WEB SİTE LİNK : https://istihbaratakademisi.com


SİBER İSTİHBARAT AKADEMİSİ


İstihbarat, insanlık tarihinden beri devamlı surette gelişim göstermekte
olan, temel insani eylemlerden birisidir. İlkel toplumlarda avcılık üzerine
kurulu olan istihbarat faaliyetleri, bugün modern devletlerin teknolojiyi
etkin şekilde kullanmasıyla birlikte bir bilim haline gelmiştir.


Dünyanın önde gelen ülkeleri, sürekli olarak istihbarat savaşları yapmakta
ve bu şekilde elde edilen hassas bilgiler neticesinde birbirlerine karşı
üstünlük kurma çabası içine girmektedir. Ancak yaşanan tüm bu gelişmeler karşısında,
Türk toplumunda istihbarata karşı zaman içinde bir önyargı oluşmuş, bu sebeple
de istihbarat biliminden uzak durulmuştur.


Türkiye, gerek jeopolitik konumu gereği, gerekse de bölgesel güç olan ve
bunu giderek küresel ölçeğe yaymayı hedefleyen ülke olması
sebebiyle, yabancı gizli servislerin yoğun hedefi olmaktadır. Ülkemize
karşı gerçekleştirilen, milli güvenliğimizi tehdit etmeye yönelik faaliyetler,
gelişen teknolojiyle birlikte artık siber uzay üzerinden de tezahür etmektedir.


Gerektiği hallerde, vatan savunması için bireysel ve toplu olarak etkin
mücadele etmenin önemi 15 Temmuz 2016 tarihinde, devletimize ve milletimize
karşı yapılan darbe girişimi ile birlikte bir kere daha ortaya çıkmış
bulunmaktadır. Siber İstihbarat Akademisi, Büyük Türk Milleti’nin bu tür
iç ve dış tehlikelerin farkında olması, bunlarla nasıl mücadele edilebileceğini
öğrenmeleri maksadıyla kurulmuş bir eğitim hizmetidir.


Bilgi güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun tekrar vurgulandığı bu
dönemde, istihbarat bilimi ve siber güvenlik ile ilgili eğitim almak, bu yönde
kariyer planlaması yapmak isteyen herkes Siber İstihbarat Akademisi’nin açmış
olduğu eğitim programlarına katılabilir.