YENİ DÜNYA DÜZENİ

Mustafa ACER

Uluslararası Egemen Güçler; Dünyada tek kutuplu
“Yeni Dünya düzeni” kurma
düşüncesi ile güçlü Ulusal devletleri yok etme çabasındadır. Sınırların
kaldırılması gerektiğini savunan Egemen Güçler; Kapitalist sömürü düzeninin
kurulabilmesi için Ulus Devlet anlayışının yok edilmesi gerektiğini
savunmaktadır.

Yeni
Dünya düzeni kurmak isteyen Egemen Güçler; insanlığı mutsuz ve huzursuz edecek
şekilde dünyaya şekil vermek amacıyla giriştikleri baskılarla insanlığa büyük
bedeller ödetmektedir.

Yeni
Dünya düzeni kurmak isteyen Egemen Güçlerin ülkesi ve bir ulus bağımlılığı
yoktur. Egemen Güç odağı olan Şirketlerin Merkezi; bir ülkede veya vergi
ödemeden faaliyet yürütecekleri bir ada devletinde olabilir. Yani ülke önemli
değil, kurmak istedikleri kapitalist
düzenin engelsiz yürümesi gerekmektedir. Egemen Güçlerin amacı; ürettiği
mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından alınması ve güçlerinin artarak devam
etmesidir. Sonuçta Egemen Güçler günden güne güçlenirken, diğer topluluklar
ekonomik olarak güçsüzleşecek ve bağımlı hale getirilmiş olacaktır. Bu
uygulamalar ile sosyal devlet anlayışı yok edilmiş olacak insanların huzur
bulması mümkün olmayacaktır.

Ulus devlet anlayışı; Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye
Cumhuriyeti

ve onun yaktığı kıvılcım ile kendi bağımsızlığını kazanmış olan Mazlum
Devletler tarafından benimsenmiş ve kurulmuştur. Bugün, Ulus devlet anlayışına
sahip çıkan ülkeler, Mustafa Kemal’in
Ulusal Bağımsızlık düşüncesine sahip çıkmaktadır. Bu düşünce tarzı,
Egemen Güçlerin kurmak istediği yeni Dünya düzeni anlayışına karşıdır. Onun
için Egemen Güçler; Ulusal bağımsızlığına sahip çıkan ülkeleri, “Kemalist ülke” olarak görmekte ve bu
düşünce tarzının yok edilmesi için çaba sarf etmektedir.

İnsanlığın
siyasi, kültürel, ekonomik ve yaşamsal düşünceleri Egemen Güçler tarafından
kontrol altına alınmak istenmektedir. Bunu yaparken, Etki ajanlığı, Propaganda, Savaş,
Terör, Ekonomik müdahale, Siyasi entrika her türlü baskılayıcı metot
uygulanmakta ve insanlık kontrol altında tutulmak istenmektedir. Bu durum insanların
huzurunu olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni
Dünya düzeninde insanların mutlu olması mümkün değildir.

Yeni
Dünya düzeni ile yaratılmak istenen; insanların araştırmayan, düşünmeyen,
itiraz etmeyen, ne verilirse ona razı olan robotik bir yapıya dönüştürülmesini
sağlamaktır. Bu uygulama ile Egemen Güçler ekonomik ve siyasi açıdan
güçlendirilirken, insanlar köleleştirilmektedir. Bu durum; insanın yaradılışına
ve var oluş amacına aykırı bir yapıdır. İnsanlar bu durumdan memnun olmayacak
ve toplumsal patlamalar yaşanacaktır. Fakat Egemen Güçler; amaçlarına erişmek için hiçbir insani değere önem
vermemektedir.

İnsanların
mutlu olabilmesi için Ulus Devlet
yapısının korunması ve Ulusal bağımsızlığa sahip çıkılması
kaçınılmazdır.

Mustafa
Kemal Atatürk 20. Yüzyıl başlarında insanlığa en yakışan yönetim tarzının Milli, Demokratik, Laik, Hukuk devleti
olacağını görmüş ve Ulus devlet yapısına uygun olarak Türkiye Cumhuriyetini kurmuş ve Mazlum Devletler için örnek
olmasını sağlamıştır.
“… Uygarlık yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır.
Toplum yaşamında, iktisatta, bilim ve teknik alanında başarılı olmak için
yegane inkişaf ve ilerlenme yolu budur. Hayat ve geçime dair inançların zamanla
değişmesi, gelişmesi ve yenileşmesi zorunludur.”
  M. K. ATATÜRK
1923

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet