İYİ PARTİ’li Bahşi : ” İşe
Girmek İçin Önce Akp’li Sonra Bir Tarikat Üyesi Olmak Gerek ”


Meclis Genel Kurulu’nda memur alımına AKP
tarafından getirilen mülakat sistemine ilişkin eleştirilerini dile getiren İYİ
Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, “Bir işe gireceksen önce Ak
Partili olacaksın, sonra ayrıca olmazsa olmaz olarak 2014 yılına kadar FETÖ’cü,
2014’ten sonra Menzil ya da bir başka cemaate mensup olacaksın” dedi.


Memuriyete alında yapılan mülakat sınavını
Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Meclis
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “İnsan
kayırmacılığının zirve yaptığı yeni Türkiye’de, liyakat sistemini yeniden tesis
edebilmek için, memur alımları ve görevde yükselme uygulamaları, muhakkak
“merkezi sınav + merkezi yerleştirme” esasına göre yapılmalıdır”

ifadelerini kullandı.


“Bir
işe gireceksen önce Ak Partili olacaksın, sonra ayrıca olmazsa olmaz olarak
2014 yılına kadar FETÖ’cü 2014’ten sonra Menzil ya da bir başka cemaate mensup
olacaksın”
ifadelerini
kullanan Bahşi’nin açıklamaları şöyle:


“Hukukun üstünlüğü, yargı
bağımsızlığı ve adalet bir ülkenin olmazsa olmazıdır.


Hazreti Ali kendisine sorulan bir soru
üzerine; Devletin dini adalettir, adaleti olmayan devlet dinsizdir diye cevap
vermiştir.


Nisa suresinin 58. Ayeti ise; “Kesinlikle
Allah size; (devlet yönetimi ve milletin idaresiyle ilgili), emanetleri mutlaka
ehil ve emin kimselere vermenizi ve (karar verirken veya tercih yaparken)
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adalet ve hakkaniyetle hükmetmenizi
emretmektedir.” şeklindedir.


Adaletin anlamı ise; hak ve hukuka
uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; doğruluktur.


Adalet olmayan yerde ne ahlak olur ne
huzur ne de mutluluk.


Peki, Hak ve Adalet nasıl sağlanır?


Tabii ki ehliyet ve liyakatle.


Ancak günümüzde ehliyet ve liyakat tamamen
ortadan kaldırılmış yerine ise sadece ve sadece sadakat geçerli akçe haline
gelmiştir.”


“BİR
İŞE GİRECEKSEN…”


“Siyaset, cemaat veya tarikata
bağlılık bir göreve gelmede adeta ön şart haline gelmiştir.


İşe alım sürecinde başvuranların teknik
yeterliliği, kişiliği, zekâsı yani işe ehliyeti ve liyakati olup olmadığına
bakılmaksızın sadece ve sadece mensup olduğu parti, tarikat veya cemaate
bakılmaktadır.


Bir işe gireceksen önce Ak Partili
olacaksın, sonra ayrıca olmazsa olmaz olarak 2014 yılına kadar FETÖ’cü 2014’ten
sonra Menzil ya da bir başka cemaate mensup olacaksın.


Bunun dışında bir mensubiyetin varsa veya
bir mensubiyetin yoksa işe giremiyorsun.


Anayasası’nın “Kamu hizmetlerine girme
hakkı” başlıklı 70. maddesinde: “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına
sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir
ayırım gözetilemez.” denilmektedir.


Yine 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nda kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve
yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırma
zorunluluğunu dile getirmiştir.


Gördüğünüz gibi, memuriyet alımlarında ve
görevde yükselmelerde ehliyet ve liyakatin esas alınması gerektiği kanunlarda
açıkça belirtilmektedir.


Buna rağmen bizde torpil almış başını
gitmiştir.


Anayasa, torpil yapamazsınız demesine
rağmen, siyasetçilerin ve yüksek bürokratların, Anayasayı hiçe sayıp torpili
Türkiye’de rutin uygulamaya sokmaları, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğu
gerçeğiyle ne kadar bağdaştırılabilir…


İnsan kayırmacılığının zirve yaptığı yeni
Türkiye’de, liyakat sistemini yeniden tesis edebilmek için, memur alımları ve
görevde yükselme uygulamaları, muhakkak “merkezi sınav + merkezi yerleştirme”
esasına göre yapılmalıdır.


Adına mülakat veya sözlü denilen sınavlar
mutlaka kaldırılmalıdır.”