Doç. Dr. Poyraz Gürson  : MODERN SAVAŞIN YENİ ALANI YAPAY ZEKA


KAYNAK : http://turpav.org/milli-politikalar-enstitusu/guvenlik-teror/modern-savasin-yeni-alani-yapay-zeka.html


Yapay zeka  oldukça popüler bir terim olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kendi kendini süren otomobiller, bilgi yarışmalarını
kazanan robotlar, Siri, Google Now ve Cartano gibi yapay zeka ürünü olan
dijital asistanların, günlük yaşamdaki pratik uygulamaları dolayısıyla
insanoğluna geniş ölçekte fayda sağladığı konusunda hemfikir olunsa da; diğer
taraftan insanoğlunun geleceği açısından doğuracağı sonuçlar bilim insanları
arasında oldukça tartışmalara sebep olmaktadır. 


Özellikle de yapay zekanın askeri alan ve savaşları
nasıl etkileyeceği  son derece merak edilen konular arasındadır. Askeri
kapasitesini arttırmak isteyen ulusların yapay zeka alanına çoktan yatırım
yapmaya başladığı bilinmektedir. Örneğin; ilk olarak 2014 yılında ABD
Savunma Bakanı Chuck Hagel tarafından açıklanan Third Offset Stratejisi,
ABD’nin konvansiyonel caydırıcılığının güçlendirilmesinin yanı sıra; gelecek
nesil teknoloji ve konseptlerin takip edilmesini de amaçlamaktadır. Diğer
taraftan Çin, Rusya ve Fransa gibi ülkeler de savunma alanında yapay zekâya
yatırım yapmanın önemini vurgulamaktalar. Dolayısıyla uluslararası rekabetin
yeni odak noktasının  yapay zekâ olduğu bir konjonktürde yapay zekânın
askeri alanda nasıl kullanılacağı ve gelecekte savaşa yaklaşım alışkanlıklarını
nasıl değiştireceği soruları son derece önem arz etmektedir.


Yapay Zekâ’nın Ortaya Çıkışı


Yapay zekânın bağımsız bir araştırma alanı olarak
ortaya çıkışı bir grup araştırmacının, 1956 yazında New Hampshire’daki
Dartmouth College’da bu konuya ayrılmış bir seminere katılmak üzere bir araya
gelmesi ile başlamaktadır. Organizatörlerinden John McCarthy, sunum belgesinde
ilk kez “yapay zekâ” terimini tanıtır. 1974-1980 arasında “AI Winter”
yani yapay zekâ kışı olarak bilinen dönemde bu alana olan ilgide ciddi düşüşler
olmuş; yapay zeka alanına devletin destek ve isteği azalmıştır. 1980’lerin
başında ise Prolog veya LISP gibi yeni bilgisayar dilleri ve daha ayrıntılı
uzman sistemler geliştirilmesiyle ilgi yeniden canlanmıştır. 


Bu dönemde İngiliz devleti Japonlarla yarışmak için
alana 850 milyon dolar harcamıştır. Yapay zeka alanı diğer bir kış tecrübesini
1987 ile 1993 yılları arasında yaşamış; kişisel bilgisayarlar çok daha güçlü
hale gelmiştir. 1997 yılında ise Deep Blue adlı bilgisayarın satranç şampiyonu
Garry Kasparov’u yenmesiyle yapay zekâ ve robotların insan yaşamı üzerinde
nasıl bir etkiye sahip olacağı üzerine tartışmalar yeniden canlanmıştır.


Yapay Zeka’nın Askeri Alanda Kullanımı


Mevcut anlamıyla yapay zekânın silahlı kuvvetlerde
kullanımı ise son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle henüz bu
deneyimlerden hareketle kesin dersler çıkarmak için oldukça erken. Öte yandan,
büyük miktardaki verilerin otomatik olarak işlenmesi açısından yapay zekânın
askeri alanda kullanımı oldukça uzun bir tarihe sahip. 1884 yılında Massachusetts
Institute of Technology’de profesör olan Herman Hallreith nüfus sayımını
kolaylaştırmak adına delikli kartlar kullanan bir tablolama makinesi
geliştirmiştir. Bu tür makineler Birinci Dünya Savaşı sırasında genç askerlere
uygulanan psiko-sosyal testlerde kullanılmış; böylece bireylerin savaşta
gösterdikleri farklı özellikler anlaşılmaya çalışılmıştır. 


Elde edilen sonuçlar ileride bir askeri sosyoloji
çalışması olan “The American Soldier” adlı kitabın temel referans noktası
olmuştur. (NOËL, Jean-Christophe,  “Intelligence artificielle : vers une
nouvelle révolution militaire?”, Focus stratégique, n° 84, Ifri, octobre 2018 ,
p. 27)


Yapay zekanın ordulara girişi  ilk kez Soğuk
Savaş sırasında ABD’nin Ofset Stratejileri olarak ele alının bir doktrin süreci
ile olmuştur. Bu stratejiler askeri olarak bir gerileme
gibi algılandığından ya da en azından mevcut ve/ya potansiyel
düşmanlara karşı lehine olmayan bir güç dengesi algılandığında
kullanılmaktadır.


ABD Ortak Kuvvetler Komutanlığının Alfa Projesi,
2025’te, yapılarında   görev sınırları dâhilinde… bir düzeye kadar
özerk-ayarlanabilir özerklik ya da denetlenen özerklik ya da tam özerkliği
olan”- taktik otonom savaşçıları(TOS) barındıran “büyük ölçüde robotik” bir
savaş gücünü öngörmektedir. ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri
Ajansı 2003 yılında 120 askeri robottan oluşan bir taburun, böceklerin düzenli
davranışlarını taklit etmelerini sağlayacak sürü parçacık zekâsıyla
donatıldığını açıklamıştır. 


Robotik sistemler cismen küçülüp sayıca büyüdükçe,
kendiliğinden düzenlenen sürü parçacık zekâsının ilkeleri de giderek daha
önemli rol üstlenecektir. (KURZWEIL, Ray, İnsanlık 2.0, Çev: Mine Şengel, Alfa
Bilim, İstanbul, 2017, s. 492)


Günümüzde sivil uygulamalar biçiminde yapay zeka
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Pentagon Araştırma ve Mühendislik Müsteşarı
Dr. Michael Griffin yapay zeka ile ilgili 592 tane projeye sahip olduklarını
açıkladı. Çin ise 2017’de yayınlanan Kalkınma Planında 2030 yılında kadar yapay
zeka alanında dünyada ana merkez  olmak istediğini duyurmuştur. Rusya da
bu alana yatırım yapan ülkelerden ve Putin yapay zeka teknolojisine liderlik
eden ülkenin dünyayı yöneteceğini belirtmektedir. 


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’teki
“İnsanlık için Yapay Zekâ” zirvesinin sonunda Fransa’nın yapay zekâ
araştırmalarında, eğitiminde ve endüstrisinde küresel bir lider haline gelmesi
için 1,5 milyar Avroluk Planı’nı açıkladı.Planda odaklanılması gereken dört
alandan biri de savunma olarak belirtilmiştir.


Sivil yazılımların doğrudan kullanımı ilk olarak
operasyonda olan askerler için verimli olabilir. Tercüme programları sayesinde
askerlerin, sadece yerel lehçelerin kullanıldığı alanlardaki
nüfus, yabancı uyruklu ortaklar ve özel kuvvet üyeleri ile iletişim kurma
olanağı artacaktır. Bunlara ek olarak Waze’den ilham alınan yazılım sayesinde,
askeri üstlerden çok az bilinen mega kentlere daha iyi bir rota hesaplanabilir.
Taktiksel duruma veya el yapımı  patlayıcının (Improvised Explosive
Device) olma ihtimaline bağlı olarak yol tercihleri getirilebilir.


