Boğazdaki araziye İmam Hatip
ısrarı

Sarıyer’de Boğaziçi sit etkilenme alanında
kalan ağaçlarla kaplı 21 dönümlük hazine arazisine imam hatip, yurt ve uygulama
camisi yapılacak. İBB’nin 2018 yılında yaptığı plan değişikliğine mahalle
sakinlerinin “ilkokul ve anaokuluna ihtiyacımız var” diyerek yaptığı itiraz İBB
Meclisi’nde AKP grubunun oyları ile reddedildi. Yerinde korunmasına karar
verilen ağaçlar, yapılacak yurt binası alanına denk geldiği için bu konuda
değişiklik isteyen Milli Eğitim Müdürlüğü itirazı ise uygun bulundu. Korunması
gereken ağaçlar, yurt binası için taşınacak.


Sarıyer İstinye’de Boğaziçi sit etkilenme
alanı sınırları içindeki hazineye ait yaklaşık 21 dönümlük ağaçlarla kaplı
arazinin imarı, geçtiğimiz yıl İBB Meclisi tarafından değiştirildi. Milli
Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş durumda olan hazine arazisi imar planlarında
“eğitim tesisi” olarak işaretlenmiş durumdaydı. Ancak İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü’nün talebi doğrultusunda “İmam Hatip
Ortaokulu-Lisesi, Yurt ve Uygulama Camisi” yapılmak üzere arazinin imarı
“meslek ve teknik öğretim tesisi” olarak değiştirilmişti.


Alan; Boğaziçi sit etkilenme alanında ve
3. derece doğal sit niteliğinde olduğu için imar değişikliği teklifi koruma
kuruluna da gönderilmişti. İstanbul 3 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge
Komisyonu “276, 286, 291, 301” olarak numaralanmış 4 ağacın yerinde korunması
koşulu ile plan değişikliğinde bir sakınca olmadığı yönünde karar almıştı. Söz
konusu ağaçların “yerinde korunacağı” plana işlendi. Plan 17 Ekim 2018
tarihinde İBB Meclisi’nde oy çokluğu ile onaylandı ve 8 Şubat 2019 tarihinde
bir ay süre ile askıya çıkarıldı.


MAHALLE SAKİNLERİ: ANAOKULUNA İHTİYAÇ VAR


Askı süreci içinde plana, mahalle
sakinleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz etti. İtiraz başvuruları 12
Aralık 2019 tarihli İBB Meclis oturumunda gündeme geldi. Mahalle sakinleri
tarafından yapılan itirazda bu alanda böyle bir ihtiyaç olmadığı, mahallenin
ihtiyacının ilköğretim okulu ve anaokulu olduğu belirtildi.


MİLLİ EĞİTİM: ORAYA PANSİYON YAPILACAK


İl Milli Eğitim Müdürlüğü itirazında da
koruma kurulunun yerinde korunmasını istediği 4 adet ağacın bulunduğu kısma 200
öğrenci kapasiteli pansiyon binasının denk geldiği kaydedildi. Konuyla ilgili
Orman Bölge Müdürlüğü’nün ağaçların taşınmasında sakınca olmadığı yönünde görüş
bildirdiği ifade edildi. Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda plandaki “ağaçlar
yerinde korunacaktır” ibaresinin çıkarılarak yerine “bahse konu ağaçların
ihtiyaç olması halinde yerlerinin değiştirilmesinde sakınca yoktur” ibaresinin
eklenmesini istedi. İtirazları inceleyen ilgili komisyonlar, Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün itirazını kabul ederek plandaki “ağaçlar yerinde korunacaktır”
düzenlemesinin olduğu plan notunu iptal etti. Mahalle sakinlerinin itirazını
ise reddetti. Ortak komisyon raporu, AKP grubunun oyları CHP grubunun
muhalefeti ile kabul edildi.

21 dönümlük ağaçlarla kaplı arazinin imarı 2018’de İBB
Meclisi tarafından değiştirildi.