Hızlıca bir giriş yapalım konuya sonra sindirerek gideceğiz. 911
in hikmeti nedir sizce hemen anlatmaya başlayayım. 10 sayısını atlayarak 9 – 11
olan mason şebekesi olan İlluminatilerdir. Onlar ki güneşin 11 yılda bir dünya
çevresinde döndüğü hesabına uyarak her 10 yılda bir YDD kurarlar. Güneş dünya
çevresindeki dönüşünü 11 yılda tamamlar ve illümanistlere göre 11 sayısı kutsal
addedilmiştir. Zira 9 dan 11 e atlamalarının nedeni onlara göre 10 tanrıdır. 11
yılda bir yeni dünya düzeninin (YDD) varlığına inanırlar tıpkı ikiz kulelerin
yani dikine piramit şeklindeki binaları şeytanın yaptığına inandıkları gibi.
Şeytan tarafından yönetilen bir grup olarak tam 11 yıl bekleyerek mega ritüeli
gerçekleştirirler yani ikiz kuleler 9.11.2001 de vurulur. Dünya Ticaret
Merkezi’ndeki bronz küre kabenin tasviridir. Ve ikiz kulelerin yıkılmasından
önceleri Dövüş filminde bu sinyali vererek Mayhem’ler tarafından bronz küre yok
ediliyor. Bu 911 saldırısı olarak hafızalara ve tarihe kazındı. Bu kısacık ve
hızlı anlatımdan sonra bağlantılara geçelim.


Zamanın Amerika Başkanı Bush’un büyükbabası ki Crowley 1904’de
satanist olduğu bilinen biridir; Giza Piramidinin merkezinde Kanunlar Kitabını
yazmıştır.  Sembol olarak da illumünati sembolünü kullanmıştır. Bu işaret
bazı zamanlar 77 sayısına bağlansa bile bu da İbranice Tanrı Pan’ı işaret
etmektedir. Ayrıca yaptığı çizimlerde sözde insan kafatasını çizse de asla
benzememekteydi. Çizdiği neydi? Bir uzaylı yaratık. Dahası var Synchronist23
aiwass ve oz büyücüsü ile de iletişime geçen büyükbaba benim evcil
keçim
kitabını da torun Bush’a hediye eder mi eder. İbranice Pan
tanrısı dedik ya o neydi peki Boynuzlu keçi tanrısı idi aslında. Saldırıların içinde okunan
kitap benim
evcil keçim
kitabı idi. Kitabın okunma şekli terstendi sembollerin
tersliği gibi. Oz büyücüsü filminde aslında her şey verilmişti. Ne verilmişti
dairesel kapıdan geçen film karakterleri 3 piramidin arkasında piramid
şekillerinin arasındaki Dünya Ticaret Merkezini ve küreyi görüyorlar. Ticaret
Merkezi zaten ticaret merkezi peki ya küre işte o da Kabe’yi temsil ediyor.
Sonra ne oluyor filmde aynı hacda hacı adaylarının kabe çevresinde dolaşmaları
gibi filmde de OZ grubunun üyeleri küre etrafında ritüalitik biçimde dönüyorlar
bu durumu temsilen. Burada Oz yazısı da dikkate veriliyor hemen. Oz Pan yani boynuzlu keçi
tanırısı
ve aiwassın sembolü ise; yıldız geçidinin kalbinin
açıldığı yerdeki sonsuzluk neyin temsilidir. İkiz kulelerin arasındaki küreye
gelelim şimdi; o küre Fritz Kunich tarafından yapılan ve adı the spherical
cariatid
yani kadın şeklindeki küresel taş sütun heykeli” olan o
küre aslında Kunich bu heykelle Bavyera’da bunu illuminati olarak yaptığını da
görmekteyiz. Yine Dünya Ticaret Merkezi Plaza kürenin yerleştirmesi hakkında en
ilginç bilgisi için tasarımcı mimar Yamazaki’ye sorulduğunda; aslında
kendisinin Mekke ulu cami özellikle kürenin Kabe yerini alarak büyük bir
caminin temsili olarak plaza yapmayı amaçladığı öğrenilecektir. Şimdi Kabe’nin
onlar için önemi nedir? Dünya üzerinde çeşitli yerlerde anahtar enerji
noktalarının varlığı yadsınamaz gerçektir. Şunu her birimiz gözlemlemişizdir;
ne zaman 2 çizgi çapraz olarak kesişse veya ne zaman dünya üzerinde enerji
şekli yer değiştirse sarmal şekilde saat yönüne doğru döner. Enerjilerin bu
serbest halleri ve dolaşımları ile hareket enerjileri ortaya çıkmaktadır. Ancak
kabe için durum farklıdır. Enerji hatları en fazla Kabenin üzerinden geçiş yapmaktadırlar
ve dünya üzerindeki en kuvvetli enerji noktasıdır. Özelliği sadece bu değildir;
Kabe topladığı bu enerjiyi bırakma kabiliyetine de sahiptir. Ziyaretin
fazlalığı defalarca gidilmek istenmesi ya da orada kalınmak istenmesi ilahi
kudret yanında enerjinin beraberliğin var olduğu bir mekandır. Bu enerji akımı
Kabede farklı yöne olmaktadır ki bu da saatin ters yönüne doğru olur. Allahın
birliğini tekliğini işaret eden bu enerji akışı ki grupları rahatsız eden bir
durumdur. Kabenin her seferinde saatin ters yönüne doğru 7 kez tavaf edilmesi;
eğer ki biz bu halimizden dolayı memnun değilsek tövbeye varacaksak ters yönde
giderek Rabbime yaklaşırız manevi boyut değiştirme denilen bu durumda hacca
gidip dönenlerde bilinir ki yeniden doğmuş başka bir boyuta gittim geldim
söylemlerini biliriz. Tersinden giderek Rabbime yaklaşmak budur. Zaman ve
mekandan soyutlanarak ruh yükselmesi yaşanan Kabe şu sıralar illuminati
senaryolarının içindedir.  


İlluminati’nin güç şebekesi, dünyanın en güçlü kişilerinden,
yatırımcılarından, şirket başkanlarından ve siyasilerden oluşuyor. İç çember
denilen en tepedeki 10 kişiye bağlı 300 kişi ise onların alt kadrosunda yer
alıyor ve talimatlarını yerine getiriyorlar. 10 kişilik bilge adamlar grubunda
Fransa’dan, üç, ABD’den iki, Kanada, Avusturya, İngiltere, İspanya ve Güney
Afrika’dan birer üye bulunuyor. Temelinde aydınlanma, ruşenilik, vahdet-i vücud felsefesi gibi
muhtelif felsefi akımların etkisi olduğu iddia edilen İlluminati hareketi, 1
Mayıs 1776’da Adam Weishaupt tarafından Almanya’nın Bavyera eyaletinde
kurulmuştur. Daha doğrusu o tarihte bir Illuminati örgütlenmesi ortaya
çıkmıştır. Weishaupt, Ingolstadt Üniversitesi’nde hukuk profesörü iken masonik
eğilimlere merak sarmış ve bir gizli örgüt kurmuştur. 1779’a gelindiğinde Illuminati
örgütünün 54 üyesi bulunuyordu ve Bavyera eyaletinin dört şehrinde
teşkilatlanmıştı. Örgüt üyeleri ağırlıklı olarak masonik kimlikleri öne
çıkarıyorlardı.


Modern İlluminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve
kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni’ni sağlamak amacıyla hareket ettiği
iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri
ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni alt üst etmeyi planladığı öne
sürülen; ancak faaliyeti ve varlığı kanıtlanamamış bir yapılanmadır.  Bazı
komplo teorisyenleri, İlluminati üyelerini ışığın insanları ya da
aydınlanmışlar olarak addetmektedirler.


Aslında tamamen de komplo teorisi olmayan bu oluşumun tamamen
ülkelerin kapitalist gücü olmayı başarmalarına deliller mevcuttur ve ben de
yazımda ele alıyorum.


