Ermeni Görünen ve Türk Görünen Gizli Yahudiler

Murat Akbaş

E-Mail : istanbultimes@gmail.com  

06 Mart 2018

Osmanlı
Devletinde Görev Alan Bazı PANRADUN olan ERMENİLER:

PANRADUNİ: Yahudi
iken ERMENİLİĞE dönen, ama YAHUDİ gelenek ve karakterini devam ettirenlerin
adıdır. Şimdi bunu niçin açıklıyorum. Çünkü bizim içimizde de aynı şekilde
nemalanmış ve MÜSLÜMAN görünen fakat gizli YAHUDİ veya SEBATAY YAHUDİLERİ
bulunmaktadır. Ayrıca bu zatlar önemli mevkilerde görev alarak toplumları
birbirine düşürerek kendilerine kazançlar elde etmişlerdir. ERMENİLERİ VE
TÜRKLERİ bu coğrafyalardan sürerek kendi topraklarını ve ticaretlerini
oluşturmak istiyorlar.

ERMENİLERİ VE
TÜRKLERİ KULLANANLAR BU COĞRAFYADA NELER YAPIYORLAR HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

19`uncu yüzyılda
bir İslam şehri olan ERİVAN –REVAN – IREVAN HANLIĞI, Müslüman nüfusundan nasıl
arındırılmıştır? Nasıl zulümlere ve haksızlıklara uğratılarak ERİVAN – REVAN
HANLIĞINDAN öz topraklarından sürülmüştür. Türkiye`de bu konuyu bilen kaç kişi çıkacaktır?
Bizi özümüzden kim kopartıyor farkında mısınız? 1915`te başlayan ERMENİ
tehcirinin iç yüzü nedir, YAHUDİLER ve PAKRADUNİLER nasıl bir rol oynamıştır?
ERMENİLERİN BİR KISMI, tebaası (uyruğu) oldukları OSMANLI DEVLERİNE niçin ve
kimlerin kışkırtmasıyla hıyanete kalkmıştır? Düşman ordusunu kurtarıcı gibi
karşılayıp Müslüman ve TÜRK vatandaşlarına soykırım uygulamışlar mıdır? Şu anda
TÜRKİYE`de ne kadar KRİPTO (GİZLİ) ERMENİ ve PANRADUNİ vardır ve hangi
makamlardadır?

ERMENİSTAN,
AMERİKALI SAVCI WEEMS`ın söylediği gibi, İSRAİL`in güdümünde midir? Bugün
ERMENİLER TÜRKİYE`DEN TAZMİNAT VE TOPRAK istemeleri kimin dayatmasıdır? 1915`te
ERMENİ TEHCİRİNE KİMLER KARAR VERMİŞTİR? MÜSLÜMANLAR MI? YAHUDİ VE SABATAYCI
JÖN TÜRKLER Mİ? FRANSA`da yasaklanmış olup başka ülkelerden yayın yapan aaargh
sitesinde ARMENICHANTAGE ismiyle üç aylık ilmi bir araştırma dergisi
yayınlanmaktadır. Soykırım konusunu ERMENİLERİN nasıl abarttıklarını, nasıl
dezenfermasyon (kara propaganda) yaptıklarını açığa çıkartan, bu konudaki bir
yığın yalan ve bühtanı çürüten bu dergiyi TÜRKİYE`DE KAÇ KİŞİ OKUYOR? YA DA BU
KONUYLA ALAKALI KAÇ KİŞİ OKUDU? DEVLET NE YAPIYOR? HÜKÜMET NE YAPIYOR? ABD`li
tarihçi CRISTOPHER JON BJERKNES, YAHUDİ asıllı olmasına rağmen ırkçı SİYONİZME
karşıdır.

