteği toplumları heyecanlandırmaktadır. İnsanların yaşamaya
alışık olduğu hayata yeniden kavuşma beklentisi heyecanını ve özlemini
artırmaya devam ediyor. Varlığına saldırıda bulunan düşmana karşı tedbiri elden
bırakmama isteğiyle tedrici hayati faaliyetlerin sürdürülmeye çalışılması evde
kalanları içten içe heyecanlandırmıyor değil.


Evde alışık olmadığı bir
hayattan sıkılan küresel dünyanın insanı alışkın olduğu hayata bir an önce
dönmenin özlemini çekmektedir. Serbest hareket edebilme hürriyetini kazanıp
dışarılarda dolaşmak istemekte alışveriş merkezlerine kendisini atmak,
rahatlamak ve  çocuklar gibi  hissiyat içinde olmak istemekte. Belki
de bireyin bunların hiç birine ihtiyacı yok ama sınırlama var olduğu sürece içinden
ona karşı gelme hür olma isteği içini içine sığdırmamakta olduğunu da derinden
hissediyor.


Kendisi için kurguladığı
dünyasında istediği zaman dışarı çıkıp gönlünce dolaşmak istemekte olmasa bile
sınırlamaların olduğunu hissetmek itememekte diğer yandan alıştığı tüketme
zevkini yaşamak istemekte olduğunu için duygularına yansıdığında fark etmekte.
Yıllardır sahip olduğu her şeyi hızla tüketme alışkanlığını evde kapalı kaldığı
süre içerisinde kaybetmenin hezeyanını yaşamakta sahip olduğu anda hazzı biten
ve yenisini alıp onu da tüketen ve bitmeyen yeni istekler karşılanamaz durumda
olduğunu iç dünyasında yaşamakta. Dizilerin birinci bölümü başlamasıyla son
bölümde dizi nasıl bitiyor sorusunu kendisine soran hızlı yaşama ve tüketme
alışkanlığının karşılanamaması sendromu çok sevdiği oyuncağı elinden alınan
çocuk psikolojisiyle birey isyan etmektedir.


Hayatın değişmeye
başlayan tüm yapıları içerisinde uzayan evde kalma süreçlerinde görünmeyen
düşmana karşı kendisini korumaya alan insanoğlu evde kaldığı sürenin artmasıyla
birlikte dış dünyada çıkamadığı seyahate kendi iç dünyasında çıkma fırsatı
yakaladı bu süreçte. Bireyin kendi iç dünyasına yapacağı seyahat eli boş
dönülmeyen insan için tek seyahattir. İç dünyaya yapılan seyahat bireylerin
ufkunun gelişmesine fırsat sağlarken hayatında o güne kadar ne yaptığını
iyileriyle yanlışlarıyla geriye dönüp bakmayı sağlayan faydalı bir analiz
imkânını yakalaması ve kazanmasına vesile olmuştur. Hayat tecrübesinin
birikimini yeni dönemde daha etkin kullanmasını bireye aktarabilme fırsatı
verdiği için önemli bir başlangıcı da ortaya koymaktadır.


Kendi varlığını koruma
niyetiyle savunma amaçlı eve kapanma sürecinde birey alışveriş merkezlerine
tüketim alanlarının albenisinin cazibesinden uzaklaştıkça tüketim alışkanlığı
zorunlu ihtiyaçların karşılanması noktasına taşınmıştır. Birey bu süreçte
reklamların ve pazarlamacıların parıldayan ışıklar içerisindeki
davetkarlığından kurtulmanın rahatlığıyla kendisine sunulanı her tüketim
ürününü satın almadan da yaşayabileceğini fark etti.


Evde kaldığı dönemde
zaman geçtikçe kendine gelen, farkındalığı her geçen gün biraz daha artan
küresel dünya insanı geçici bir seraptan yeni bir dünya kurma arayışına
başlamıştır. Artık eskisi gibi tükettikçe mutlu olmayan sürekli yenisini
isteyen her şeyi hızla tüketen hız ve haz çağı dönüşüme uğrayıp hızı teknolojik
bilgi üretim ve aktarımında ama hayatı olması gerektiği gibi yavaşlatarak az
ama kaliteliye sahip, rüküş değil zarafette, sadeliğe ulaşmak şekline dönüşüme
evrilmesi beklentileri birey için artarak devam eden alışkanlıkları arasına
katılmıştır.


Sahip olunduğunda değeri
kaybolan yenisinin beklentisi üzerine kurulu hız ve beklenti süreci küresel
dünyanın insanını sürekli çalışmaya yönelten istekleri karşılama dönemi
bulaşıcı hastalığın hayatı durdurmasıyla bireyi dinlenmeye ve muhakeme yapmaya
zaman ayırması gerektiği uyarısına muhatap kılması birey için engin bir ufuk
açılımı sağlamış olabilir.


Yola devam etmek için
bazen durup dinlenmek ve gidilen yol üzerinde düşünmek gerek. Bu açıdan farkına
varmak insan için oldukça anlamlı. Etrafa bakmak, kendine zaman ayırmak,
düşünmek etraflıca analiz, sentez yapmak ve ne yaptığını ne yapacağını ve ne
yapması gerektiğini ölçmek, biçmek düşünen insan için önem taşımaktadır.
Virüsün eve kapayarak insanlığa sağladığı beklide en önemli artı değer durup
geriye dönüp bakma fırsatı vermesi olabilir.


