Benim
İzmir’in Yunanlılarca işgalini temin etmek için ne derecede çalıştığımı
Metropolit Hrisostomos Efendi’den sorabilirsiniz.  Babıâli ile geçen muhaberelerimizi de
görebilirsiniz.Kambur İzzet Paşa (ölm.1920)Foto: Milli Mücadele döneminde sıkı bir Vahdettinci olan dönemin İzmir Valisi
Kambur İzzet Paşa, yerli Rum ve Yunanlı işgalcilerle birlikte ziyafette…