The American Dollar;


1 Doların ön yüzünde Federal Reserve Note  yazar bu ne
demektir; altın veya gümüş olarak karşılığı olmayan sanal kağıt demektir.
Doların arka kısmındaki sembol de Annuit Coeptis yani işletmemiz
şimdi başarıya hem de tam başarıya ulaştı
yazısı dikkat çeker.
İşletme hangi işletmedir peki? Doları incelemeye devam edelim. Novus Orda
Seclorum yani Novus Yeni Ordo Düzen anlamlarına gelir ve Yeni Dünya Düzeni olur
birleşince tüm kelimeler. Federal Rezerv yani merkez bankası olmayan şirket ki
1934 yılından bu yana Amerika’nın parasal sistemini tamamen kontrol altına
aldı. Aslında paradaki sembolün varlığı şirketin de sembolü idi. Aydınlanma
adında hür masonların gizli cemiyetinin amblemi idi bu Alman Bavyeralı
aydınlanma cemiyeti. Almanya’nın ülke dışına atmayı düşündüğü almayanın
güneyindeki gizli aydınlanma cemiyetinin amblemi Amerikan dolarında yerini
almıştır yeni dünya düzeni ile. 1774 yılında da ABD’de planlarını uygulamaya
koyacaklardır. Bu planda semboller devreye sokulacak ve eski Mısır tanrısı ve
Mısır piramidi olan Horus’un tepesi ışıklandırılarak aydınlanma sağlanacaktır.
O zaman Mısır’a gidilecektir bu piramidin tepesinin aydınlanması için. Mısır
inanışında Horus yeni doğan güneştir, her sabah doğan güneşe horus denir. Ve bu
piramitte sembol olarak gözdür. Horus Mısır’ın güneş tanrısıdır. Onlar için
tanırının oğlu ve dünyanın ışığı ve kurtarıcıdır. Onlara göre güneş tanırının
gözüdür. Tanrıya ulaştıkları zaman güneşin içinden geçileceği inancı hakimdi
eski Mısırda. Dolardaki Piramitlerde de 12 basamak vardır (ki İsrail
Devletlerini temsil eder bunlar) ve en üstte de oluşamayan tek dünya devleti
hedefini simgeleyen basamak ve göz halinde 13 kattan oluşmaktadır fakat
ayrıntıda basamakların ve gözün arası açıktır bu da kurulamayan Tek Dünya
Devletinin gizli tasviridir. 12 Kat 12 İsrail Boyunu ve tepedeki göz her şeyi
gören Yehova anlamlarına gelmektedir, en alt kısımda da 1776 yazar. Bu ülkenin
1776 yılında bulunmasıyla ilgili olmayıp; gizli cemiyetin tasarlandığı ve
çalışmaya başladığı zamanı işaret etmektedir. Sağ tarafta 13 adet 5’li yıldız
görülür ki bunlar da 6’lı Yahudi yıldızı şeklindedirler. Bu 6’lı yıldız paranın
sol tarafına eklendiğinde hem Nato’nun işareti hem de gizli yazılan Mason
yazısı karşımıza çıkar. Piramidin kartlarının kartalın ayağındaki zeytindalı
yaprakları ve okların tepedeki yıldızlar ve gövdesindeki bayrağın çizgilerinin
sayıları hep 13 tür. 13 kabalistik ebcet hesabına göre de sevginin birliği ve
İsrail’in Birliği gibi anlamlara gelmektedir. Kartalın tuttuğu zeytin dalı
barış iken oklar savaşın simgeleridirler. Bu ne demektir savaşta barışta bizim
elimizdedir hakimiyet sadece bizdedir. Kartalın kanatlarındaki tüylerin sayısı
33’er adettir. 33 sayısı masonik düzendeki derecelerin simgesidir. Kartalın
gövdesindeki 7 dikey çizgi Kutsal Şamdan’ı ve 7 Kilise’yi temsil etmektedir. 7
Kiliseyi sayarsak; Efes, İzmir, Bergama, Akhisar, Salihli, Alaşehir ve
Pamukkale’dir. Kartalın ağzındaki E Pluribusunum yazısı da bir tane anlamına
gelmektedir. Bu ne demektir; Tevrat’ta kullanılan seçilmişlik tanrıoğlu
ayrıcılığının simgelenmiş halidir. Piramidin en üstündeki Annuit Coeptis yazısı
da Tevrat kaynaklı olup; Başladığın İşi Bitir mesajını vermektedir. Piramidin
alt kısmında Novis Ordo Seclorum yazısı ki çağların yeni düzeni yani yeni dünya
düzeni anlamlarına gelmektedir. En alttaki Roma Rakamları ise MDCCLXXVI 1776’yı
yani Mason örgütünün kuruluş yılını belirtir ki bu da İllüminati’nin
kuruluşudur. Paranın ortasında In God We Trust yazısı ise Tanrının para olduğu
anlamını içerir.