Yapay zekanın öneminin arttığı bir diğer alan
verilerin toplanması ve otomatik olarak işlenmesidir. Özellikle savaş
gemilerinden, denizaltılardan, uçaklardan veya askeri araçlardan gelen sesler
bu teknoloji sayesinde en iyi şekilde analiz edilebilir. Yapay zeka, belirli
bilgileri aramak için on binlerce belgeyi tarayabilir. Uyarlanmış yazılım
anahtar kelimeleri, ifadeleri, kısaltmaları izleyerek ve bunları otomatik
olarak ayıklayabilir. Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü’nün (DGA) Maurdor programının
bu yönde geliştirildiği görülüyor. Farklı kaynakların çapraz kontrol edilmesi
ve bilginin birleştirilmesi ile, bağlantısız olan kavramlar arasındaki
bağlantıları ortaya çıkarmak açısından çok verimli olabilir.


Diğer bir alan bakım işlemlerinin optimizasyonudur.
Temsili veriler, motor, sıcaklık veya basınç gibi bir gemi, uçak veya kara
aracı üzerindeki sistemlerin çalışma durumunu tanımlamak için toplanır. Daha
önce elde edilen miktarlarla karşılaştırılır ve nominal değerlerine göre analiz
edilir. Trendlere bağlı olarak, arızaları tahmin etmek mümkündür. Hatalı
parçalar, sistem arızalanmadan önce değiştirilebilir. Ekipman onarımı veya
rejenerasyonunun gerekli aşamaları tahmin edilebilir ve manevra uygunluk
tahminlerine göre uyarlanır.  (NOËL, Jean-Christophe,  age,  s.
31)


Günümüzde sadece sivillerle sınırlı olan yüz tanıma
uygulamaları mevcut. Örneğin, bir cep telefonu sahibine, yerleşik kamera
tanındıktan sonra cihazının kilidini açabilen tek kişi olma imkanı sunmakta.
Yapay zeka yazılımlarının askeri veya güvenlik ilgisi ise daha geniş gözüküyor.
Silahlara yerleştirilen tanıma cihazları, yalnızca sahiplerinin veya aynı
birimin üyeleri tarafından kullanılmasına imkan sağlayabilir. Yapay zeka ayrıca
kamu ve işyerlerinde yüzleri tanıyabilir ve tanımlayabilir. Terörle mücadele
bağlamında, sensörlerin doğru kişiyi bulmak için bir kalabalığı tarayabilmesi
de mümkündür.  (NOËL, Jean-Christophe, a.g.e, s. 32)


Yapay zekânın askerlerin eğitimini önemli ölçüde
geliştirerek kuvvet hazırlığında rol oynayacağı önemli görüşler arasındadır.
Silah sistemlerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olmak için operatör
seviyesine uyum sağlayabilir. Örneğin, bir pilotun belirli görevleri asimile
etmesinde güçlük söz konusu ise, yapay zekâ bu noktalarda özgün ve uyarlanmış alternatifler
önerebilmektedir. Yapay zekâ artık silah sistemlerini daha iyi kontrol
etmelerine yardımcı olmak için askerlerin eğitiminde de kullanılmaktadır.


Sonuç

Sonuç olarak; yapay zekânın askeri alanda kullanımı son yıllarda ortaya çıksa
da alanda yapılan çalışmaların hızla artması ve teknolojik gelişmelerle
birlikte kullanımı artacak gibi gözükmektedir. Özellikle ABD, Rusya ve Çin gibi
büyük devletlerin bu alana yaptığı yatırımın artması yapay zekânın uluslararası
bir yarış aracı haline geldiğini göstermektedir. Dolayısıyla askeri gücünü
maksimize etmeyi amaçlayan devletler yapay zekâya yatırımlarını arttıracaktır.


KAYNAKÇA

NOËL, Jean-Christophe,  “Intelligence artificielle : vers une nouvelle
révolution militaire?”, Focus stratégique, n° 84, Ifri, octobre 2018


KURZWEIL, Ray, İnsanlık 2.0, Çev: Mine Şengel, Alfa
Bilim, İstanbul, 2017