Yusuf HALAÇOĞLU’ndan Kadir Mısıroğlu’severlere güzel bir
bilgilendirme yazısı
 

Osmanlı Devleti, bugün 12 Adalar olarak bilinen
adaları İtalya’ya bırakıyor. Sene 1912, Uşi Anlaşması’dır bu gördüğünüz
anlaşma. İtalya’ya bırakıyor fakat geçici olarak. Anlaşma şartlarına uyulduğu
takdirde adalar tekrar Osmanlı Devleti’ne geri verilecek. Fakat şartlara uyum
sağlanmıyor. Bu yüzden 3 yıl sonra yani 1915’te Londra’da bu konu gündeme
geliyor ve Londra Paktı denilen anlaşmada bu adaların tamamı İtalya’ya
bırakılıyor. Bakınız itiraz eden hiçbir padişah yok. Hiç sultan yok. Adaları
İtalya’ya bırakmakla kalmıyorlar aynı sene bir de Çanakkale Boğazı’na
dayanıyorlar ve Çanakkale Savaşı’nı yapıyoruz.
 

Yani 12 Adalar önce Uşi’de, sonra da 1915
Londra’da İtalya’ya verilmiştir.
Osmanlı temsilcilerinden biri Rumbeyoğlu
Fahreddin Bey’dir. Bu adam kim mi? Türk milleti bir milli mücadele verirken,
Kuvayı Milliye’yi kurmuşken, bu adam Kuvayı Milliye’nin karşısına Damat
Ferit’in kurduğu Kuvayı İnzibatiye ile çıkan adamdır ve Yunan ordusunun yanında
olmuştur. Savaş kazanılınca sürgün edilenlerin arasında yer almıştır. 12
Adaları İtalya’ya bırakan heyetin içerisinde bu adam vardı.
 

Şimdi asıl olaya gelelim… Uşi Anlaşması’nın
ismini aldığı Uşi, Lozan şehrinin bir semtidir. Bu yüzden 1912’de imzalanmış
olan Uşi Anlaşması, İtalyan tarihinde Lozan Anlaşması olarak geçer. Fakat bizim
bildiğimiz yani 1923’te imzalanan Lozan Barışı ile bu anlaşma birbirine
karıştırılmasın diye bu anlaşmaya Uşi denmiştir.
İşte arkadaşlar sahte kiralık tarihçiler, yani
Kadir Mısıroğlu, Armağan ve çetesi, bu durumdan faydalanıyor ve 12 Adaların
Lozan Anlaşması’nda gittiğini söylüyorlar.
 

Halbuki o Lozan başka, bu Lozan başka. Ne yazık
ki bunu bütün millete yutturdular ve böylece milletimizi Lozan barışına düşman
ettiler.
Bizim bildiğimiz Lozan Anlaşması’nda ise bilakis
Ege’de birçok ada Türkiye’ye geçmiştir.
 

Türkiye’ye Lozan Anlaşması ile geçen bu adalar
ise, son 10 yılda Yunanistan’a bırakılmıştır.
Bugün Yunan papazların mangal yaptığı Ege
adaları, uluslararası anlaşmaya göre halen daha Türklerindir.
 

Umulur ki bol bol paylaşılır, gruplara atılır,
milletimiz bilgilendirilir…
Yusuf Halaçoğlu