Gelelim 20 dolardaki sırlara; 20 doları ortadan ikiye katlayalım
hep beraber sonra da sol köşesini arkadan yukarıya katlayalım. Sağ köşeyi de
aynı şekilde katladığımızda görünen Pentagon’un yanan halidir. Yani görünen
yanan bir Pentagon’dur. Aynı durumda iken şimdi de 20 doları ters çevirip
arkasına bakalım, yanan ikiz kulelerin yanarken ki resmi karşımıza çıkıyor. Son
aşamada bir şey daha yapalım, parayı katladığımızda nasıl oluyorsa OSAMA yazısı
çıkar karşımıza. En son çalışma ise Bilgisayarda oluyor nasıl mı? 72 punto da
ikiz kulelere vuran ikinci kuleye vuran uçağın kodunu Q33NY yazalım. Bu kodu
Windigs yazı stiline döndürdüğümüzde bağlantılı sonucu göreceksiniz.


Gelelim Türk parasındaki gizli kodlara; ay ve yıldızımızın
şeklinin değiştiği hemen fark edilebilir. Kanal logolarının kontrolü ile farkı
siz kıymetli okuyucularımızın dikkatine bırakıyorum.  78 yıldır gizli
kalan durumu fark edecek okurlarımıza saygılarımızla.


Dönelim asıl konumuza. Aslında bu ayrıntılarda asıl konumuzun
ışıkları olacaktır anlatırken. 1 Doların gizli şifrelerini anlatırken aslında
bir girizgah yapmıştık Yeni Dünya Düzeni Aydınlatılmış zamanlara devam edelim.


Aydınlatılmış Bavyeralılar kimdi peki Kolombiyalı ihtilalcıların
ta kendilerdir. Yani Amerika ortada yokken buralara gelenlerdir. Bu nedenle her
şey de Kolombiya adı kullanılır. Şimdi gelelim Kolombiya Uydu Yayını CBS’nin
sembolüne şaşırmayalım o da her şeyi gören gözdür. Yani ABD Kolombiyadır
aslında. Yargı ve kapitalizimin Kolombiyalar tarafından yönetildiği kesindir.
Şimdi rakamlara dönelim; gizli cemiyet için 13 rakamının önemi oldukça
fazladır. Piramitte 13 merdiven yazıdaki harflerin 13 sayısına tekabülü, 13
şerit, 13 yıldız ki Hz. Davut’un yıldızıdır, 13 ok, 13 tüy, 13 kiraz, 13
yaprak, hepsi 13 sayısı baz alınarak yapılan 13 e bağlılık nedir? Masonların
sembolüdür 13 sayısı. 1 doların tepesinde görülen küçük baykuş sembolü
Bohemyali cemiyetinin sembolüdür. Her yıl temmuz sonu Kaliforniya’da bir araya
gelen cemiyetin sembolüdür küçük baykuş dolardaki. Bohemyali cemiyeti zenci
ayrıcalığı yapan cemiyet olarak bilinmektedir. Ayinlerinde KKK’lar giyinip
büyük bir çukur içinde yanan ateş çevresinde dönerler ve arkalarında da 20-25
feet boyunca baykuş durur. Time dergisinde resimlerini fazlasıyla görmek mümkün
olan bu ayinlerde başkanlar baykuş aracılığıyla tüm kapitalist gruba hakimiyet
kurduğuna dair bilgilerde mevcuttur.  Özellikle önemli sanayiciler Kuzey
Kaliforniye’da ayinlere katılmaları sağlanarak küresel birlikteliğin devamının
sağlandığı yazılmaktadır. KKK gibi kırmızı ve siyah cübbeli başkanlar ve
yönetilenler. Baykuş sembolü Avrupa’da tüm gizli cemiyetlerin kullandığı
semboldür aynı zamanda baykuş bilge ve nesneleri karanlıkta çok iyi gören
kuştur bu özelliğinden dolayı baykuş sembolü seçilir.


