• HRİSTİYANLIK DOSYASI : KUTSAL KİTAP "İNCİL" HAKKINDA KISA VE İLGİNÇ BİR ANALİZ
  • Kategori : VATİKAN & HRİSTİYANLIK


İNCİL HAKKINDA KISA BİR ANALİZ

İncil insan ürünüdür. Tanrının gönderdiği bir şey değildir.

İncil mucizevi bir şekilde göklerden inmedi insanoğlu onu çalkantılı zamanların tarihini tutmak için var etti sonra sayısız tercümelere çevrildi eklemeler ve yenilemeler yapıldı.

Gerçek tarih asla tam olarak bu kitapda anlatıldığı gibi değildi.

İsa Mesih insanlara son derece tesir edebilen tarihi bir kişiliktir.

Belkide dünyaya gelmiş en gizemli ve telkin yeteneği en güçlü liderdi.

Vahiy alan bir Mesih olarak isa kıralları devirdi milyonları peşinden sürükledi ve yeni felsefeler buldu.

Kral Süleyman ve Kral Davut'un soyundan geldiği için Yahudi kırallığı tahtında hak iddia edebiliyordu.

Bilindiği gibi yaşamı ülke çapındaki binlerce müridi tarafından kaleme alındı.

Yeni Ahid için seksenden fazla incil yazıldı ama bunlardan bir kaçı kabul edildi...

Matta Markos Luka ve Yuhanna bunlardan bazıları.

Bugün bildiğimiz incil Pagan Roma imparatoru büyük CONSTANTİNE tarafından yazdırıldı.

Constantine zamanında Roma'nın resmi dini güneşe tapınmaktı. (Sol Invictus) mezhebi ya da (Yenilmez güneş) ve Constantine baş rahipti.

Roma'da yeni bir dinin yayılması onun için talihsizlik olmuştu. Isa Mesihin çarmıha gerilmesinden üç yüz yıl sonra İsa müritleri katlanarak artıyordu.

Hristiyanlarla Paganlar savaşmaya başlamışlardı ve anlaşmazlık o boyutlara gelmişti ki Roma'yı ikiye bölmekle tehdit ediyordu. Constantine bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdi.

325 yılında Roma'yı tek bir din altında birleştirmeye karar verdi HIRİSTİYANLIK.

Constantine çok iyi bir iş adamıydı. Hıristiyanlığın yükselişe geçtiğini görebiliyordu bu yüzden kazanacak ata oynadı. Tarihçiler hâlâ Constantine'in güneşe tapan paganları

Hıristiyanlığa nasıl döndürdüğüne hayret ederler.

Pagan sembollerini tarihlerini ve ayinlerini büyüyen hıristiyan geleneğine yerleştirerek her iki tarafında kabul edebileceği karma bir din yaratmıştı. (PAVLUS)

Hıristiyan sembollerinde pagan dinine ait izler inkâr edilemez.

Mısırlıların güneş çemberleriKatolik azizlerin haleleri oldu. İsis'in mucizevi bir şekilde gebe kaldığı oğlu Horus'u emzirdiğini resmeden harfler Bakire Meryem'in bebek İsa'yı emzirdiği modern sahnelere dönüştü. Ve Katolik ayinindeki tüm görsel unsurlar pskoposluk tacı sunak ilahi okumak ve komünyon Tanrı'yı yeme töreni doğrudan eski pagan dinlerinden alındı.

Hıristiyanlıkta hiç bir şey orjinal değildir. Hıristiyanlık öncesi Tanrı Mithra (Tanrının oğlu ve Dünya ışığı)diye bilinir.

25 aralıkta doğmuştu sonra bir taş mezara gömüldü ve üç gün sonra yeniden dirildi. Bu arada 25 aralık aynı zamanda Osiris'in Adonis'in ve Dionisos'un doğum günüdür. Hıristiyanlığın kutsal günü bile paganlardan çalıntıdır.

Hıristiyanlıkta Yahudilerin Şabatı olan cumartesi günü kutsaldır ama Constantine onu paganların güneş kutsaması günüyle çakışması için değiştirmişti.

Dinlerin harmanlandığı bu dönemde Constantine'in yeni Hırıstiyan geleneğini sağlamlaştırması gerekiyordu bu yüzden Nikaia Konseyi diye bilinen ünlü bir ekümenik toplantısı düzenledi. (İznik Amentüsü)

Bu toplantıda Hıristiyanlık pek çok açıdan ele alınıpoylama yapıldı...Paskalya tarihi pskoposların rolleri kutsal tören yönetimive elbette ISA'NIN TANRISALLIĞI.

Çünkü Tarihin o anına kadar Mesih müritleri tarafından ölümlü bir peygamber olarak kabul ediliyordu.

Isa'nın Tanrısallığı Nikaia Konseyinde teklif edilmiş ve onaylanmıştı.

Isa'ya tanrısallık tanımak Roma imparatorluğuy'la yeni Vatikan üssünü birleştirmekte önemli bir rol oynamıştı.

Constantine Mesih'i resmen Tanrı'nın oğlu kabul etmekle İsa'yı insan dünyasının ötesinde var olan bir ilaha gücüne karşı konulmaz bir varlığa dönüştürmüştü.

Böylece paganların hıristiyanlığa daha fazla karşı gelmelerini engellemekle beraber artık İsa inananlarının kendilerini sadece kutsal bir kanal vasıtasıyla bağışlanmaları sağlanmış oldu...

KATOLİK ROMA KİLİSESİ.

Iznik Konsülünde İncillerin dört adete indirilmesinin sebepleri...

Constantine Mesih'in statüsünü ölümünden yaklaşık dört yüz yıl sonra yükselttiği için halihazırda onun hayatını ölümlü bir adam olarak anlatan binlerce belge bulunuyordu.

Constantine tarih kitaplarını yeniden yazmak için cesur bir hamle yapması gerektiğini biliyordu.işte hıristiyanlık tarihinin en büyük anı o zaman oluştu. Constantine İsa'nın insani özelliklerini anlatan kutsal kitapları lanetleyen ve onu tanrı gibi gösteren İncilleri yücelten yeni bir İncil yazılmasını istedi.

Eski İnciller yasaklatılmıştı toplatılıp yakıldılar. Yasaklanmış İncilleri Constantine'in yazdırdığına tercih edenler kâfir ilan ediliyordu. KÂFİR (Heretic) kelimesi tarihin bu döneminden gelir. Latincedeki haereticus kelimesi "seçim" anlamına geliyordu. İsa'nın asıl tarihini seçenler dünyanın ilk kafirleriydi .

Alıntıdır !!

İLETEN : FİLİZ KOLMEN