DR. ALİ SARIKOYUNCU : İSKİLİPLİ
ATIF DENİLEN İNGİLİZ SEVİCİNİN SÖZLERİNE BAK
Milli
Mücadele Sırasında İskilipli Atıf’ın da Başkanı Olduğu Teali İslam Cemiyetinin
Bir Bildirisi
….
İngilizleri kızdırdınız üzerimize Yunanlıları musallat ettiler. Harpte mağlup
olduktan sonra uslu uslu oturmak ve mağlubiyetin neticesine katlanarak
telafisini sabr-ü sükun ve akl-ü tedbir dairesinde ortadan kaldırmaktan başka
çare var mıdır?


Yunanlılarla
harbe tutuşuyor sonra da bir taraftan kaçıyor ve bir taraftan şöyle mukavemet
ettik böyle zayiat verdirdik gibi yalanlarla halkı iğfale çağrıyorsunuz.
Düşünmüyorsunuz ki Yunanlılar’a fazla zayiat verdirmek bile bundan sonra bizim
için hayırlı ve menfaatli bir şey olmaz: Allah göstermesin sizin yalanlarınızı
şahit tutarak memleketinizde “ Şu kadar kan döktüm ve şöyle fedakarlık ettim
böyle emek çektim!” diyerek feth davasına bakar.


Hem
sizler ey yalancı ve alçak haydutlar! Kendi milletimize karşı ecnebi milletlerden
hiç birinin yapmadığı haydutluk ve alçaklıkları yaparken milleti memleketin
ileri gelenlerini ulemayı asıp keserek mallarını yağma ederken kendinize ne
hale ne yüzle ne utanmazlıkla Kuva-yı Milliye ismini veriyorsunuz? Milleti
öldürerek mahverek millet hukukunu müdafaa edeceksiniz öyle mi? Utanmaz hainler
artık yakamızı bırakın. Cenab-ı Hakk’ın gazap ve laneti sizin üzerinize olsun!
Dr.
Ali Sarıkoyuncu


Tarih
ve Toplum Haziran 1992
Kaynak:
Nejat Muallimoğlu/ Düşünen İnsana Hazine/2. Basım/sy.965