Bu zat “THE
JEWISH GENOCİD OF ARMENIAN CHRISTIANS” adlı 575 sayfalık bir kitap yazmış;
Hıristiyan ERMENİLERE zulüm eden JÖN TÜRKLERİN MÜSLÜMAN değil YAHUDİ olduğunu
ispatlamıştır. Arzu edenler / jewishracism.com / sitesinden kitabın tamamını
indirip bakmalıdır. SİYONİST MERKEZLER, ERMENİLERİ, onların içindeki gizli
YAHUDİLER olan “PANRADUNİ”`leriyle kışkırtmış ve kullanmıştır. BABTIST KİLİSESİ
üyesi ve eski savcı SAMUEL A. WEEMS (şüpheli bir şekilde ölmüştür.) “ARMENİA
SECRETST OF A ‘CHRISTIAN’ TERRORIST STATE” başlığını taşıyan bir araştırma
kitabı yayınlanmış olup; bunda 19ùncu asırda ve 20`nci asrın başında bugün
ERMENİSTAN denilen coğrafyada ERMENİLERİN AZINLIKTA olduklarını, orada yaşayan
TÜRKLERİ ve MÜSLÜMANLARI öldürüp kaçırarak ülkeye hâkim olduklarını anlatmaktadır.
Bu kitabın kısaltılmış edisyonunu “İNGİLİZCE) İNTERNETTEN İNDİRME İMKÂNI
VARDIR. (TÜRKÇE TECRÜMANI 2006 YILINDA İLERİ YAYINLARI TARAFINDAN
YAYINLANMIŞTIR. 390 s.) Bunun dışında TÜRKİYE`DE 5 -6 EYLÜL olayları başlangıcı
SELANİK`TE ATATÜRK`ÜN EVİ YAKILDI KARA PROPAGANDA İLE NELER YAŞANDI DEĞİL Mİ?
ACABA BU TOPRAKLARDA BU ALİ –CENGİZ OYUNUNU KİM OYNUYOR? ERMENİ –TÜRK
DÜŞMANLIĞINI KİM KÖRÜKLÜYOR? HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

OSMANLI
DEVLETİNDE GÖREV ALAN BAZI PANRADUN OLAN ERMENİLER:

AGOP GIRCİKYAN: Osmanlı İmparatorluğunun ilk elçisi (PARİS)
REŞİD PAŞA`nın müşaviri Osmanlı İmparatorluğunun PARİS`teki Elçiliğinin
Maslahatgüzarı (1834 – )

KRİKOR AGATON: Osmanlı PTT Umumi Müdürü (1864) Hariciye
vekâletinde görevli (1848 – 1850)

SAHAK ABRO: Hariciye Vekâleti Umumi kâtibi (1850 – ) SEBUH LAZ
MİNAS: Paris Türk Elçiliği`nde Kâtip (1863)

KRİKOR ODYAN: Hariciye Muhakemat Müdürü( 1870)

SERKİS EFENDİ: Hariciye`de Baş Sır Kâtibi (1870- 1871)

OVAKİM K. REİSYAN: İstanbul Vize kasabasının Mahkeme Reisi
(1879) Sakız Adası İhzari Mahkeme Reisi (1885), Rodos Adası İhzari Mahkemesi
Reisi (1887)

ARTİN DADYAN PAŞA: Hariciye Müsteşarı (1880)

DİRAN ALEKSAN BEY: Belçika`da TÜRK Sefiri (1862) PTT Müfettişi

YETVART ZOHRAB EFENDİ: Londra Sefiri (1838 – 1839)

HIRANT DÜZ BEY: Mesine (İTALYA) Sefiri (1900 – 1907)

SARKİS BALYAN: Kardağ`da ve İTALYA`da TÜRK Konsolosu (1900 – )

AZARYAN MANUK EFENDİ: Hariciye Müsteşarı KAPRİYEL NORADUNKYAN:
Gazi AHMET MUHTAR PAŞA Kabinesi`nde Hariciye Nazırı(1912)

AGOP KAZAZYAN PAŞA: Nazırı /Hazine-i Hassa Nazırı

MİKAEL PORTUGAL PAŞA: Maliye Nezareti Müşaviri (1886) Ziraat
Bankası Genel Müdürü / Hazine-i Hassa Nazırı(1891) SAKIZ OHANNES PAŞA: Hariciye
Vekâleti UMUMİ Kâtibi (1871) Hazine-i Hassa Nazırı (1897)

GARABET ARTİN DAVUT PAŞA: Viyana Sefiri (1856 – 1857) Lübnan
Valisi (1861) PTT ve NAFİA Nezaretlerinde Nazır (1868)

KRİKOR SİNANYAN: Nafia Nazırı

KRİKOR AĞATON: PTT UMUMİ Müdürü (1864)

JORJ SERPOS EFENDİ: TÜRKİYE TELGRAFLARI UMUM SEKRETERİ (1868)

OSGAN MARDİKYAN: PTT NEZARETİ NAZIRI (1913)

Şimdi soruyorum.
Soykırım yapan bir ülke hiç onlara görev verir mi?

GÖREV VERİRSE
NASIL SOYKIRIM YAPAR? Soykırım yapan bir millet onları arasında barındırır mı?

Soykırım yapan
bir millet varsa oda SİYONİZMİN ÇIKARLARI İÇİN ARAMIZDA GİZLİ DOLAŞANLARDIR.
BİZLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRENLERDİR. PARALARINA PARA, GÜÇLERİNE GÜÇ KATANLAR BU
COĞRAFYADA YAŞAYANLARA NELER YAPMIŞLAR NELER DEĞİL Mİ? ARTIK YETER VE UYANMANIN
ZAMANI GELMEDİ Mİ?

