YURTDIŞI TÜRKLERİ & ETNİK KÖKENLER


Irak Türkmenleri ülkelerine
karşı sadakat gömleklerini hiçbir zaman çıkarmadı
 

Cengizhan Demirkaya’nın hazırlayıp sunduğu Kanal Antalya
TV’deki  “Açık Oturum” adlı
programın konuğu Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği oldu. Irak Türkmen
Birliği ve Dayanışma Derneği adına katılan dernek genel başkanı Kürşat
Çavuşoğlu, başkan yardımcısı Mustafa Avcı, genel sekreteri Kazım Kerküklü ve
 Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Çağdaş Türk Müziği
Korosu şefi Arzu Dede’nin Irak Türklerinin yaşadıkları haksızlıkları,
insan hakları ihlalleri, derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi
aktardı.


Irak’taki Türkmenler’in nüfusları 3 milyonu aşmaktadır. Irak’ın
kuzeybatısından güneydoğusuna, Bağdat yakınlarına kadar uzanan geniş bir
coğrafi sahada yaşayan Türkmenlerin en önemli yerleşim merkezleri, Musul’un
batısındaki Telafer ilçesi ve çevresindeki Türkmen köyleri, Erbil, Altunköprü,
Türkmenlerin en büyük kültür merkezi ve kalbi olan Kerkük, Tazehurmatu, Tavuk,
Tuzhurmatu, Bayat köyleri, Kifri, Hanekin, Karatepe ve Mendeli’dir.


Irak’ın
üçüncü unsuru olan Türkmen toplumu, özellikle dikta yönetiminin acımasız
uygulamaları karşısında yıllarca dayanmaya çalışmışlardır. Her türlü mahrumiyet
içinde varlıklarını günümüze kadar sürdüren Türkmenler, Irak rejimleri
tarafından baskı, zulüm, işkence, asimilasyon, etnik
temizlik, katliamlar ve zorla göçe tabi tutulmuşlardır. 1924, 1939, 1946, 1959,
1980, 1991 ve 1996 yıllarında Türkmenler unutulması mümkün olmayan acılı günler
yaşamışlardır. Bunların arasında 14 Temmuz 1959 tarihinde Kerkük’te meydana
gelen katliam, Türkmenlerin yaşadığı en büyük facialardan biridir. Bu katliam 3
gün 3 gece sürer ve tarihe “Kerkük Katliamı” olarak geçer.


Irak Türkleri, Irak rejimleri tarafından çoğu zaman yok sayılan ve
asimile edilmek istenen, uluslararası topluluk tarafından da garip bir şekilde
göz ardı edilmiştir. Yüz yıllardır Irak’ta yaşayan Türkmenler köklü bir geçmişe
sahiptir. 1918’e kadar yönetimde oldukça etkili olan Türkmenler, Irak halkının
eğitimli ve aydın bölümünü oluşturmaktadır.
Irak Türk­menleri, Irak dev­le­ti ku­rul­du­ğun­dan be­ri dev­le­ti­ne,
toprağına ve bay­ra­ğı­na sa­dık bir top­lum ola­rak şe­ref­li bir geç­mi­şe
sahip­tir. Türkmenler Irak’ta hiçbir zaman ayrılıkçı bir siyaset gütmemiş,
isyana kalkışmamış, devletine karşı silah çekmemiş ve Irak askerini
öldürmemiştir. Savaşlarda vatanını şereflice savunmuş ve ülkesi uğruna binlerce
şehit vermiştir. Türkmenler Irak’ın parçalanmasına karşı olan, Araplar ve diğer
topluluklardan daha çok Irak’ın toprak bütünlüğünü savunan ve ülkesini seven
insanlardır. Bunlar zaten Türkmenlerin doğasında var. Ancak, en fazla kenara
itilen ve ötekileştirilmeye çalışılan millet Türkmenler olmuştur, ama
Türkmenler ülkelerine karşı sadakat gömleklerini hiçbir zaman çıkarmadılar.


“Irak Türkmenleri, Sadakat Gösterdikleri Ülkeleri Irak’tan
İstedikleri Tek Bir Şey Var, İnsanca Yaşamak”


Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Genel başkanı Kürşat
Çavuşoğlu,“ Türkmenler bin yıldan fazla süredir yaşadıkları topraklarda ayakta
kalmak, varlık ve kimliklerini sürdürmek için direniyorlar. Türkmenler, bir
boyutu ile katliamlara, bir boyutu ile de etnik temizlik hareketlerine varacak
düzeyde insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kalmışlardır.


Türkiye, şimdiye kadar Irak Türkmenlerine karşı izlediği
politikaları tahlil etmeli ve bundan sonraki dönemde aynı dil, din, tarih,
kültür ve kan bağına sahip olduğu Türkmenlerin daha fazla ezilmesine müsaade
etmemelidir ve siyasi destek vermelidir. Şunu unutmamak gerekir ki, bu halkın
dünyada sesini duyurmasına yardımcı olacak tek dayanağı Orta Doğu’da etkin bir
güce sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Türkiye’nin bir an önce
gerekli siyasi girişimleri yaparak Türkmen meselesini dünya gündeminde üst
sıralara taşıması gerekmektedir. Ülkelerine karşı sadakat gömleklerini hiçbir
zaman çıkarmayan Irak Türkmenleri, sadakat gösterdikleri ülkeleri Irak’tan
istedikleri tek bir şey var, insanca yaşamak” ifadelerini kullandı.
Hakan
Çelik