• TÜRKİYE VE DÜNYA DOSYASI : "Türk'ü öldürün" tartışması - Türk düşmanlığının kökleri
  • Yayın Tarihi : 7 Kasım 2018 Çarşamba
  • Kategori : TÜRKİYE & DÜNYA İLİŞKİLERİ


"Türk'ü öldürün" tartışması - Türk düşmanlığının kökleri 

Turkce harf sorunu olanlar icin baglanti:

LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/turku-oldurun-tartsmas-turk-dusmanlgnn.html

Ali Serdar Bolat - 28 Ekim  2018 

AKP iktidarının Andımız'ı yasaklamasına neden olan Türk düşmanlığının Osmanlı'daki ve uzak geçmişin bağnaz dincilerindeki köklerini göstermek için yazdığım "Yüce Peygamber dedi ki: Türk'ü öldürün, kanı helaldir" başlıklı yazıma bir çok eleştiri geldi.

LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/yuce-peygamber-dedi-ki-turku-oldurun.html

Eleştirilerin çoğunluğunu "Peygamberin böyle bir sözü yok, iftira
atmayın" vesaire yollu saldırılar oluşturuyor.

Buradan anlıyoruz ki, yazıyı okumadan, sadece başlığına bakarak böyle feryat ediyorlar.

Halbuki okusalardı, bu sözün yani
"Türk'ü öldürün, kanı helaldir" sözünün bir hadis-i şerif (kutlu söz) yani Peygamber'in sözü olmadığını, bir Osmanlı şairi olan Hafız Hamdi Çelebi'nin 1499 yılında yazıp Osmanlı Padişahı 2. Bayezid'e sunduğu şiirinin bir mısrası olduğunu göreceklerdi.

Padişah 2. Bayezid "Bre mel'un, sen nasıl Peygamber'in söylemediği
bir sözü söylemiş gibi gösterip iftira atarsın" diye celallenmesi ve Bostancıbaşı'yı çağırarak "Hemen giderilsin" diye emir verip canını alması gerekirken bu iftiracı şairi ödüllendirmişti.

Kızıp feryat edenler demek ki bana değil, önce iftiracı Osmanlı şairine,
sonra da onu ödüllendiren Osmanlı Padişahı'na kızmalılar, değil mi?

+

Buradan şunu anlıyoruz:

Şair efendi Osmanlı Padişahı'nın Türk düşmanı olduğuna o kadar emindi ki, hiç çekinmeden bu Türk düşmanı şiiri yazmış, hatta Peygamber'i bile Türk düşmanlığına alet edebilmişti.

+

Türk düşmanlığının kökleri uzak geçmişin bağnaz dincilerine dayanıyor.
Kendilerine "Büyük İmam" unvanı verilen bu kişiler Peygamber'in ve çevresindekilerin söylediği iddia edilen sözleri (hadisleri) ondan bundan dinleyip toplayarak yazıya geçirmiş, kitap haline getirmişlerdir.

(O zamanlar İmam unvanı alabilmek için din bilgini olmak gerekiyordu
ve sayıları iki elin on parmağını geçmiyordu. Günümüzün imamları ile karıştırmayın.)

Bunlardan en meşhuru İmam-ı Buhari'dir. (Buhara İmamı). Kendisi
Buhara doğumlu olduğu için bu unvanı almıştır. Müslim, Ebu Davud, İbn Hambel, Suyuti ve diğerleri de benzer hadis kitapları yazmışlardır.

Bu hadis kitaplarının tümünde Kıt'al-üt Türk (bazılarında Gazvet-it Türk) başlıklı bölümler vardır. Anlamı: Türklerle Öldürüşme

Bu bölümlerde Peygamber'in Türklerle ilgili olarak söylediği iddia edilen
sözler (hadisler) yer almaktadır.

Bunlardan en meşhurları şunlardır:

"Müslümanlar Türklerle öldürülmedikçe kıyamet kopmayacaktır."

"Türkler atlarını Müslümanların camilerinin direklerine bağlayacak."

