“Türk’ü
öldürün” tartışması – Türk düşmanlığının kökleri
 

Turkce harf sorunu olanlar icin
baglanti:


LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/turku-oldurun-tartsmas-turk-dusmanlgnn.html
Ali Serdar Bolat  28 Ekim  2018 

AKP
iktidarının Andımız’ı yasaklamasına neden olan Türk düşmanlığının
Osmanlı’daki ve uzak geçmişin bağnaz
dincilerindeki kökleri
ni göstermek için yazdığım “Yüce Peygamber dedi ki: Türk’ü öldürün,
kanı helaldir”
başlıklı yazıma bir çok eleştiri geldi.


LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/yuce-peygamber-dedi-ki-turku-oldurun.html
Eleştirilerin çoğunluğunu “Peygamberin böyle bir sözü yok, iftira
atmayın” vesaire yollu saldırılar
oluşturuyor.Buradan anlıyoruz ki, yazıyı okumadan, sadece başlığına bakarak böyle feryat
ediyorlar.Halbuki okusalardı, bu sözün yani
“Türk’ü öldürün, kanı helaldir” sözünün
bir hadis-i şerif (kutlu söz) yani Peygamber’in sözü olmadığını, bir Osmanlı
şairi olan Hafız Hamdi Çelebi’nin 1499 yılında yazıp Osmanlı Padişahı 2.
Bayezid’e sunduğu şiirinin bir mısrası olduğunu
göreceklerdi.Padişah 2. Bayezid “Bre mel’un, sen nasıl Peygamber’in söylemediği
bir sözü söylemiş gibi gösterip iftira
atarsın” diye celallenmesi ve
Bostancıbaşı’yı
çağırarak “Hemen giderilsin” diye emir verip canını
alması gerekirken bu iftiracı şairi
ödüllendirmişti.Kızıp feryat edenler demek ki bana değil, önce iftiracı Osmanlı şairine,
sonra da onu ödüllendiren Osmanlı
Padişahı’na kızmalılar, değil mi?+Buradan şunu anlıyoruz:


Şair
efendi Osmanlı Padişahı’nın Türk düşmanı olduğuna o kadar
emindi ki, hiç çekinmeden bu Türk
düşmanı şiiri yazmış, hatta Peygamber’i bile Türk düşmanlığına alet
edebilmişti.+Türk düşmanlığının kökleri uzak geçmişin bağnaz dincilerine dayanıyor.
Kendilerine “Büyük İmam”
unvanı verilen bu kişiler Peygamber’in ve çevresindekilerin söylediği iddia
edilen sözleri (hadisleri) ondan bundan
dinleyip
toplayarak yazıya geçirmiş, kitap haline getirmişlerdir.(O zamanlar İmam unvanı alabilmek için din bilgini olmak gerekiyordu
ve sayıları iki elin on parmağını geçmiyordu.
Günümüzün imamları ile
karıştırmayın.)Bunlardan en meşhuru İmam-ı Buhari’dir. (Buhara İmamı). Kendisi
Buhara doğumlu olduğu için bu unvanı
almıştır. Müslim, Ebu Davud,
İbn
Hambel, Suyuti ve diğerleri de benzer hadis kitapları yazmışlardır.


Bu
hadis kitaplarının tümünde Kıt’al-üt Türk (bazılarında Gazvet-it Türk)
başlıklı bölümler vardır. Anlamı:
Türklerle ÖldürüşmeBu bölümlerde Peygamber’in Türklerle ilgili olarak söylediği iddia edilen
sözler (hadisler) yer almaktadır.Bunlardan en meşhurları şunlardır:“Müslümanlar Türklerle öldürülmedikçe kıyamet
kopmayacaktır.”


“Türkler atlarını Müslümanların camilerinin direklerine
bağlayacak.”


“Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyin. Çünkü
severlerse sizi
soyarlar, sevmezlerse sizi öldürürler.”


