PROF. DR. TÜRKER KILIÇ : Robotun yaşam hakkı olacak

Yapay zekânın yeni
düzen yaratacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Çocuğa öğretilen her şey günü
geldiğinde robotlara da öğretilecek. Robotlara da duygu katılabilir. Duygu da
bir kodlama. Robotun yaşam hakkı hukukta yer alacak” dedi


Bahçeşehir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, ABD ve AB temelli iki
önemli bilimsel araştırma sayılan, İnsan Nöro-zihin Projesi ile İnsan Beyin
Projesi’ne Türkiye’den katılan tek isim.  Prof. Dr. Kılıç, yapay zekâ ve
bağlantısal bütünlük adı verilen yeni paradigmanın ayrıntılarını Milliyet’e
anlattı.


Yapay
zekânın gelecekte, zekâmızdan farkı ne olacak?


Yapay
zekâ insan zekasının matematiksel olarak ölçülebilmesini sağlayacak. Bu durum
yeni bir kültür ve dünya düzenini ortaya çıkartacak. Hafızanın nerede olduğunu
halen biliyor değilim. Şuan için bilginin nöronlar arası bağlantısallık olarak
saklandığına inanıyoruz.


Söylemleriniz
ezoterik örgütlerin kurguladığı söylenen düzeni çağrıştırıyor?


İnsanın
zihinsel algoritması ise sürekli değişim halinde. Şu an neo-liberal sistemin
yarattığı kültürü yaşıyoruz. 10 yıl sonra bağlantısal bütünsellik kültürü
yaşama girecek. Merkezi otoritenin olmadığı bir yapı ortaya çıkacak. Ezoterik
örgütlerin kurguladığı tek din, tek kültürden bahsetmiyorum. Dolar
hegemonyasının yıkıldığı yeni bir paradigmaya geçeceğiz. Yapay zekâ ile ortaya
çıkan nöronal bağlantısallık yeni bir dünya düzenini doğuracak.


Yeni
düzende özgürlüklerimiz robotlara kurban gitme riski yok mu? 


Yaşam
içindeki bilgi işleme sistemini anladıkça ekonomik, hukuksal, kültürel
anlayışlarımız değişecek. Yeni anlatıda en değerli kavram insanın değil,
yaşamın kendisi olacak. Hukuk sistemi insanı değil yaşamın kendisini
önceleyecek.


İnsan
kendinden daha üstün robot tasarlayabilir mi?


Hiçbir
zihin kendinden daha üstün bir zihin yaratamaz. Bizler düşünebildiğimiz
kadarını yaratırız. İnsan yaşama müdahale ettiğini sanıyor ancak bu düşünce
yanılsamadan ibaret. Bir çocuğa öğretilen her şey günü geldiğinde yapay zekâ
veya robotlara da öğretilecek. Robotlara da duygu katılabilir. Sonuçta duygu da
bir kodlama. Bunu söylerken duyguyu küçümsemiyorum. Bilgi işleme yeteneğine
sahip bir robotun da yaşam hakkı hukukta yer alacak.


Ne kadar
çok nöron o kadar çok zekâ kavramı geçerli değil mi?


Her
insanın nöron sayısı aynı değil ancak insan beyninde ortalama 86 milyar nöron
olduğunu biliyoruz. Bir insanda 150 milyar nöron olmasının önemi yok. Nöron
sayısının fazla olması zeka anlamına gelmiyor. Zekâ için önemli olan nöronlar
arası bağlantısallık.


Beynin
düşünce gücünün sınırsız olduğu doğru mu?


Beynin
sonsuz düşünmeye yetecek enerjisi yok. Tüm mühendislik sistemleri ısınır ve
enerji kaybına uğrar. Beyin şahane bir sistem. Çok az bir enerjiyle bilgi
üretebiliyor. Sonsuz düşünce kavramı şuan olamaz. Çünkü enerji sonsuz değil.
Ancak gerekli enerjiyi sağlarsak sonsuz düşünce paterni üretebiliriz.


ZİHİN ORTALAMASI


– Zihin kontrolü ve zihin okuma mümkün mü? 


İnsanlar,
bir süre sonra birlikte zaman geçirdiği kişilerin zihin modeline bürünürler. Bu
nedenle eşlerin düşünce biçimleri zaman içinde birbirine benzemeye başlar.
İnsanlar, bir yönüyle en çok zaman geçirdikleri 5 kişinin zihin ortalamasıdır.
Zihin kontrolü istenirse belirli teknikler ile uygulanabilir.