12. yy da inşa edilen Baal tapınağı hür masonların yeri ve
Kraliyet avukatı İngiliz başkanına kadar uzanan durumalr. 1591 Studholme Locası
üyeliği, Romanya ile çelik anlaşması, ve Hindistanlı Lacmen Metal Şirketinin
sahibi ile temaslar, 600 000 civarında hür mason sadece İngiltere’dir. Belagat
tanrıçaları ünvanı alanlar ya da piramidin en üstüne çıkmayı başaranlardır
ülkeleri yönetenler. YDD’de küresel aydınlanmada neler olur; Demokrasi ve
özgürlüktür onlar için öncelikler Eski Babil ve Mısır da da aynı yeminler
edilir ama aslında amacın dışında olaylar vuku bulurdu. Hep bir şeyi anlatırken
dikkat edersek piramit şeklinde anlatırız yönetimde, yasaları sıralarken ya da
besinlerin önemi sıralanırken hep 13 katlı piramit oluştururuz ya da daha az.
Aynı örnek Rus Matruşkasında da vardır. Birbirinin içinden çıkarlar onlarda.
Aslında iç içe grift gibi görünen ama asla birbirine bağlı olmayan sarmaldır
bunlar. İşte bu sarmalda bu griftlikte aydınlanma yaşanmaya devam etmektedir.
Avamdaki insanların ya da kendi insanlarının veya sorun yaratmayan kullarının
güç seviyelerine yükselmesine izin vermek ve hangi kararlarda gündemin
ilerleyeceğine emin olmaktır yani kontrol daima en üsttedir.


İllüminati aydınlanmak yani zihin kontrolü uygulamasıdır. Gerçek
Mason tanrısının gizli ismi; (Jah-Bul-on) Yahbulon’dur. Kelimenin açılımı;
 İncilin dışında bir tanrıdır ve İbrani yani Yehova yani Yahudilerin
Şiddet tanrısıdır. Bul  İbranicedir, (ball eski Sami ırklarının
tanrılarından biridir. Fenike ve Kenanli (Eski Filistin) Hz. Yusuf’un ırkları
için bul (ball) yani insansı baş tanrıdır. Ve eski ahitte bul (ball) şeytanın
kendisi olarak yorumlanır.) ve on (osiris) tanırısıdır. Puzzle birleştirirsek
Yahbulon sonsuzluğun ve ölümsüzlüğün sembolü yani keçi kafasıdır. Bu da dünyada
2000 yıldır şeytanın lakabıdır. Hatırlayalım! Yazımın baş kısmını.
   


İlluminati’nin işareti olarak kabul edilen ABD Dolarının
üzerindeki sembol, L.Z.’nin anlatıları ile bire bir örtüşüyor. Semboldeki alt
kısım Mekke’yi, üst kısım Kudüs’ü temsil ediyor. 2012 yılında açılacağı
düşünülen ama gerçekleşmeyen kapı ile Mekke ve Kudüs’ün, Cidde kentlerindeki
nokta üzerinde Sirius gezegeniyle aynı hizaya gelmesi bekleniyor. İlluminati’ye
göre bu hizalanma ruhu bedenden ayıracak kadar güçlü gelişmelere (kaos) yol
açacak.