“Geniş yüzlü, küçük gözlü, sanki yüzleri deriden kalkan
gibi olan
bir kavim ümmetimi Arabistan’a doğru üç kere sürecek,
birincisinde
onlardan kaçanlar kurtulacak, ikincisinde bir kısmı helak olup
bir
kısmı
kurtulacak, üçüncüsünde onlardan geri kalanlar kılıçtan
geçirilecek”İşte
Türk düşmanlığının kökleri bu hadislere uzanıyor.LİNK : https://sorularlaislamiyet.com/kiyamet-alametlerinden-turklerle-savas-hakkindaki-hadisi-aciklar-misiniz
LİNK : https://sorularlaislamiyet.com/turklerle-araplarin-savasip-turklerin-tamaminin-olecegine-dair-bir-hadis-var-mi
+Şimdi diyeceksiniz ki, Peygamber bu sözleri gerçekten söylemiş mi,
yoksa bu sözler kulaktan kulağa
geçerken değişikliğe uğramış mı,
yoksa
bunların hepsi uydurma mı?Bu soruları yanıtlamak için öncelikle şunları bilmek gerekiyor:Peygamber sağ iken hiç bir hadis yazılmadı. (Hatta Peygamber’in hayatına dair
hiç bir şey yazılmadı)Peygamber öldükten 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl
sonra da hiç bir şey yazılmadı. 150
yıl, 170 yıl sonra da…İmam-ı Buhari Miladi 810-870 (Hicri 194-256) yılları arasında yaşadı.
Bu demek oluyor ki, hadisler
Peygamber’in ölümünden 180-200 yıl
sonra
toplanıp yazıya geçirildi, kitap haline getirildi.180-200 yıl boyunca insanlar birbirlerine “Peygamber şunu söyledi, Ayşe
bunu söyledi” diye anlatıp durmuşlar. Kimse bunları yazmamış.
Bütün bu söyentiler 200 yıl sonra
yazıya geçirilmiş.Ne Peygamber’in sağlığında, ne de ölümünden sonraki 200 yıl boyunca
hayatı ve sözleri (hadisleri) konusunda
tek satır yazılmamış. Lütfen
dikkat.
Sağlığındaki 50 yılı da hesaba katarsak 250 yıl boyunca tek bir
satır yazılmamış.Öldükten 200 yıl sonra birisi çıkıyor “Peygamber böyle demiş, bana amcam
söyledi, o da şu arkadaşından duymuş, o
da babasından duymuş, o da
şundan”
falan diye hikaye anlatıyor, İmam-ı Buhari de “Bu adam güvenilir
adamdır, ben bu hadisi falancadan da
duymuştum” deyip kitaba yazıyor.
Bu
sözler (hadisler) sahihtir (güvenilirdir) diyor ve hadisleri topladığı kitabın
ismi Sahih-i Buhari oluyor. Yani “Buhari’nin (kaydettiği) sahih (sözler)”


Siz
10 yıl önce klme ne dediğinizi tam olarak hatırlayabiliyor musunuz?
Bu durumda, bu sözleri Peygamber’in ve
yakınlarının tam da bu şekilde
söylediklerine
güvenebilir miyiz?Ancak bağnaz dinciler inanıyor, güveniyor. Hem de nasıl.+“Dinimiz
İslam”
sitesi, bakın Sahih-i Buhari’yi nasıl
anlatıyor
: “Kur’an-ı
Kerim’den sonra en sahih kitap Sahih-i Buhari’dir”


Bakınız:

LİNK : http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1780


 

+Yeni
Akit
gazetesinin internet sitesinden okuyalım :


“Sahih-i Buhari
adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis alimi Muhammed bin İsmail veya
tanınan ismiyle İmam-ı Buhari…”


Bakınız:

LİNK : https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Buh%C3%A2r%C3%AEİmam-ı Buhari 300 binden fazla hadisi senetleri (rivayet edenleri) ile
birlikte ezbere bildiği için İmam
olmuş. Mübalağaya bak. Üçyüz bin.
Kitap
olarak bassan her biri 500’er sayfalık 300 kitap eder. Bilgisayar
mı vardı bu adamın kafasında? Buna
inanan her saçmalığa inanır.+Bazı okuyucularım “İftira atıyorsunuz” diye sayıp sövüyor.
Bilmiyorlar ki
Kıt’al-üt
Türk (Türklerle Öldürüşme) hadislerinin yer aldığı Sahih-i Buhari
adlı kitap Türkiye dahil tüm İslam
ülkelerinde, İlahiyat fakültelerinde
Kur’an’dan
sonra ikinci din kitabı olarak okutulmaktadır. Yazarı da dinci
kesim tarafından “Büyük Alim”
kabul edilen Buhari.Demek ki Peygamber’e Türkler aleyhinde sözler söyleterek iftira atan
kimmiş? Bizzat dincilerin kendileri.Anlaşıldığı kadarı ile, Arap akıncıları Orta Asya yolunda direnme ile karşılaşınca,
Arapları Türklere karşı kışkırtmak için Türklerle ilgili Peygamber
sözleri (hadisler) uydurma gereği
duyulmuş Emeviler döneminde.Abbasiler döneminde de bu uydurma hadisler “sahih (güvenilir) hadis
(söz)”
olarak
kitaplara geçirilmiş Abbasilerin tıktıkıcısı Buhari ve diğerleri tarafından.İşte bu hadisler dünyanın her tarafında Müslümanlara “din” diye
okutuluyor.
Türkler
dahil Müslümanlar bu yüzden Türklere düşman oluyor.
AKP’nin Andımız inadı
bu yüzden.
Türk
Malı damgasını Yerli Malı haline dönüştürmesi bu yüzden.

Türk Milleti yerine Tek Millet, Bu Millet demesi  bu yüzden.
Osmanlı da bu yüzden düşman olmuştu.(Bir de Enderun kökleri var Osmanlı’nın Türk düşmanlığının, o da ayrı ve
uzun bir konu.)+Bir arkadaş ta ” Bunlar fitnedir, inanmayın. Fitneye alet olmayın”
diyor.
Evet, bunlar
gerçekten de fitnedir.
Bunları
çocukların körpe beyinlerine kazımak asıl fitnedir. İmam Hatipleri çoğaltıp o
okullarda bu sapıklıkları çocuklarımıza “din” diye

belletenlerden hesap sormamız gerekmez mi?Ben fitneyi açığa çıkardım sadece.+Dip not:Türkler de Türklerle ilgili hadisler uydurmuş.
Kaşgarlı
Mahmut, Divan-ı Lugat-it Türk adlı kitabında 2 hadis veriyor:
“Türk dilini öğreniniz, çünkü
onların egemenlikleri uzun sürecektir”
“Yüce
Tanrı dedi ki: Benim Türk adlı ordum var, onu Doğu’da oturttum. Kızdığım ulusun
üzerine onları saldırtırım”
Ancak
bu hadisler hadis kitaplarında bulunmamaktadır. Kaşgarlı bu kitabı Türkçe’nin
üstünlüklerini anlatmak için yazdığından,
böyle
uydurma hadislere yer vermesi doğaldır.LİNK : http://ahmetdursunarsivi.blogspot.com/2014/07/hz-muhammed-turkler-icin-ne-demis.html
++++Andımız arşivi:29 Ekim’de Andımız’ı Anıtkabir’de okuyacağız

LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/29-ekimde-andmz-antkabirde-okuyacagz.html

 

Yüce Peygamber dedi ki: Türk’ü öldürün, kanı helaldir

LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/yuce-peygamber-dedi-ki-turku-oldurun.html

 

Danıştay: “Andımız okunsun” dedi

LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/danstay-andmz-okunsun-dedi.html