• YARGI DOSYASI /// GÖKÇER TAHİNCİOĞLU : TAHLİYE KAPISI SADECE ONLARA AÇILDI CEZAEVLERİNDEKİ HİZBULLAHÇILAR SERBEST BIRAKILDI !!!
  • Yayın Tarihi : 30 Mart 2020 Pazartesi
  • Kategori : YARGI & ADLİYE & CEZAEVLERİ & HUKUK & SİYASİ DAVALAR

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU : TAHLİYE KAPISI SADECE ONLARA AÇILDI CEZAEVLERİNDEKİ HİZBULLAHÇILAR SERBEST BIRAKILDI !!!

Yüksek yargıdaki “FETÖ varlığı” da 100’e yakın Hizbullah yöneticisinin serbest bırakılmasına gerekçe yapıldı 

21 Mayıs 2019

Yüzlerce insanı vahşice yöntemlerle öldüren Hizbullah’ın üst düzey yöneticisi 34 ismin 2011 yılında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin büyük tepki çeken kararlarıyla tahliye edilmelerinden 8 yıl sonra cezaevlerinden 100’e yakın Hizbullah yöneticisinin daha serbest bırakıldığı cezaevinde ağır cezaya mahkûm Hizbullah hükümlüsü kalmadığı ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi’nin 2018’de “heyette askeri hâkim bulunması yeniden yargılama nedenidir” kararı vermesinden sonra Türkiye’nin dört bir yanındaki mahkemelerin ağır suçlardan hükümlü olan Hizbullahçılar için “tahliye” kararı verdiği anlaşıldı.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi sadece bu gerekçeyle yetinmeyerek 2011’de örgütün yöneticilerini tahliye eden Yargıtay 9. Ceza Dairesi başkan ve üyelerinin FETÖ’den ihracını da yeniden yargılama nedeni saydı. Böylece 9. Ceza Dairesi’nin 2011’deki başkan ve üyeleri hem kararlarıyla hem de ihraç edilmeleriyle Hizbullah üyelerine özgürlüğün yolunu açmış oldu. AYM kararının ardından yerel mahkemelerin Hizbullah kararlarının duyulması üzerine başta PKK’lılar olmak üzere farklı örgütlerin mensupları da başvurularda bulundu ancak bunların tamamını reddedildi. Karar sadece Hizbullahçılar için uygulandı. Serbest kalan Hizbullah mensuplarının önemli bölümünün 'anayasal düzeni zorla değiştirmek ve cinayet' suçlarından hükümlü oldukları ortaya çıktı. Bu isimlerin de 2011’de tahliye olduktan sonra yurtdışına çıkan Hizbullah yöneticileri gibi kaçmış olabilecekleri belirtiliyor.

Hizbullah tahliyeleri

2011 yılında CMK’daki “uzun tutukluluk” düzenlemesi yürürlüğe girdi. Buna göre örgütlü suçlarda hakkındaki hüküm kesinleşmeyen ve 10 yıllık tutukluluk süresini dolduranların tahliyesi gerekiyordu.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 1 yılı aşkın süredir önünde bulunan Hizbullah ana davasını uzun tutukluluk düzenlemesi yürürlüğe girene kadar kesin hükme bağlamadığı ortaya çıktı. Daire örgütün 34 üst düzey yöneticisini bu nedenle tahliye etti. Tahliye kararından kısa süre sonra dosyayı kesin hükme bağladı ancak bu süreçte serbest kalan Hizbullahçılar kaçtı.

Yine Hizbullah

Hizbullahçılarla ilgili benzer bir tahliye sürecinin de bu yılın başından itibaren yaşanmaya başladığı ortaya çıktı. Süreç şöyle gelişti.

Anayasa Mahkemesi 17 Temmuz 2018’de Abdullah Altun’un başvurusu üzerine kritik bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm tarafından alınan karar pilot karar olarak değerlendirildi.

Karara konu olan başvuruyu yapan Altun kapatılan Diyarbakır DGM’de yargılanarak ömür boyu hapse mahkûm edildi. Altun yargılandığı heyette askeri hâkim bulunduğundan adil yargılanmadığını belirterek AİHM’ye başvurdu. AİHM 2006’da Altun’u yargılayan mahkemenin bağımsız ve tarafsız olmadığına hükmetti ve yeniden yargılamanın da ihlalin giderilmesi için uygun bir yol olduğuna karar verdi.

Altun bu karara dayanarak yeniden yargılama istedi ancak Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Mahkeme ihlal kararına konu olan askeri hâkimin heyette bulunmasının usulle ilgili olduğunu yargılamanın yenilenmesi ile telafi imkanı bulunmadığını belirtti. Altun Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin denetlediği kararlardan olduğunu belirterek AİHM kararının uygulanması gerektiğini bildirdi ve karara itiraz etti. Ancak bu itiraz da 2014 yılında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Altun bunun üzerine 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi dosyayı 4 yıl sonra ele aldı. Kararda AİHM’nin heyette askeri hâkim bulunmasını sistemli olarak tarafsızlık ve bağımsızlığa aykırı bulduğu anımsatıldı. Üye ülkelerin bu kararlara uyma zorunlulukları olduğuna işaret edilen kararda AİHM’nin içtihatları doğrultusunda Türkiye’nin önce askeri hakimleri heyetten çıkardığı sonra da DGM’leri kapattığı vurgulandı.

