GÖKÇER TAHİNCİOĞLU : TAHLİYE KAPISI SADECE ONLARA
AÇILDI CEZAEVLERİNDEKİ HİZBULLAHÇILAR SERBEST BIRAKILDI !!!
Yüksek yargıdaki “FETÖ varlığı” da 100’e yakın
Hizbullah yöneticisinin serbest bırakılmasına gerekçe yapıldı
 

21 Mayıs 2019
Yüzlerce insanı vahşice yöntemlerle öldüren
Hizbullah’ın üst düzey yöneticisi 34 ismin 2011 yılında Yargıtay 9. Ceza
Dairesi’nin büyük tepki çeken kararlarıyla tahliye edilmelerinden 8 yıl sonra
cezaevlerinden 100’e yakın Hizbullah yöneticisinin daha serbest bırakıldığı cezaevinde
ağır cezaya mahkûm Hizbullah hükümlüsü kalmadığı ortaya çıktı. Anayasa
Mahkemesi’nin 2018’de “heyette askeri hâkim bulunması yeniden yargılama
nedenidir” kararı vermesinden sonra Türkiye’nin dört bir yanındaki mahkemelerin
ağır suçlardan hükümlü olan Hizbullahçılar için “tahliye” kararı verdiği
anlaşıldı.


Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi sadece bu gerekçeyle
yetinmeyerek 2011’de örgütün yöneticilerini tahliye eden Yargıtay 9. Ceza
Dairesi başkan ve üyelerinin FETÖ’den ihracını da yeniden yargılama nedeni saydı.
Böylece 9. Ceza Dairesi’nin 2011’deki başkan ve üyeleri hem kararlarıyla hem de
ihraç edilmeleriyle Hizbullah üyelerine özgürlüğün yolunu açmış oldu. AYM
kararının ardından yerel mahkemelerin Hizbullah kararlarının duyulması üzerine
başta PKK’lılar olmak üzere farklı örgütlerin mensupları da başvurularda
bulundu ancak bunların tamamını reddedildi. Karar sadece Hizbullahçılar için
uygulandı. Serbest kalan Hizbullah mensuplarının önemli bölümünün ‘anayasal
düzeni zorla değiştirmek ve cinayet’ suçlarından hükümlü oldukları ortaya
çıktı. Bu isimlerin de 2011’de tahliye olduktan sonra yurtdışına çıkan
Hizbullah yöneticileri gibi kaçmış olabilecekleri belirtiliyor.


Hizbullah tahliyeleri


2011 yılında CMK’daki “uzun tutukluluk”
düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre örgütlü suçlarda hakkındaki hüküm
kesinleşmeyen ve 10 yıllık tutukluluk süresini dolduranların tahliyesi
gerekiyordu.


Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 1 yılı aşkın
süredir önünde bulunan Hizbullah ana davasını uzun tutukluluk düzenlemesi
yürürlüğe girene kadar kesin hükme bağlamadığı ortaya çıktı. Daire örgütün 34
üst düzey yöneticisini bu nedenle tahliye etti. Tahliye kararından kısa süre
sonra dosyayı kesin hükme bağladı ancak bu süreçte serbest kalan Hizbullahçılar
kaçtı.


Yine Hizbullah


Hizbullahçılarla ilgili benzer bir tahliye
sürecinin de bu yılın başından itibaren yaşanmaya başladığı ortaya çıktı. Süreç
şöyle gelişti.


Anayasa Mahkemesi 17 Temmuz 2018’de Abdullah
Altun’un başvurusu üzerine kritik bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi
Birinci Bölüm tarafından alınan karar pilot karar olarak değerlendirildi.


Karara konu olan başvuruyu yapan Altun
kapatılan Diyarbakır DGM’de yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm edildi. Altun
yargılandığı heyette askeri hâkim bulunduğundan adil yargılanmadığını
belirterek AİHM’ye başvurdu. AİHM 2006’da Altun’u yargılayan mahkemenin
bağımsız ve tarafsız olmadığına hükmetti ve yeniden yargılamanın da ihlalin
giderilmesi için uygun bir yol olduğuna karar verdi.


Altun bu karara dayanarak yeniden yargılama
istedi ancak Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Mahkeme ihlal
kararına konu olan askeri hâkimin heyette bulunmasının usulle ilgili olduğunu
yargılamanın yenilenmesi ile telafi imkanı bulunmadığını belirtti. Altun Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’nin denetlediği kararlardan olduğunu belirterek AİHM
kararının uygulanması gerektiğini bildirdi ve karara itiraz etti. Ancak bu
itiraz da 2014 yılında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Altun bunun üzerine 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.


Anayasa Mahkemesi dosyayı 4 yıl sonra ele aldı.
Kararda AİHM’nin heyette askeri hâkim bulunmasını sistemli olarak tarafsızlık
ve bağımsızlığa aykırı bulduğu anımsatıldı. Üye ülkelerin bu kararlara uyma
zorunlulukları olduğuna işaret edilen kararda AİHM’nin içtihatları
doğrultusunda Türkiye’nin önce askeri hakimleri heyetten çıkardığı sonra da
DGM’leri kapattığı vurgulandı.


Kararda AİHM kararının mahkemenin tarafsızlığı
ve bağımsızlığı ile ilgili olduğu Altun hakkında verilen kesin hükmün sıhhatini
etkilediği yeniden yargılama için ciddi bir gerekçe oluşturduğu belirtildi.
Buna karşılık yerel mahkemenin kararının AİHM kararıyla örtüşmediği ihlal
kararını yerine getirmediği gerektirdiği ölçüde ve özenle inceleme yapılmadığı
kaydedildi. AİHM kararının uygulanmamasıyla Altun’un bağımsız ve tarafsız
mahkemede yargılanma hakkının ihlal edilmiş olduğu vurgulandı.


Yüksek mahkeme Altun’un adil yargılanma
tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine yeniden
yargılama için dosyanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine
hükmetti.


Kapatılan DGM’lerin bulunduğu şehirlerden
başvuru yağdı


Kararın verilmesinden kısa bir süre sonra 90’lı
yıllarda faili meçhul cinayetler sebebiyle ve ‘anayasal düzeni zorla
değiştirmek’ gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen
Hizbullah mensupları Türkiye’nin dört yanında başvurular yapmaya başladı.
Kapatılan DGM’lerin bulunduğu Diyarbakır Van İstanbul Ankara İzmir Adana
Erzurum’daki ağır ceza mahkemelerine çok sayıda başvuru yapıldı.


Başvurularda Anayasa Mahkemesi kararı gereği
heyette askeri hâkimin bulunduğu bir mahkeme tarafından yargılanan kişilerin
yeniden yargılanması gerektiği bu kişilerin artık hükümlü değil tutuklu
statüsünde olduğu belirtildi.


Van’da 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran Bilal
Yararlı Cömert Yorgun Gürsel Aldemir Mikail Gültepe Murat Savacan Necmi Aksona
Turan Boldağ Yakup Taş Şakir Kaçmaz İsmail Balka Tahir Baran tahliye talebinde
bulundu.


Cinayet işkence örgüt yöneticiliği gibi
suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bulunan bu hükümlülerin
başvuruları dikkat çeken bir gerekçeyle kabul edildi.


FETÖ’den ihraç yeniden yargılama nedeni sayıldı


Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi sadece Anayasa
Mahkemesi kararını esas almadı. Hükümlülerin avukatlarının Yargıtay 9. Ceza
Dairesi başkan ve üyelerinin “FETÖ” nedeniyle ihraç edilip yargılanmalarının da
yeniden yargılamayı gerektirdiğini belirtti.


Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi her iki gerekçeyi kabul
ederek yargılamanın yenilenmesine karar verdi. Mahkeme hükümlülerin
haklarındaki cezanın infazının ertelenmesini de kararlaştırdı. Hükümlü değil
“sanık” statüsüne geçen Hizbullah üyelerinin adli kontrolle serbest
bırakılmasına karar verildi.


Şubat ayında verilen bu kararı farklı
kentlerden kararlar izledi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi de 28 Şubat’ta
Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca başvuruda bulunan Hizbullah hükümlülerinin
talebini kabul etti.


100’e yakın Hizbullah hükümlüsü tahliye edildi


Kararların çıkmasına paralel olarak diğer
cezaevlerindeki Hizbullah mensupları da mahkemelere başvuruda bulundu ve hepsi
için benzer kararlar çıktı. Toplamda tahliye edilen Hizbullah hükümlülerinin
sayısının 100’e ulaştığı ifade edildi. Net rakam ise bilinmiyor.


Diğer örgüt mensuplarına tahliye yok


Hizbullah mensuplarına yönelik tahliye
kararlarının çıkması cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerinin dikkatini çekti. Bu
kararların çıktığının duyulmasının ardından 90’lı yıllarda askeri hâkimin
bulunduğu mahkemelerde yargılanmış olan PKK başta olmak üzere farklı örgütlerin
mensupları da başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların tamamına olumsuz yanıt
verildi. Bu mahkumların benzer bir karardan yararlanabilmeleri için Anayasa
Mahkemesi’ne başvurarak Altun kararına benzer bir karar almaları gerekecek.


Ortalama başvuru süreleri düşünüldüğünde 4-5
yıldan önce bu tip kararların alınması ise mümkün gözükmüyor.


9. Ceza Dairesi herkesi yargıladı


Askeri hâkim gerekçesi dışında Van 1. Ağır Ceza
Mahkemesi’nin Hizbullah hükümlüleri için gerekçe yaptığı Yargıtay 9. Ceza
Dairesi üyelerinin ihraç edilerek yargılanmaları konusu ise başka bir
tartışmanın kapısını açtı. 9. Ceza bütün örgüt suçları ile ilgili yargılamaları
ve temyiz incelemesini yapan daire. Bu dairenin başkan ve üyelerinin ihracının
yeniden yargılama nedeni sayılması bütün örgüt suçları açısından yeniden
yargılama kapısının açılmasını gerektiriyor. Ancak Hizbullah hükümlüleri
dışında bu gerekçeyle tahliye edilen olmadı.


Askeri hâkim tartışması


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 90’lı yıllarda
yapılan yargılamalarla ilgili pilot bir karar vererek DGM’lerin tarafsız ve
bağımsız olmadığına hükmetti. AİHM DGM heyetlerinde askeri hâkim bulunmasını bu
kararına gerekçe gösterdi. AİHM DGM’lerin baktığı tüm dosyalarda yargılama konusuna
bakmaksızın bu hükmünü tekrarladı.


Türkiye Abdullah Öcalan’ın yargılanması
sırasında dosyanın AİHM’den dönebileceğini tasarlayarak heyetten askeri
hakimleri çıkarttı ve yasal düzenleme yaptı. Bir süre sonra da DGM’ler
kapatıldı ve özel yetkili mahkemeler kuruldu. Böylece askeri hâkim odaklı
tartışmalar da geçmişten kalan dosyalar dışında sonlandı.
LİNK : https://t24.com.tr/haber/tahliye-kapisi-sadece-onlara-acildi-cezaevlerindeki-hizbullahcilar-serbest-birakildi