TÜRKİYE VE DÜNYA DOSYASI : Frankofoni (Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu) Türk Dünyası İçin Bir Model Olabilir Mi ???


<tasam.org/tr-TR/Icerik/53597/frankofoni_fransizca_konusan_ulkeler_t oplulugu_turk_dunyasi_icin_bir_model_olabilir_mi>
Frankofoni (Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu) Türk Dünyası İçin Bir Model Olabilir Mi ???
05 May 2020
Yerküre üzerinde çeşitli uluslararası dil bölgeleri/toplulukları mevcuttur. Bunlardan en önemlileri hepimizin bildiği üzere Fransızca, İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve Arapça konuşan ülkeler topluluklarıdır. Bu çalışmada Türkçenin de bu önemli dil bölgeleri arasında girmesi için ne yapması gerektiği ve bu hususta Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu’ndan örnek alabileceğimiz hususlar olup olmadığına değinilecektir. …
Prof. Dr. Hayati AKTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF
Cemil Doğaç İPEK Atatürk Üniversitesi
Yerküre üzerinde çeşitli uluslararası dil bölgeleri/toplulukları mevcuttur. Bunlardan en önemlileri hepimizin bildiği üzere Fransızca, İngilizce, Portekizce, İspanyolca ve Arapça konuşan ülkeler topluluklarıdır. Bu çalışmada Türkçenin de bu önemli dil bölgeleri arasında girmesi için ne yapması gerektiği ve bu hususta Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu’ndan örnek alabileceğimiz hususlar olup olmadığına değinilecektir.
Bu topluluğun temelleri 1970 yılında atılmıştır. Şu anda 19’u gözlemci olmak üzere 75 ülkeden oluşmaktadır. Bu anlamda bakıldığında oldukça etkili olması beklenen bir topluluk nitekim BM’ye üye ülkelerin 3’te 1’i bu topluluğun üyesidir. Topluluğun üyesi olan ülkelerin nüfusu yaklaşık olarak 890 milyona ulaşırken dünya üzerinde Fransızca konuşan kişi sayısı 220 milyon civarındadır. Özellikle belirtmek gerekir ki Topluluk kurumsal olarak gerek Konsey’i gerekse de Genel Sekreterliği ile oldukça iyi bir yapılanma göstermektedir. Şu anda Genel Sekreterliği’ni Senegal’in eski Cumhurbaşkanı Abdou Diouf yapmaktadır.
Topluluğun ve Fransızcanın önemini vurgulamak için birkaç istatistik vermek isterim. Fransızca yeryüzünde en çok konuşulan 9. dilken, internet üzerinde de en çok kullanılan 3. dildir. Dünya genelinde yaklaşık 900.000 Fransızca öğretmeni bulunmakta ve Fransızca 32 devletin resmi dili olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Fransızca konuşan ülkeler dünya ticaretinin %19’unu gerçekleştirmektedirler. Ve son olarak da belki en önemli husus; uluslararası bir televizyon kanalı sıfatıyla TV5 dünya genelinde yaklaşık 220 milyon eve ulaşmaktadır.
Türk <tasam.org/tr-TR/Icerik/28862/5_dunya_turk_forumu_istanbul_deklarasy onu> Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk <tasam.org/tr-TR/Icerik/28862/5_dunya_turk_forumu_istanbul_deklarasy onu> Konseyi)
Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu benzeri bir örgütlenme olan Türk <dunyaturkforum.org/> Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin kökleri 1992 yılına dayanır. Türk <dunyaturkforum.org/> Konseyi, 1992 yılından beri toplanan, “Türk <dunyaturkforum.org/> çe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri” sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine kurulmuştur. Bu zamana kadar 10 Zirve gerçekleşmiş olup, bunlardan İstanbul’da düzenlenen 16 Eylül 2010 tarihli son Zirvede Konsey’in kuruluşu resmen ilan edilmiştir.
Konsey’e üye ülkeler Türkiye <tasam.org/> , Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dır. Türkmenistan ve Özbekistan Konsey’e üye olmamışlardır. Konsey bugünkü haliyle 110 milyona yakın bir nüfusa hitap etmektedir. Ayrıca yaklaşık olarak 3,800,000 km2’lik bir alana hakimdir. Halihazırda bulunan 4 üyesiyle 1 trilyon doların üstünde Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahiptir.
Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu ile Türk <tasam.org/tr-TR/Icerik/28862/5_dunya_turk_forumu_istanbul_deklarasy onu> Konseyi’nin Benzerlikleri
İki yapı arasındaki benzerliklerden bazıları şunlardır:
. Frankofoni Parlamenter Meclisi Fransızca Konuşan Ülkeler Topluluğu’nun danışma meclisidir. Frankofoni Parlamenter Meclisi; parlamentoları yahut parlamentolararası kuruluşları temsil eden yetmiş sekiz üyeden oluşmaktadır.
Bu organa karşılık kabul edebileceğimiz yapı Konsey bünyesinde oluşturulan <dunyaturkforum.org/> Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi’dir (TÜRKPA).
. Frankofoni Üniversite Ajansı, 1961 yılında Kanada Montréal’de kurulmuştur. 94 farklı ülkeden 779 yükseköğretim ve araştırma kuruluşunu bünyesinde bir araya getiren bir birlik konumundadır.
Bu organa karşılık Türk Dünyası <tasam.org/tr-TR/Spektrum/5/turk-dunyasi> ‘nda benzer kabul edebileceğimiz bir yapı doğrudan bulunmamaktadır. Konsey bünyesinde ilişkili kurumlar arasın da sayılan Astana <tasam.org/tr-TR/Icerik/51428/suriyede_konsensus_sam_ile_turkiyenin_ iletisimini_zorunlu_kilacaktir> ‘da mukim Türk <tasam.org/tr-TR/Icerik/28862/5_dunya_turk_forumu_istanbul_deklarasy onu> Akademisi, Frankofoni Üniversite Ajansı modeli örnek alınarak düzenlenebilir.
TASAM <e-kitap.tasam.org/> Yayınlarının “Türk <dunyaturkforum.org/> Diasporası ve Türk Dünyası <www.tasam.org/Files/PDF/Kitaplar/dtf2internet.pdf> Vizyon 2023″ isimli kitabından alınmıştır.

<yayinlar.tasam.org/turk-diasporasi-ve-turk-dunyasi-vizyonu-2023-e-k itap?search=T%C3%BCrk%20Diasporas%C4%B1%20ve%20T%C3%BCrk%20D%C3%BCnyas%C4%B1 %20Vizyon%202023> “Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023” e-kitabı için Tıklayınız