• Anasayfa
  • /
  • RUS ORDUSU DOSYASI : HİBRİT SAVAŞIN RUSYA ASKERİ YANSIMASI "GERASİMOV DOKTRİNİ"


HİBRİT SAVAŞIN RUSYA ASKERİ YANSIMASI "GERASİMOV DOKTRİNİ"

Rusya’nın 2010 askerî doktrininde modern savaşlar; askerî ve askerî olmayan güçlerin bütünleşik kullanımı olarak tanımlanmıştır. 2014 yılında güncellenen doktrinde ise askerî harekâtlara düzensiz silahlı güçler ile özel askerî şirketlerin katılımı ve harekâtlarda dolaylı ve asimetrik yöntemlerin

kullanılması şeklinde yorumlar eklenmiştir. Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Vasilyevich Gerasimov tarafından yazılan ve "Gerasimov Doktrini" olarak adlandırılan askerî doktrine göre savaşın kuralları kökten değişmiş stratejik ve politik hedeflere ulaşma yolunda askerî olmayan unsurların etkinliği artmıştır. Rusya Şubat 2014’ten itibaren iki farklı harekât düzenlemiştir. Bunlardan birisi Kırım’ın diğeri ise Doğu Ukrayna endüstriyel bölgesinin işgalidir. Kırım’daki işgal elektronik harp sabotaj ve yıkıcı faaliyetler psikolojik baskı bilgi harbi ve gizli askerî harekât ile başlamıştır. Kırım’ın ilhakı hava kara ve deniz gücünden oluşan geleneksel askerî işgal ile tamamlanmıştır (Kofman ve Rojansky 2015:1–4).

Rusya’nın Kırım işgalinde kullandığı en etkili hibrit savaş tekniği bilgi harbi vasıtasıyla etkili bir propoganda uygulamasıdır.

General Valery Gerasimov’un 2003 yılında yazdığı ve "Gerasimov Doktrini" olarak tanımlanan "The Value of Science in Prediction" başlıklı makale Hoffman’ın tanımladığı hibrit savaşın özelliklerini ortaya koyması açısından önemlidir.

Bu makalede Gerasimov Rusya’nın lineer olmayan savaş (non linear warfare) konseptini ortaya koymuştur. Gerasimov’a göre 21’inci yüzyılda savaş ve barış arasındaki ayrım bulanıklaşmıştır. Bunun en temel nedeni savaşların artık devletler tarafından resmî olarak ilan edilmemesidir. Bu durum savaşın temel kurallarını değiştirmiştir. Gerasimov Doktrini’ne göre bundan sonraki savaşlarda askerî güçlerin siyasi bilgi ve diğer askerî olmayan tedbirlerin eşgüdümlü kullanımı öngörülmektedir. Bu yaklaşım özel kuvvetlerin silahlı düzensiz güçlerin ve özel askerî şirketlerin harekât alanında kullanımını öne çıkarmaktadır (Klein 2015:3). Mary Ellen Connell ve Ryan Evans (2015) tarafından hazırlanan Russia’s “Ambiguous Warfare and Implications for the U. S. Marine Corps başlıklı raporda; Ukrayna’da Gerasimov Doktrini’nin altı safhada uygulandığı iddia edilmektedir.

Buna göre ilk safhada hedef ülkenin hükümetine karşı protesto ve direniş eylemlerinde kullanılmak üzere o ülkede yaşayan etnik Rus toplumu kullanılmıştır. Bu sayede Ukrayna toplumu ve hükümeti tarafından azınlık Rus toplumuna karşı tepki gösterilmesi ve ayrımcılık yaratılması hedeflenmiştir. Bir başka ifadeyle müdahale için uygun çatışma ortam hazırlanmaya çalışılmıştır.

İkinci safhada Rusya hedef ülkenin yönetimini zayıflatmak sindirmek zorlamak ve cezalandırmak için ekonomik savaş ve diplomatik / politik baskı uygulamıştır.

Üçüncü safhada hedef ülkede çatışma ortamı yaratmak ve etnik Rus azınlığı ayaklandırmak maksadıyla mahiyeti bilinmeyen askerî ve güvenlik personeli intikal ettirmiştir.

Dördüncü safhada Rusya Silahlı Kuvvetleri hedef ülkenin savunma ve güvenlik birimlerini etkisiz hale getirmek kilit noktaları ele geçirmek ve hükümet yapısını bozmak maksadıyla müdahale başlatmıştır.

Beşinci safhada tüm bu uygulamaların diğer devletler nezdinde kabul görmesi için bilgi harbi başlatmıştır. Bu noktada medya etkin bir şekilde kullanılmıştır. Altıncı ve son safhada ise hedef ülkedeki kazanımlarını sağlamlaştırmış tansiyonu ve çatışmaları azaltıcı tedbirler almış ve hedef ülke yönetimini etkisi altına almıştır.

Altıncı safhada geliştirilen bu uygulamaların başarısı için konvansiyonel savaşlardan daha ucuz ve etkili bir yöntem olan ve içerisinde askerî ve askerî olmayan güçlerin yer aldığı hibrit savaş tekniği kullanıldığı vurgulanmaktadır (Connell ve diğerleri 2015).

Akademik yazınlar incelendiğinde hibrit savaş kavramının daha çok Rusya’nın Ukrayna’da uyguladığı faaliyetlerle özdeşleştiği görülmektedir. Ancak alanyazındaki çalışmaların genel olarak Batı kaynaklı olduğu göz önüne alındığında hibrit savaşın sadece Rusya’nın faaliyetlerine indirgenmesinin yanılgıya neden olabileceği söylenebilir. Bugün Ortadoğu başta olmak üzere dünya üzerindeki tüm çatışma ortamlarında yer alan her bir devletin kendilerine özgü hibrit savaş tekniklerini kullandığını söylemek mümkündür.

LİNK : https://www.facebook.com/groups/1623447041249455/permalink/2144104642517023/   


LİNK : https://dailytimes.com.pk/295075/gerasimov-doctrine-and-modern-hybrid-war/

YABANCI ORDULAR & SAVAŞ & SAVAŞ TARİHİ & TAKTİKLERİ & TEÇHİZATI & YÖNTEMLERİ