Nedir bunların düşünceleri; Hırıstiyanlık ve Müslümanlık gibi
dinlere karşıyız. Bunların hiçbirisi akla uygun değil. Şeytana neden tapalım?
Bunu yapsak biz de Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık gibi olmaz mıyız?
Biz, insanın tanrı olabileceğine inanıyoruz ki zamanla bunun olacağı da
görülecek.


Ancak planlarından bilinen bazı kesitler;


– Farklı tanrılar yerine, tek ve ortak bir tanrıya inanç (adına
“evren” denen)


– Ultra-hiyerarşik sistem


– Din, dil, devlet, kültür, millet farklılığının ortadan
kaldırılması


– Cinsellik tabusunun tamamen ortadan kaldırılması


– “Uzaydan gelenle birleşme”


– Erkek – Kadın, efendi – hizmetkar ilişkileri


– Genetik baskınlık – kendilerince değerli olan milletler olan
“Avrupa’nın beyaz insanlarının sayısı olabildiğince yüksek tutarak, siyahi
sayısını düşürmek. Belli miktarda ortadoğulu ve asyalı ile oluşturulabilecek
yepyeni bir melez ırk.


– Tek tip yaşam sistemi, ev-iş-ev döngüsü


– Nüfusun azaltılışı


– “Büyük Birader” sistemleri


– vs.


dinler Kıyamet ile ilgili ne diyor:


-Eşcinsellik artacaktır.


-Öldürme eylemi artacaktır.


-Zina azacaktır.


-Ateizm artacaktır.


-Paraya ve mala önem veren bir, Müslüman gibi giyinen ama aşırı
olan, Müslüman topluluğunun varlığı (Ramuz el-Hadis)


-Kadın sayısının artışı.


-Ticaret yani kapitalizmin artışı.


İncil’den


-Doğal Afetler


-Dinden uzaklaşma


– İnanan – İnanmayan savaşı


Şimdi gelelim YDD’ye..


YDD için gerçekleşecek alternatifler: (bunlar hali hazırda bulunan
görüşler, benim fikirlerim değil)


1- Illuminati şeytana tapar, şeytanın Krallık’ı için uğraşacak ve
İsa Mesih gelecektir.


2- Illuminati bilgilidir, insanlığı başka bir evrenden olan
canlılar yaratmıştır, o canlılar ile iletişime geçilecektir.


3- Illuminati bilgilidir, tanrıları gerçek tanrıdır. YDD’de herkes
aydınlığa kavuşacaktır.


4- Illuminati sadece paraya tapar, YDD herkesi köleleştirecek ve
hiyerarşik bir düzen oturtacaktır.


5- Illuminati, tanrıya inanmasına rağmen ona karşıdır, amacı
Kıyamet’i getirmek olacak ama Kıyamet gelmeyecek ve normal toplumlar Illuminati
tehlikesini bertaraf edecektir.


6- Illuminati, şeytana karşı ve onunla savaşmaktadır. Onunla
savaşmak ve onu daha iyi öğrenmek için onun yolunda gitmekte ve onun
sembollerini kullanmaktadır.


7- Illuminati, kültürel ve ekonomik bir yenilik istemektedir. YDD
ahlaki boyutta kalacaktır. Illuminati açgözlü ve kibirlidir.


8- Illuminati bilgilidir ve 2012’de foton kuşağı ile devrim
yapacaktır.


9- Illuminati diye bir örgüt yoktur, şeytan insanları tek tek
yoldan çıkarmaya çalışır, dünyadaki kötülük insanlardan bireysel olarak
gelmektedir.


Sonuç olarak;


Yıldız ve geçiş (Kapı) Ayasofya’nın benzeri ikiz kuleler geçiş
kapısıdır. Babil ve Mısır’a geçişdir. Yıldız şekli Nato’dur ve İsrail’dir.