Altı
Köşeli Yıldız ve Menorah


Musa ve halkı Mısır’dan çıktığında bu sembol hiç bir şekilde kullanılmıyordu!
Mısır’da yapılan araştırmalarda MÖ.3.yy’dan daha eskiye gidemediler. İsrail’de
bile MÖ.1.yy’dan daha eskisi yoktur (ya da henüz bulamadılar, gerçi bulamazlar
da!). Ama, Asya’da Noin-Ula kurganından çıkarılan tamgalar arasında vardır,
harf olarak kullanıldığını Çinli araştırmalar açıklamıştır, çünkü buluntu 20’nin üzerinde damga barındıran
bir yazıttır (Hu-script). Başka bir buluntu ise Saka-İskit-Türklerine ait bir
aynanın arka yüzüdür : Altı köşeli bir yıldız gibi bölümlere ayrıştırılmıştır.
Beş köşeli yıldız da var kullanımda: Mezopotamya’daki Sumerliler ile
Pazırık’taki buluntularda görülür…
Sibirya’ya coğrafi adını veren
Subar-Suvar-Sibirler, Avrupa’da devlet kurmuş olan Hazarlar, Avrasya
coğrafyasında at koşturmuş devlet kurup-yıkmış olan Saka-İskit-Kimmerler, Mısır
ve Rusya arasında kalan bölgede bulunan Memluk-Kıpçaklar, zaman içinde
birbirleriyle karışmıştır. Sonuçta hepsi Türktür ve savaşta ayrı düşmüş ya da
yönetimdekiler ile ayrı düşüncelere sahip birçok alt oba veya aşiret liderleri
ayrılmış ve diğer boy, aşiret ve obalarla birleşmiş, beraberlerinde damgalarını
da taşımışlardır. Yahudilere de Hazarlar ile taşınmış olduğu ise
doğrudur. 
Aynı şey Menorah dedikleri yedi kollu şamdan içinde
geçerlidir. İlk örneklerini Hakasya’daki kaya resimlerinde görürürüz : 5000
yıllık olan bu kaya resimleri, Musa ile halkın Mısır’dan çıkma tarihi (yaklaşık
olarak MÖ 1200) olarak verilen tarihten daha eskidir. Aralarında 1800 yıl var!
Bu yedi başlı Kam ya da Ata ile ilgili olarak, Nazarbayev’in hayatını anlatan
bir Kazak filminde (Çocukluk Çağımın Gökyüzü) şu replik geçer: ” Her Kazak
yedi atasını bilmelidir, say bakalım!” der ninesi küçük Nazarbayev’e…Ve
ben bu yedi başlı Kam/Ata Kaya resminin “Yedi Ata”yı ifade ettiğini
düşünüyorum… 
Madem Menorah Yahudilere ait, o zaman niye
İsrail’de en eskisi Süleyman Mabedi ile başlatılıyor? Musa dönemi Mısır’ında
yoktur, bulunmamıştır da! Süleyman Mabedi içinde “Süleyman mabedi
Turanlılara yaptırdı” diyen kaynaklar vardır. Başka bir bilgi de Mısırlı
araştırmacılardan gelmiştir. “Musa Mısır’dan çıkmamıştır, Yemen
taraflarından çıkmıştır” derler. Arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan ve
piramit işçilerine ait olan yerleşimin kölelere değil işçilere ait olduğudur.
“Mısır hükümdarları niye köle beslesin, bunun gıdasını ve barınmasını
Mısır hükümdarları karşılasın ki? Onlar işçiydi ve emeklerinin karşılığı
ödeniyordu”, diyerek son noktayı koymuşlardır. Menorahlı Migdala buluntusu
üzerinde ayrıca bir başka damga daha vardır, Memlukların sancakları,
Karaçay-Balkarların bayrağı ve de Kimmerlerin buluntuları arasında da görülen
bir damgadır o : Sivriltilmiş dörtköşelerin ortasında bir daire.
Partlarla ilişkilerine gelince… Partların
ahalisi, kendi boy ve obalarından bir şekilde sürülmüş ve Part adı altında
biraraya gelmiş olan İskit-Sakalardan oluştuğunu biliyoruz, Dış-İskitler de
diyorlar. Yahudiler Partlara özellikle önem verirler, çünkü onları Romalılardan
kurtaranlar Part-Türkleridir. Hatta saygı ve sevgiyle anarlar, kurtarıcı olarak
görürler: “Filistin’de bir mezar taşına bağlanmış Partlara ait bir cenk
atını görürseniz, Mesih’in gelme saati yaklaşmıştır” (kynk: Selahi Diker
ve Roman Ghirshman)
MÖ.5.yy’da Yehuda Krallığı yok edildiğinde
sürülen veya kaçanlar Fırat ve çevresi dışında İzmir, Efes ve Rodos’a göç
etmiştir. MÖ.3.yy’da Büyük İskender de Yahudileri sürmüştür, hatta “Gog ve
Magogla beraber Kafkas dağlarına hapsetmiştir” denilir. Gog ve Magoglar da
İskit-Kimmer olduğuna göre… Bunca zamandır birlikte yaşadıkları çeşitli Türk
boylarından mutlaka birşeyler kapmışlardır. Bu bölgelerdeki altıköşeli yıldız
ile menorah buluntuları MÖ dönemine değil MS dönemlerine aittir.
Altı köşeli yıldıza dönersek; Avrupa’da en
eski yıldız 11.yy’da yazılmış olan Leningrad Codeks’inde görülür, ki Hazarların
yerleştiği yerlerden biridir. Avrupa Yahudileri bile bu sembolü
kullanmamışlardır, onların kullandığı, ki tarih MS 13.yy’dır, Sarı renkli bir
Dairedir (google amcaya “jewish badge yellow ring circular” anahtar
kelimeleri girerseniz resimleri görürsünüz.) Nasıl ki, Hıristiyanların tapınım
yerini belirtmek için haç (ki bu da Türklerin damgası) , Müslümanların camisine
hilal (ki islamın değil, Türklerin taşıyıp-yaydığı bir semboldür!) konduysa,
altıköşeli yıldız da 17.yy’da Yahudilerin evini belirtmek için sinagoglarda
kullanılmıştır. 
Genelleme yaparsak, Altı köşeli yıldız
Yahudilerin son 200 yılda kullandığı bir sembol olmuştur. Bunu Yahudi bir
profesör olan Dr.Henry Abramson bile söyler : “Altı köşeli yıldız
Yahudilerin sembolü değildir!”… Siyonsitlerin 19.yy’da resmileştirdiği
bir Türk damgasıdır.
Sevgiler


Semra
Bayraktar


LİNK
:
https://tarihvearkeoloji.blogspot.com/2017/03/hazar-kral-bulan-kimdi-paneli-ve-notlar.html


 


LİNK : https://yenidenergenekon.com/997-alti-koseli-yildiz-ve-menorah/