AK Parti gençlik kolları
yöneticisi İçişleri’ne müşavir olarak atandı


AK
Parti Eyüp Gençlik Kolları Başkanı Cihat Biradlı, İçişleri Bakanlığı’na bakan
müşaviri olarak atandı. Biradlı’nın herhangi bir sınava girmeden atandığı
belirtildi.


DUVAR
 İçişleri Bakanlığı’na
yapılan müşavir ataması, liyakat tartışmalarını gündeme getirdi.


AK Parti İstanbul Eyüp İlçe Gençlik Kolları
Başkanı Cihat Biradlı, İçişleri Bakanlığı’na bakan müşaviri olarak
atandı.


Biradlı, Twitter hesabından bu göreve
atandığını şu ifadelerle duyurdu:


“İlçe Başkanım Adem Koçyiğit‘in desteği
ile İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu’nun teveccühüyle, saygıdeğer
Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan‘ın takdiri ile İçişleri Bakanlığı’na bakan
müşaviri olarak atandım. Tebrik ve destek mesajlarını esirgemeyen herkese
teşekkür ederim.


İçişleri Bakanlığı’ndaki
görevime atanmamdan ötürü, 16.04.2018 tarihinden bu yana sürdürmüş olduğum
Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüpsultan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı
görevimden 19.08.2019 tarihi itbari ile istifa etmiş bulunmaktayım.


— Cihat Biradlı
(@cihatbiradli)
August 20, 2019


Yeniçağ’daki habere göre ise Biradlı’nın
ataması sınavsız, mülataksız yapıldı.


KHK’YLE
YENİDEN DÜZENLENDİ


Müşavirlik atamaları, 9 Temmuz 2018’de
yayınlanan 703 sayılı KHK’yle yeniden düzenlendi.


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
eklenen düzenleme çerçevesinde;


“Madde 172- 14/7/1965 tarihli ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun,


a) 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki madde eklenmiştir.


“Bakan müşaviri


Madde 61/A- Bakanlıklarda, özel önem ve
öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri
atanabilir. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı olarak çalışır.


Bakan müşavirleri, bakanın görev süresiyle
sınırlı olarak görev yapar. Bakanın görevi sona erdiğinde, bakan müşavirlerinin
görevi de sona erer.


Bakan müşaviri kadrolarına açıktan
atananlardan görevi sona erenlerin veya görevden alınanların memuriyetle
ilişikleri kesilir.”


657 Kanu’na göre daha önce ancak istisnai
kadrolara, devlet memuru olmayan ve sınava tabi olmaksızın atama
yapılabiliyordu. İçişleri Bakanlığı müsteşarlığı ise bu istisnai kadrolar
arasında yer almıyordu.


İstisnai memurluklar değişiklik öncesi şu
kadrolardı:


1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin memurlukları,


2- Başbakan Başmüşaviri,


3- Savunma Sanayii
Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ait Başkan, Başkan
Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Müşavir
Avukat ve Şube Müdürleri (Uzman),


4- Başbakan Müşavirlikleri,


5-Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Başkan, Başkan Yardımcısı,
Başkanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Proje Grup Başkanı ve Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği,


6-Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirlikleriyle Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirlikleri,


7- Başbakanlık Basın Müşavirliği,


8- Bakanlar Kurulu Sekreterliği,


9-Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında
veya kadro açıklamalar bölümünde özel nitelikli olarak gösterilen görev
yerleri,


10- Özel Kalem Müdürlükleri,


11-Valilikler, Büyükelçilikler, Elçilikler, Daimi Temsilcilikler,
dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika
uzmanlıkları,


12- Din İsleri Yüksek Kurulu Üyelikleri, Milli İstihbarat Teşkilatı
memurlukları,


13- Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği Müşavirlikleri, Hukuk Müşavirliği ve Genel Sekreter
Sekreterliği,


14- Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet
Konservatuarında görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere
sahip Devlet sanatçıları,


15- Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde
büyükler kategorisinde birden fazla Dünya şampiyonluğu kazananlar arasından
atanacak spor müşavirleri.