Örneğin 1911-
1912 yıllarında TRABLUSGARP SAVAŞINDA KAZANAN TÜRKLER 1912 UŞİ ANLAŞMASI İLE
İTALYANLARA ÇOK TAVİZLER VEREREK 12 ADALARI KAYBETTİK. BUNUN SEBEBİ İSE O ZAMAN
HARİCİYE NAZIRI GABRİEL NORADUNKYAN EFENDİ öyle ALİ-CENGİZ OYUNU OYNADILARKİ
TÜRKLER SAVAŞ ALANINDA KAZANDILAR FAKAT MASA BAŞINDA TRABLUSGARP`IKAYBETTİK,
HEM DE EGE`DEKİ 12 ADAYI KAYBETTİK. NE HAZİN DEĞİL Mİ?

EVET, Balkan
Savaşı başlamış, devlet zor durumdaydı. Hariciye Nazırı GARİBEL NORADUNKYAN`ın
HAİNLİK yapmasına kadar, İTALYANLAR ve özellikle UŞİ`deki İTALYAN HEYETİ
OSMANLI DEVLETİ`nin bu durumunu tam anlamıyla kavrayamamışlardı. Bu hainlik
nasıl olmuştu?

İtalyanların
İstanbul elçisi bizim Hariciye Nazırımız NORADUNKYAN ile görüşmüş. NORADUNKYAN
İTALYA ELÇİSİNE; “Osmanlı`nın vaziyeti fenadır. Ne isterseniz vermeye
mecburlar. Bu fırsatı kaçırmayın. İsteklerinizde ısrar edin.” Demiş.

Elçi de bir rapor
halinde bu bilgiyi İTALYAN murahhaslara bildirmiş. Bu ne iştir?

Bu işi duyanlar
“AĞZINIZ AÇIK KALDINIZ DEĞİL Mİ?”

OSMANLI
İtalyanları, Trablusgarp Savaşında yenmelerine rağmen Dış İşleri Bakanı KİRKOR
OĞLU GARİBEL NORADUNKYAN yüzünden, 15 EKİM 1912`de, İSVİÇRE`nin OUCHY (UŞİ)
kentinde imza etmek zorunda kalmıştır. Evet, KİRKOR `un oğlu GARİBEL
NORADUNKYAN görevini asaletine uygun şekilde yerine getirmişti.

Ama daha yapacağı
çok şey vardır. Milli mücadelemizin sürdüğü yıllarda, bir zamanların OSMANLI
HARİCİYE NAZIRI NORADUNKYAN, DOĞU ANADOLU`da bağımsız bir ERMENİSTAN hayali
için yine OSMANLI EKMEĞİ YEMİŞ olan BOĞOS NUBAR PAŞA ile AVRUPA başkentlerinde
nutuk atarak dolaşarak hainliklerine devam etmişlerdir…

ACABA SOYKIRIMI
KİM YAPTI? GÖLGE GİBİ DOLAŞAN VE BU TOPRAKLARDAKİ TOPLUMLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN
KİM? HRANK DİNK BOŞUNA KÜRTLERE MALATYA`DAKİ KONUŞMASINDA BU EMPERYALİSTLER
ERMENİLERİ MAŞA OLARAK KULLANDILAR BUGÜN SİZİ KULLANMALARINA İZİN VERMEYİN
DEMİŞTİ. SONRA ÖLDÜRÜLDÜ. ACABA KİM ÖLDÜRDÜ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? SEVGİ VE
SAYGILARIMLA… Karda yürüyüp izini saklayanlar bugün ne yapıyor acaba? Aynı
oyuna tekrardan mı düşeceğiz? ZOR OYUNU BOZAR…

24 NİSAN GELİRKEN
BEN HESAP SORUYORUM. 100 YILLIK YALANI KABUL ETMİYORUM. MADDİ VE MANEVİ
HAKLARIMI GERİ İSTİYORUM.

ATA MİRASI ULUS…

MURAT AKBAŞ

Kaynakça:
OSMANLI`DAN CUMHURİYE`TE KRİPTO YAHUDİLER VE PAKRADUNİLER – AHMET AKGÜL – TOGAN
YAYINCILIK MİLLİ DEVRİMCİ ATATÜRK – İBRAHİM CANDAN – TOGAN YAYINCILIK


Link : http://www.istanbultimes.com.tr/ermeni-gorunen-ve-turk-gorunen-gizli-yahudiler-makale,1206.html