YURTSEVER GRUPLAR & HAREKETLER (TÜRKİYE VE DÜNYA) & VATAN HAİNLERİ

FAZLI
KÖKSAL : BİR VATAN
HAİNİNİN PORTRESİ
– ŞEYHÜLİSLAM MUSTAFA SABRİKAYNAK : https://fazlikoksal.blogspot.com/2019/06/bir-vatan-haininin-portresi.html 

Bazıları Fesli Kadir, İmam Yılan Fadıl
gibi Milli Mücadele, Türklük ve Atatürk düşmanı sözde Müslümanların nereden ve
nasıl peydah olduklarına akıl erdiremiyorlar.
Şu cümleyi dikkatle okuyun;“Benim elimden gelse
Türkleri Arap yaparım, diğer Müslümanları da. Bunların vaktiyle Araplaşmadığına
da çok eseflenirim. Arap dili, ne Türk diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas kabul
etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin küçüğüne
sahip olup da onunla iftihar edeceğine büyüğüne sahip olarak onunla iftihar
etmesi daha kárlı ve makul olur.”
 

Yukarıdaki Türklük düşmanı ifadeler kime
ait biliyor musunuz? Şeyhülislam Mustafa Sabri’ye..
O Mustafa Sabri Efendi’yi bilenleriniz
bildi…
Damat Feriit hükümetlerinin
Şeyhülislamı.. Sevr anlaşmasını savunan, onun imzalanması konusunda görüş
bildiren din(!) adamı… Hatta Sevr’in imzalanmasına onay verdiği günün gecesi
ailesiyle oturduğu Meşihat binasında eşi Ulviye Hanım’ın ağlayarak “sen
Allah’tan korkmadın mı? Peygamber’den utanmadın mı? İzmir’in Yunanlılara
verilmesine nasıl razı oldun? ” diye çıkışmıştır.


Şeyhülislam Dürrizade’nin imzaladığı,
Kuva-ı Milliye’cilerini katlinin vacip olduğuna dair fetvayı kaleme alan da
odur… İngiliz Muhipleri Derneği başkanıdır… Said-i Nursi ve İskilioli
Atıf’la beraber Milli Mücadele karşıtı İslam Teali cemiyetini kurmuştur…
Kurucu olduğu İslam Teali Cemiyeti’nin ; Kuva-i Milliyecilere “kudurmuş
haydutlar” diyen bildirisini kaleme aldı. Hükümet de bu bildiriyi uçaklardan
atarak dağıttırdı.
O bildiride yer alan bazı cümleler;
“İki paralık M.Kemal kuvvetinin baskısına
boyun eğerek İngilizlerin, Fransızların vs. devletlerin İstanbul’dan çekip
gitmelerini ancak Kemalistlerin idam ettiği Türk aklı kabul edebilir.”
“Ey kahraman askerler… Mustafa Kemal, Ali
Fuat, Bekir Sami gibi hainlerin, zalimlerin cinayetlerine daha ne kadar göz
yumacaksınız? Elinize aldığınız fetva-i şerif ki Allah’ın emridir. Okuduğunuz
hattı münif ki halifemizin, padişahımızın bir fermanıdır. Siz Allah’ın emrine,
halifenin fermanına uyarak bu canileri, bu katil canavarları daha ziyade
yaşatmamakla memur ve mükellefsiniz…”
Cumhuriyet’in ilânından sonra oğlu
İbrahim’le birlikte yurt dışına çıkarılacak 150 vatan hainin adının bulunduğu
150’likler listesine alındı. Yunanistan’a kaçtı. Oradan Mekke’ye ve Mısır’a
geçti.
 

Mısırda da Türklük ve Türk devleti
aleyhindeki yaklaşımlarını sürdürdü: Türk Devleti Şeyh Sait İsyanı’nın
bastırınca Türkleri “Müslüman barbarlar” diye adlandırdı. Türklerin Musul’da
hiçbir hakkı olmadığını savundu. Cumhuriyet hükümetinin, Ermenileri ve Kürtleri
imha etmek istediğini yazdı.
Ve bazıları birkaç yıl önce Tokat’ta bir
İmam Hatip Lisesi’ne bu Mustafa Sabri’nin ismini verdiler. Gelen tepkiler
üzerine bu isim değişti. Ama ismi veren Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü hala
kamu görevlisi… Okula onun isminin verilmesini savunan bir Memur sendikası
başkanı “Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygınlığı asla
inmez” diyebilmiştir.
Fesli Kadir’ler Yılan Fadıl’llar; Damat
Ferit, Mustafa Sabri gibi hainlerin günümüzdeki temsilcileridir… Ve sayıları
hiç de az değildir….
 

Unutma, ve unutturma…
Mısırda da Türklük ve Türk devleti
aleyhindeki yaklaşımlarını sürdürdü: Türk Devleti Şeyh Sait İsyanı’nın
bastırınca Türkleri “Müslüman barbarlar” diye adlandırdı. Türklerin Musul’da
hiçbir hakkı olmadığını savundu. Cumhuriyet hükumetinin, Ermenileri ve Kürtleri
imha etmek istediğini yazdı.Ve bazıları birkaç yıl önce
Tokat’ta bir İmam Hatip Lisesi’ne bu Mustafa Sabri’nin ismini verdiler. Gelen
tepkiler üzerine bu isim değişti. Ama ismi veren Kaymakam ve Milli Eğitim
Müdürü hala kamu görevlisi… Okula onun isminin verilmesini savunan bir Memur
sendikası başkanı “Tabela iner ama yüreklerden ve zihinlerden saygınlığı
asla inmez” diyebilmiştir.
Fesli Kadir’ler Yılan Fadıl’llar; Damat Ferit, Mustafa Sabri gibi hainlerin
günümüzdeki temsilcileridir… 
Ve sayıları hiç de az değildir….
Unutma, ve unutturma…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir