ABD Uzay Kuvvetleri Askeri Güç


ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2020’ye kadar ABD
Uzay Kuvvetleri Komutanlığını kuracaklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı
önümüzdeki aylarda Uzay Gücünün dört aşamasından üçünü oluşturmayı planlıyor: Uzay
Kuvvetleri Komutanlığı, orduya gerekli satın almaları yapabilmek için kurulacak
bir ajans ve amacı uzayda mevcut operatörleri de kendine bağlayacak yeni bir
topluluk oluşturmak. Pentagon, geniş kapsamlı bu değişiklikleri
milletvekillerinin onayını almadan gerçekleştirebiliyor. Mali yönetim kısmı ise
planın dördüncü ve tesis edilmesi kongrenin kararıyla gerçekleşecek olan kısmı
olarak görünüyor. Savunma yetkililerinin açıklamasına göre, 2018’in kalan
aylarında Uzay Gücünü tam olarak kurabilmek için yasama önerilerinin hayata
geçirilmesi gerekecek. Bu durum bütçeye yansıyacak ve Trump yönetiminin 2020
bütçe teklifinin bir parçası halinde kongreye sunulacak. Aslında bu plan
Pentagon’un 2 numaralı sivil savunma yetkilisi, bakan yardımcısı Patrick
Shanahan tarafından milletvekillerine gönderilmek üzere 30 Temmuz 2018’de 14
sayfalık bir taslak halinde ortaya konuldu. Bu taslak rapora göre projenin
amaçları; ABD ulusal çıkarlarını korumak, kötü niyetli faaliyetleri
önleyebilmek ve ABD’nin ulaşılabilir uzayda ulusal güvenlik gerekliliklerinin
karşılanması, ABD sanayiinde büyüme ve ticari-ekonomik genişleme yaratarak
müttefiklerle ortaklıkları güçlendirmek olarak açıklanıyor. Başkan Trump’a
sunulan taslak raporda,

ABD Savunma Bakanlığı ülkenin onbirinci savaş komutanlığı olacak ABD Uzay Kuvvetleri’nin
kurulacağını anlatıyor ve raporda 2018 yılı sonuna kadar kongreye önerilmek
üzere bir yapılacaklar listesi yer alıyor. Bugün çeşitli servisler ve
kuruluşlarla ortak çalışan ABD Özel Harekat Komutanlığı gibi dört yıldızlı bir
Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurularak bu yeni birliğin ordu genelinde uzay
kuvvetlerini denetleyecek kurum olması hedefleniyor. Pentagon, Uzay Kuvvetleri
Komutanlığını ABD Stratejik Komutanlığına bağlı olarak kurmayı planlıyor. Buna
göre Uzay Kuvvetleri Komutanlığı oluşturabilmek için gerekli ek personel,
sorumluluk ve otorite ihtiyaçlarının değerlendirilip gerekli girişimlerin
başlatılması talep edilecek. Ordudan Faydalanacaklar Mevcut Hava Kuvvetleri
Uzay Komutanlığı komutanının, başlangıçta yeni ABD Uzay Kuvvetlerine de başkanlık
etmesi önerilecek. ABD’nin Avrupa Komutanlığından başlanarak coğrafi kriterlere
göre diğer komutanlıklar da plana entegre edilecek. Uzay Operasyon Gücü
oluştururken, ABD mevcut Özel Harekâtlar Komutanlığı (SOCOM) personeline benzer
şekilde ordunun tüm askeri hizmet veren bölümlerinden faydalanacak. Özel
Kuvvetlerde olduğu gibi karma bir ekip oluşturacak olan Pentagon, tüm proje
çalışanlarının tek birlik haline evrileceğini söylüyor. Bu ekibin hızla bir
araya geleceği düşünülüyor ve ekibin öncelikli hedefi, 2019 yaz aylarında ABD
Avrupa Komutanlığı ile Hint-Pasifik Komutanlıklarına entegre olmak.