Kararda AİHM kararının mahkemenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile ilgili olduğu Altun hakkında verilen kesin hükmün sıhhatini etkilediği yeniden yargılama için ciddi bir gerekçe oluşturduğu belirtildi. Buna karşılık yerel mahkemenin kararının AİHM kararıyla örtüşmediği ihlal kararını yerine getirmediği gerektirdiği ölçüde ve özenle inceleme yapılmadığı kaydedildi. AİHM kararının uygulanmamasıyla Altun’un bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edilmiş olduğu vurgulandı.

Yüksek mahkeme Altun’un adil yargılanma tarafsız ve bağımsız bir mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine yeniden yargılama için dosyanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Kapatılan DGM'lerin bulunduğu şehirlerden başvuru yağdı

Kararın verilmesinden kısa bir süre sonra 90’lı yıllarda faili meçhul cinayetler sebebiyle ve 'anayasal düzeni zorla değiştirmek' gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Hizbullah mensupları Türkiye’nin dört yanında başvurular yapmaya başladı. Kapatılan DGM’lerin bulunduğu Diyarbakır Van İstanbul Ankara İzmir Adana Erzurum’daki ağır ceza mahkemelerine çok sayıda başvuru yapıldı.

Başvurularda Anayasa Mahkemesi kararı gereği heyette askeri hâkimin bulunduğu bir mahkeme tarafından yargılanan kişilerin yeniden yargılanması gerektiği bu kişilerin artık hükümlü değil tutuklu statüsünde olduğu belirtildi.

Van’da 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran Bilal Yararlı Cömert Yorgun Gürsel Aldemir Mikail Gültepe Murat Savacan Necmi Aksona Turan Boldağ Yakup Taş Şakir Kaçmaz İsmail Balka Tahir Baran tahliye talebinde bulundu.

Cinayet işkence örgüt yöneticiliği gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları bulunan bu hükümlülerin başvuruları dikkat çeken bir gerekçeyle kabul edildi.

FETÖ’den ihraç yeniden yargılama nedeni sayıldı

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi sadece Anayasa Mahkemesi kararını esas almadı. Hükümlülerin avukatlarının Yargıtay 9. Ceza Dairesi başkan ve üyelerinin “FETÖ” nedeniyle ihraç edilip yargılanmalarının da yeniden yargılamayı gerektirdiğini belirtti.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi her iki gerekçeyi kabul ederek yargılamanın yenilenmesine karar verdi. Mahkeme hükümlülerin haklarındaki cezanın infazının ertelenmesini de kararlaştırdı. Hükümlü değil “sanık” statüsüne geçen Hizbullah üyelerinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

Şubat ayında verilen bu kararı farklı kentlerden kararlar izledi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi de 28 Şubat’ta Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca başvuruda bulunan Hizbullah hükümlülerinin talebini kabul etti.

100’e yakın Hizbullah hükümlüsü tahliye edildi

Kararların çıkmasına paralel olarak diğer cezaevlerindeki Hizbullah mensupları da mahkemelere başvuruda bulundu ve hepsi için benzer kararlar çıktı. Toplamda tahliye edilen Hizbullah hükümlülerinin sayısının 100’e ulaştığı ifade edildi. Net rakam ise bilinmiyor.

Diğer örgüt mensuplarına tahliye yok

Hizbullah mensuplarına yönelik tahliye kararlarının çıkması cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerinin dikkatini çekti. Bu kararların çıktığının duyulmasının ardından 90’lı yıllarda askeri hâkimin bulunduğu mahkemelerde yargılanmış olan PKK başta olmak üzere farklı örgütlerin mensupları da başvuruda bulundu. Ancak bu başvuruların tamamına olumsuz yanıt verildi. Bu mahkumların benzer bir karardan yararlanabilmeleri için Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Altun kararına benzer bir karar almaları gerekecek.

Ortalama başvuru süreleri düşünüldüğünde 4-5 yıldan önce bu tip kararların alınması ise mümkün gözükmüyor.

9. Ceza Dairesi herkesi yargıladı

Askeri hâkim gerekçesi dışında Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Hizbullah hükümlüleri için gerekçe yaptığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyelerinin ihraç edilerek yargılanmaları konusu ise başka bir tartışmanın kapısını açtı. 9. Ceza bütün örgüt suçları ile ilgili yargılamaları ve temyiz incelemesini yapan daire. Bu dairenin başkan ve üyelerinin ihracının yeniden yargılama nedeni sayılması bütün örgüt suçları açısından yeniden yargılama kapısının açılmasını gerektiriyor. Ancak Hizbullah hükümlüleri dışında bu gerekçeyle tahliye edilen olmadı.

Askeri hâkim tartışması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 90’lı yıllarda yapılan yargılamalarla ilgili pilot bir karar vererek DGM’lerin tarafsız ve bağımsız olmadığına hükmetti. AİHM DGM heyetlerinde askeri hâkim bulunmasını bu kararına gerekçe gösterdi. AİHM DGM’lerin baktığı tüm dosyalarda yargılama konusuna bakmaksızın bu hükmünü tekrarladı.

Türkiye Abdullah Öcalan’ın yargılanması sırasında dosyanın AİHM’den dönebileceğini tasarlayarak heyetten askeri hakimleri çıkarttı ve yasal düzenleme yaptı. Bir süre sonra da DGM’ler kapatıldı ve özel yetkili mahkemeler kuruldu. Böylece askeri hâkim odaklı tartışmalar da geçmişten kalan dosyalar dışında sonlandı.

LİNK : https://t24.com.tr/haber/tahliye-kapisi-sadece-onlara-acildi-cezaevlerindeki-hizbullahcilar-serbest-birakildi