SONER YALÇIN : RUM MU DEDİNİZ ?
Türk; Yavuz Sultan Selim’e göre eşek idi…


Türk; Koçi Beye göre mezhepsiz ecnebiydi…


Türk; Hoca Saadettin Efendi’ye göre leşti hilebazdı
aşağılıktı…


Türk; Naima’ya göre azgındı çirkindi kabaydı cahildi…


Türk; Nef-i’ye göre Allah’ın irfan pınarını
yasakladığıydı…


Türk; Baki’ye göre kabaydı…


Türk; Hafız Çelebi’ye göre baban bile olsa öldürülmesi
gerekendi…


Türk; Sadrazam Kuyucu Murat’a göre başı vurulması
gerekendi…


Türk; Aksaraylı Kerimettin Mahmut’a göre hunhar köpekti.
Me’lundu…


Türk; Merzifonlu Seyyit Abdurrahman Eşref’e göre eşsiz
bir gaddardı…


Türk; Gelibolulu Mustafa Ali’ye göre pasaklıydı
çirkindi…


Türk; Taşlıcalı Yahya’ya göre soyu kuruyasıca idi…


Türk; Büyükelçi Moralı Çuhadır Ahmet’e göre hayvandan
farkı olmayandı…


Türk; Tokatlı Nuri’ye göre şehir dili bilmez hayvandı…


Türk; Şeyhülislam Mustafa Sabri’ye göre tiksinti
duyulandı…


Türk; Vahdettin’e göre dini soyu sopu yurdu belirsiz
cahiller sürüsüydü…


Siniriniz bozulmasın devam etmeyeyim!


Osmanlı…


– Ermenilere “Millet-i Sadıka”…


– Araplara “Kavm-i Necip”. .


– Rumlara “Romalı” anlamına gelen “Romeos”
derken Türkler’i böyle aşağıladı.


Peki Türk kendini nasıl görüyordu?


Türk’ün hali


“İlk ders beni şaşırtmıştı. Bu bölük o zamanki
milletin bir parçasıydı. Hepsi de Anadolu köylüleriydi. Biz Anadolu köylüsünü
dindar mutaassıp bilirdik. Halbuki bu gördüklerim sadece cahildiler.


Fakat asıl şaşkınlığım ikinci derste oldu. Daha
ilk sual cevaplarda anlaşıldı ki bu askerler yalnız hangi dinden olduklarını
değil hangi milletten olduklarını da bilmiyorlardı.


‘Biz hangi milletteniz’ deyince her kafadan bir
ses çıktı:


‘Biz Türk değil miyiz’ deyince de hemen
‘Estağfurullah’ diye karşılık verdiler.


Türklüğü kabul etmiyorlardı.


Halbuki biz Türk’tük. Bu ordu Türk Ordusu’ydu.
Türklük için savaşıyorduk. Asırlarca süren maceralardan sonra son sığınağımız
ancak bu Türklük olabilirdi.


Fakat ne çare ki bu “biz Türk değil miyiz?” diye
sorunca “Estağfurullah” diye cevap verenlerin görünüşe göre Türk demek Kızılbaş
demekti. (…)


Dininde milliyetinde birleşmiş olmayan bu bölük
dersler ilerledikçe görüldü ki devletin şeklini devletin adını padişahın ismini
devletin merkezini başkumandanını ve onun vekilini de bilmemektedir.


Hele iş vatan bahsine dönünce büsbütün karıştı.
Kısacası vatanımızın neresi olduğunu bilen yoktu. Yahut da bütün bilgiler
belirsiz köksüz şekilsiz ve yanlıştı…”


Şevket Süreyya Aydemir (1897-1976) hayat
öyküsünü yazdığı “Suyu Arayan Adam” kitabında böyle anlattı Türkleri…


Vatandaşlık Bayramı


Falih Rıfkı Atay (1894-1971) “Batış Yılları”
adlı eserinde kendi kuşağını Osmanlı’nın son çocukları olarak tanımladı:


“Kendime ilk defa ne zaman ‘Türk’ dediğimi pek
hatırlamıyorum. Bizim çocukluğumuzda ‘Türk’ kaba ve yabani demekti. İslam
ümmetinden ve Osmanlı idik. İlmihallerde baş dersimiz ‘din ile milliyetin bir
olduğunu’ öğrenmekti.


‘Vatan’ sözü yasaktı. Onu ben büyüyüp de Namık
Kemal’i okuduğum günlerde kitapta gördüm. Kulağımla ancak Meşrutiyet’te duydum.


Biz padişah kulları idik. Okul çıkışlarında her
akşam sıraya girer ‘Padişahım çok yaşa’ diye bağırırdık…”


Buraya kadar yazdıklarımın kuşkusuz amacı var:


Mustafa Kemal de Osmanlı’nın son kuşağındandı.
Türk’ün Osmanlı iktidarı tarafından nasıl aşağılandığını yaşadı. Osmanlı
münevverlerinin Babıali’de “Türk” sözünü Arap aksanıyla ifade ederek “Terk”
diye yazdıklarını unutmadı. (“Terk” sözcüğünün çoğulu Arapçada “Etrâk” demekti;
ve Türklere “İdrâki biidrak” -anlayışsız Türkler- diyorlardı!)


Oysa…


Türk; Atatürk’e göre yıldırımdı kasırgaydı
dünyayı aydınlatan güneşti. Bu sebeple…


91 yıl önce…


Tarih: 23 Mayıs 1928.


TBMM 1312 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu
kabul etti. Böylece…


Asırlardır hor görülen Türk yurttaşlık payesiyle
onurlandırıldı.


Osmanlı ile Cumhuriyet farkı buydu…


Bugünlerde…


“Osmanlıcı” geçinen kimi AKP’liler Ekrem
İmamoğlu’nun “Türk” değil “Rum” olduğunu ima ederek onu aşağılamaya çalışıyor!
Demek ki artık…


“Türk” Osmanlı’da olduğu gibi
aşağılanan-horlanan değildi.


Zamanın ruhu değişmişti: Türk; uluydu yüceydi…


Atatürk başarmıştı.


Vatandaşlık Bayramınız kutlu olsun.
LİNK : https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/soner-yalcin/rum-mu-dediniz-4898043/