ABD, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Kuruyor Taslak
raporda yer alan ve faaliyete geçirilecek Uzay Geliştirme Ajansı ise Pentagonun
özel uzay şirketlerinin faaliyetlerini ve yaptıkları yeni uydu geliştirme ve
uzay lansman sözleşmelerini daha iyi denetleyeceğini gösteriyor. Uzay
Geliştirme Ajansının, aynı zamanda Pentagon’un uzay anlaşmalarının ve
harcamalarının daha iyi sonuçlar vermesini de hedefleyeceği lanse ediliyor. En
Çok Hava Kuvvetleri Etkilenecek Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kurulması en çok
Hava Kuvvetlerini etkileyecek, zira Savunma Bakanlığı bütçesinin yaklaşık yüzde
85’ini yöneten ve uyduların alınması, hizmete sokulması ve güncellenmesi gibi
faaliyetleri yürüten Hava Kuvvetlerine bağlı 6.000 kişilik bir birim olan ve
Los Angeles’ta bulunan Space and Missile Systems Center (Uzay ve Füze
Sistemleri Merkezi) önemli revizyonlara uğrayacak. Son yıllarda ABD Hava
Kuvvetleri, uzayda Rusya ve Çin’den gelecek olası müdahalelere karşı çok sayıda
değişikliğe gitmişti. Özellikle düşük maliyetli, hızlı ve kolay erişim sağlanan
bir dünya yörünge mimarisi denemeleri bu değişikliklerden biri olarak öne
çıkıyor. Hava Kuvvetleri Sekreteri Heather Wilson, 25 Temmuz’da Washington
Post’ta yayımlanan söyleşisinde, uyduların çok kırılgan aygıtlar olduğunu ve
uzayda her zaman doğrudan savunma yapmanın mümkün olmadığını anlattı.


Yeni yasa tasarısı ile ABD, Silahlı Kuvvetlerin
altıncı kolu olan Uzay Kuvvetleri’ni oluşturarak uzay teknolojilerine verilen
öneme dikkat çekiyor. Uzay Kuvvetleri, uzaydaki ulusal güvenlikten sorumlu olan
mevcut ABD Hava Kuvvetleri altında bir birim olarak çalışacak. Böylece bütçe
yapılanmasında büyük değişiklikler yapılmayacak. Hava Kuvvetleri için çalışan
uzay personelinin çoğunun Uzay Kuvvetleri’ne aktarılması planlanıyor.

Buna ek olarak Uzay Kuvvetleri, maliyeti düşürmek için mevcut Hava
Kuvvetlerini’nin işlevlerinden büyük ölçüde yararlanacak. Örneğin lojistik,
temel işletim desteği, sivil personel yönetimi, iş sistemleri, BT desteği ve
denetim ajansları gibi yeteneklerden faydalanılacak.

Hava Kuvvetleri Sekreteri Barbara Barrett, Uzay Kuvvetlerinin yaklaşık 16.000
Hava Kuvvetleri ve sivil personelinden oluşacağını söyledi.

Ağustos 2018’deki Pentagon raporuna göre bir uzay kuvveti yaratmak için acil
eylemler gerektiği vurgulanmıştı. Rapora göre Uzay Kalkınma Ajansı, Uzay
Operasyon Kuvvetleri ve ABD Uzay Komutanlığı gibi birimlere ihtiyaç
duyulmaktaydı.

ABD ordusu, kara, hava, deniz, deniz piyadeleri ve sahil güvenlik
komutanlıkları olarak 5 ana askeri hizmet komutanlığına ayrılıyordu. Uzay
Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte bu komutanlıkların sayısı 6 oldu.

Yasa kapsamında bölgesel ve işlevsel olarak ikiye ayrılan muharip komutanlıklar
ise Merkez Kuvvetler (CENTCOM), Avrupa Kuvvetleri (EUCOM), Hint-Pasifik
Kuvvetleri (INDO-PACOM), Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Kuzey Saha (NORTHCOM) ve
Güney Saha (SOUTHCOM) Komutanlıkları ile Siber Güvenlik (CYBERCOM), Özel
Harekat (SOCOM), Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) ve Lojistik (TRANSCOM)
Komutanlıkları olmak üzere 10 komutanlıktan oluşuyordu.