VATAN HAİNİ KAMBUR İZZET PAŞA 

Yazar : Ümit Doğan
“Benim İzmir’in Yunanlılarca işgalini temin etmek için
ne derecede çalıştığımı Metropolit Hrisostomos Efendi’den sorabilirsiniz.
Babıâli ile geçen muhaberelerimizi de görebilirsiniz.”


Bu sözleri İşgalci Yunan Komutanı Zafiriu’ya
söyleyen, sıkı bir Vahdettin’ci olan dönemin İzmir Valisi Kambur İzzat Paşa’dan
başkası değildi.


“Hürriyet ve İtilaf Partisi” yanlısı olan ve bu
nedenle ittihatçı düşmanı kesilerek Vahdettin’e yaklaşan Kambur İzzet Paşa’nın
ilk icraatı Anadolu’da örgütlenmeye başlayan Mustafa Kemal hareketi hakkında
övgü dolu sözler yazan, haberler veren “Anadolu” ve “ Duygu” gazetelerini
kapatmak oldu. Paşa akabinde tüm yerel örgüt yöneticilerini makamına
toplayarak,”Herkes sizi İttihatçılık ve Bolşeviklikle suçluyor. Devletin bu
nazik günlerinde İzmir’de huzuru bozmanıza izin vermem” diterek yerel
örgütlenmelerin önünü kesmeye teşebbüs etti. Arkasından da Ocak’tan beri
vekaleten İzmir Valiliğini yapmakta olan Nurettin Paşa’yı “bir gün dahi valilik
yapması tehlikelidir “ demek suretiyle Damat Ferit’e şikayet ederek valilikten
aldırması ve kendisinin İzmir valiliğini uhdesine alarak, Nurettin Paşa yerine
de Ali Nadir Paşa’nın İzmir ve havalisinden sorumlu 17. Kolordu komutanlığına
atanmasını sağlamak oldu.


Gerek işgal sırasında, gerek işgalden sonra Yunanlılarla
mükemmel bir uyum içinde çalışan İzzet Paşa, görevini kalp krizinden öldüğü 5
Ocak 1920 tarihine kadar sürdürdü. Bu uyumlu çalışma nedeniyle, devrin Yunan
hükümeti kendisini “Anoteron Taksiarhis” nişanı ile ödüllendirdi. Cenazesi ise,
yine Yunan hükümeti tarafından, korgeneral rütbesine ulaşmış bir asker
cenazesine eşdeğer tutuldu ve devrin askeri ve mülki erkanının katıldığı
muhteşem bir törenle Emir Sultan Dergahı Haziresine defnedildi.