Devletin çivisi
çıkmış


Sayıştay raporlarında kamu idarelerine yönelik çok sayıda eleştiri
yer aldı.


Sayıştay ’ın 2017
raporları yayınlandı. Raporlarda kamu idarelerine yönelik çok sayıda
eleştiri yer aldı. En fazla eleştiri alan kurumların başında toplam 64 bulgu
ile SGK geliyor. Ölülere bile aylık ödendiği, sigortasız işçi çalıştıran
patronların teşviklerden yararlanmaya devam ettiklerine dikkat çekildi. Kamu idareleri yedek ödeneğin tamamını
harcayarak sıfırladı. Görevi çalışanların haklarını düzenlemek olan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendi personeli için “kıdem tazminatı” ayırmadığı
ortaya çıkarken temel görevleri arasında “muhasebe” tutmak da yer alan Maliye
Bakanlığı’na önceki yıllarda olduğu gibi yine “muhasebe kayıtları” eleştirisi
geldi. Bakanlık mali tablolarının Hazine’ye ait taşınmazlar hakkında doğru
bilgi sunmadığına dikkat çekildi. Sayıştay’ın Türkiye İş Kurumu raporunda,
Toplum Yararına Program’dan yararlanmaktayken gelir getirici bir işte çalışmaya
başlayan 1003 kişiye 4.2 milyon lira yersiz ödeme yapıldığı belirtildi.


Yedek ödenek
tükendi


Sayıştay’ın 2017
raporlarında yer alan değerlendirmeler özetle şöyle:  

Genel Uygunluk Bildirimi raporuna göre, kamu kurumları 38 milyar liralık toplam
yedek ödeneğin tamamını harcayarak sıfırladı. Raporda kamu idarelerinin ödenek üstü giderlerine
de yer verildi. İlk sırada 20.4 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı yer
aldı. İkinci sırada, 7.7 milyar lira ile Emniyet Genel Müdürlüğü, üçüncü sırada
111.9 milyon lira ile Diyanet İşleri Başkanlığı, dördüncü sırada da 109 milyon
lira ile Türkiye Kamu Hastaneleri
Kurumu geliyor.


Takipli
alacaklar kayıt dışı


Sayıştay ’ın SGK
raporunda yine çok sayıda eleştiriye yer verildi. Toplamda 64 bulgu yer aldı.
Raporda, “SGK’nın 2017 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir
bilgi içermediği kanaatine varıldığı” vurgulandı. Eleştirilerden bazıları
şöyle: “Kurumun mali sisteminin, cari ve geçmiş dönemde kurum alacağına
dönüşmüş tutarların gerçek durumunu göstermediği, alacakların yönetiminde mali
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin tam olarak sağlanmadığı; kişilerden
alacaklar ve şüpheli alacaklar hesaplarının gerçek durumu tam ve doğru olarak
yansıtmadığı; icraya devredilen takipli alacakların muhasebe kayıtları dışında
takip edildiği (kurumun icra takibinde toplam 40.3 milyar lira alacağı var);
mali tabloların yapılandırılan kurum alacakları konusunda tam ve doğru bilgi
içermediği; tahakkuk ve tahsilatların gerçek tutarları yansıtmadığı…”


Raporun “denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler”
bölümünde yer alan eleştirilerden bazıları da şöyle:


-SGK tarafından
sağlık hizmet sunucularına verilen toplam 10.1 milyar lira tutarındaki avans
yasada belirtilen süreyi aştığı halde kapatılmadı.


-OHAL kapsamında
çıkarılan KHK’lerle kapatılan kurum ve kuruluşların SGK’ye yaklaşık 108 milyon
lira prim borcu var. Raporda bu alacakların takip ve tahsilatında izlenecek
usulün belirsiz olduğuna dikkat çekildi.


-Çiftçi Kayıt
Sistemi’ne kayıtlı yaklaşık 250 bin kişinin eski Tarım Bağ-Kur sigorta
kayıtlarının olmadığı tespit edildi.


-30 büyükşehir
belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 51 il belediyesi, 400 ilçe
belediyesi ve 397 belde belediyesinden oluşan toplam 1397 belediyeden 1084’ünün
SGK’ya olan toplam 8.7 milyar lira prim borcu tahsil edilemedi.


-Yeşil kartlılara
ilişkin 4.4 milyar liralık GSS primleri Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’ndan süresi içinde tahsil edilemedi. 


-29 bin 487
işverene, toplam 823.1 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanması
gerektiği tespit edildiği halde tebligat yapılmadı.


-Otomatik icra
programı, özel nitelikteki geçici işyerlerine ilişkin alacakları kapsamadığı ve
bu nedenle de söz konusu işyerlerine ilişkin alacakların takibinin sağlıklı bir
şekilde yapılmadığı, hatta bazı kurum alacaklarının zamanaşımına uğratıldığı
tespit edildi.


-Bazı sporcu ve
teknik adamların prime esas kazançlarının eksik ya da hiç bildirilmediği ortaya
çıktı.


-Taşeron
şirketlerin SGK’ye yasal süresi içinde ödenmeyen borçlarının tahsilinde asıl
işverenlere başvurulmadığı belirlendi.


Sigortasız
işçi çalıştırana teşvik


-Kayıt dışı yani
sigortasız işçi çalıştırdıkları için teşvik alması yasak olan işyerlerinden
bazıları teşvikten yararlanmaya devam etti. Bu kapsamda sigortasız yani kaçak
işçi çalıştıran 675 işyeri teşviklerden yararlanmayı sürdürdü.  


-SGK’den aylık
almakta olan kişilerden bazıları için yeşil kartlı olarak Genel Sağlık
Sigortası primi tahakkuk ettirildi.


-Malullük aylığı
alanlardan çalışmaya başlayanların aylığı kesilmedi.


Ölüye de
aylık


-369 kişiye
öldükten sonra da aylık ödenmeye devam edildi.


-SGK tarafından
işletilen ve giderleri 38.6 milyon lira olan tesislere ilişkin veriler kurumun
mali tablo ve raporlarında yer almadı.


Muhasebe
bilmeyen Maliye


Sayıştay’ın Maliye
Bakanlığı raporunda da, şu eleştiriler yer aldı:


-Bakanlık mali tabloları Hazine taşınmazlarına
ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmuyor. Hazine taşınmazlarına ilişkin rayiç
bedel kayıtları da doğru ve güvenilir değil.


-Bakanlık tarafından Hazine taşınmazları üzerinde
tesis edilen tahsis işlemlerinin eksik muhasebeleştirilmesi nedeniyle mali
tablolar, diğer kamu idarelerinin
kullanımına bırakılan varlıklara ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmuyor.


Kamu konutlarının
sayısına ilişkin kayıtları gerçeği yansıtmıyor.