Gelinen noktada bir
taraftan insanların alışık oldukları davranış biçimlerini değiştirerek
kendilerini virüsten korumaya çalışırken diğer taraftan üretim fonksiyonlarını
devam ettirmek için görevlerini sürdürmeye başlamalarıyla hayatın akış seyri bu
süreçte üretim maliyetlerini artıracaktır.


Öğrenmeyi öğrenen
insanlar bu yeni dönemin hayatta kalma tekniklerini en ucuz maliyetle yeniden
şekillendirme mimarisini de planlama başarısını kısa sürede başarması
beklenmektedir. Yeni dönemde maliyetler bir miktar artacak olsa da bir süre
sonra maliyetleri küresel dünyanın rekabet ortamına uygun hale getirmesi
beklenir. Akıl, bilgi, birikim sayesinde müteşebbisler maharetlerini 
ortaya koyarak küresel dünyada rekabet edecek ürünü verimliliği artırarak
sağlayacaklardır.


Öğrenmeyi öğrenmek
insanın sahip olduğu akıl sayesinde kendisine araştırma ve geliştirme
faaliyetleri ile yeni ürün ve verimliliği artırması fırsatını vermektedir.
Diğer taraftan mimarisi önümüzdeki dönemde şekillenecek yeni dünyanın yeni
yapılanmasında bireyler ve toplumlar nasıl görevler üslenecekler. Tüm bunlar
yeni dönem ve yeni hayat için bilinmezleri ortaya koymaktadır.


Küresel dünya; kültür,
sanat, bilim ve teknolojiye toplumlar olarak ne kadar katkı  sağlıyor
olacak. Aynı zamanda toplumlar nüfusa oranla dünya GSYİH’dan ne kadar pay
alıyor olacak. Küresel dünyada üretilen ekonomik büyüklükten hakkaniyet
ölçülerinde pay alabilecekler mi? Eğitim seviyesi, toplumların entelektüel
sayısı elde edilen katma değerden hakkaniyet ölçülerinde yararlanabilecekler
mi? Ülkeler olarak beklentiler beşeri sermaye ve diğer kaynaklar yeterli mi?
Değilse ne yapmak gerekecek. Sorular çoğaltılabilir. Aynı dünyada yaşayan insanlar,
toplumlar ve devletler için bu sorular sorulabilir ve sorulmalı da.
Tasarımlanacak yeni dünyanın organizasyonel yapısı şekillenirken bunların
ortaya konulması açısından sorular önemli görülmelidir. Dünya eski dünya değil
küresel olarak kader birliği var. Küreselleşen dünyada ortaya çıkan
problemlerin ortaklaşa çözülmesi kültürünün geliştirilmesi son yaşanan küresel
tecrübeyle anlaşılmıştır.


Yeni dünyaya yeni bakış
açısıyla yeni açılımlarla birlikte yaşayacağımızı unutmadan yeni bir hayat inşa
etmemiz gerekmektedir. Neo liberalizmin dayattığı gibi gelir dağılımındaki
uçurum devam etmemeli buna bir çözüm bulunarak yeni dönemi herkesin üretimdeki
payını ürettiği kadar hakkaniyet ölçülerinde almasını sağlayacak bir sistem
kurulmalıdır.


Yeni dünya kurulurken küresel
dünyada virüs nedeniyle verilen arada yukarıdaki soruları belirleyip yeni
kurulan dünyadan beklentileri karşılayacak organizasyon yapılarını kurup bu
organizasyonların başarılı sonuç vermesi için araçların ihtiyaçlara uygun
tedarikinin sağlanması kurulacak ve daha iyi yaşanabilir dünya için önem
taşımaktadır.


Tüm boyutlarıyla
düşünülüp tasarımlanmış organizasyonlar başarıyı getirir. Verimlilik
yaşadığımız dünya için çok önemli bir kelimedir. Bundan sonra da çok önemli
olmaya devam edecektir. Var olan kaynakları en etkin bir biçimde bir araya
getirerek sonuç alma yetkinliğini organizasyon ortaya koyar. Beklenen bu
organizasyonu bencillik yapmadan küresel dünyanın insanı elbirliği ile
başarmalıdır.


Küresel dünya için
anlamlı olan gelişmeler insan ömrü içinde kısa bir süreyi ifade etse bile son
yaşanan tecrübeler tasarımı başlanan yeni sosyal hayatın inşası ülkemiz insanı
için küresel dünyadan hak ettiği refah payını alacak bilimin ışığında demokrasi
ve hukukun üstünlüğünü rehber edinen bir anlayışla şekillendirilmenin yolları
bulunma çabaları sürdürülmelidir.


Son cümle olarak; bilgi,
birikim, donanım yeniçağın belirleyici gücü olacağı için ülkemizin küresel
boyutta organizasyon yaparak sanatta, kültürde, demokrasi ve hukukun üstünlüğü
ilkelerini evrensel boyutta temsil eden uygulamalarıyla ekonomiyi bilim ve
teknolojinin temel prensipleri üzerine inşa ederek yoluna devam etmelidir.