"Size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyin. Çünkü severlerse sizi soyarlar, sevmezlerse sizi öldürürler."

"Geniş yüzlü, küçük gözlü, sanki yüzleri deriden kalkan gibi olan bir kavim ümmetimi Arabistan'a doğru üç kere sürecek, birincisinde onlardan kaçanlar kurtulacak, ikincisinde bir kısmı helak olup bir kısmı kurtulacak, üçüncüsünde onlardan geri kalanlar kılıçtan geçirilecek"

İşte Türk düşmanlığının kökleri bu hadislere uzanıyor.

LİNK : https://sorularlaislamiyet.com/kiyamet-alametlerinden-turklerle-savas-hakkindaki-hadisi-aciklar-misiniz

LİNK : https://sorularlaislamiyet.com/turklerle-araplarin-savasip-turklerin-tamaminin-olecegine-dair-bir-hadis-var-mi

+

Şimdi diyeceksiniz ki, Peygamber bu sözleri gerçekten söylemiş mi,
yoksa bu sözler kulaktan kulağa geçerken değişikliğe uğramış mı, yoksa bunların hepsi uydurma mı?

Bu soruları yanıtlamak için öncelikle şunları bilmek gerekiyor:

Peygamber sağ iken hiç bir hadis yazılmadı. (Hatta Peygamber'in hayatına dair hiç bir şey yazılmadı)

Peygamber öldükten 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl
sonra da hiç bir şey yazılmadı. 150 yıl, 170 yıl sonra da...

İmam-ı Buhari Miladi 810-870 (Hicri 194-256) yılları arasında yaşadı.
Bu demek oluyor ki, hadisler Peygamber'in ölümünden 180-200 yıl sonra toplanıp yazıya geçirildi, kitap haline getirildi.

180-200 yıl boyunca insanlar birbirlerine "Peygamber şunu söyledi, Ayşe bunu söyledi" diye anlatıp durmuşlar. Kimse bunları yazmamış.
Bütün bu söyentiler 200 yıl sonra yazıya geçirilmiş.

Ne Peygamber'in sağlığında, ne de ölümünden sonraki 200 yıl boyunca
hayatı ve sözleri (hadisleri) konusunda tek satır yazılmamış. Lütfen dikkat. Sağlığındaki 50 yılı da hesaba katarsak 250 yıl boyunca tek bir satır yazılmamış.

Öldükten 200 yıl sonra birisi çıkıyor "Peygamber böyle demiş, bana amcam
söyledi, o da şu arkadaşından duymuş, o da babasından duymuş, o da şundan" falan diye hikaye anlatıyor, İmam-ı Buhari de "Bu adam güvenilir adamdır, ben bu hadisi falancadan da duymuştum" deyip kitaba yazıyor. Bu sözler (hadisler) sahihtir (güvenilirdir) diyor ve hadisleri topladığı kitabın ismi Sahih-i Buhari oluyor. Yani "Buhari'nin (kaydettiği) sahih (sözler)"

Siz 10 yıl önce klme ne dediğinizi tam olarak hatırlayabiliyor musunuz? Bu durumda, bu sözleri Peygamber'in ve yakınlarının tam da bu şekilde söylediklerine güvenebilir miyiz?

Ancak bağnaz dinciler inanıyor, güveniyor. Hem de nasıl.

+

"Dinimiz İslam" sitesi, bakın Sahih-i Buhari'yi nasıl anlatıyor : "Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kitap Sahih-i Buhari'dir"

Bakınız:
LİNK : http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1780
 
+

Yeni Akit gazetesinin internet sitesinden okuyalım :

"Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan büyük hadis alimi Muhammed bin İsmail veya tanınan ismiyle İmam-ı Buhari..."

Bakınız:
LİNK : https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Buh%C3%A2r%C3%AE

İmam-ı Buhari 300 binden fazla hadisi senetleri (rivayet edenleri) ile
birlikte ezbere bildiği için İmam olmuş. Mübalağaya bak. Üçyüz bin. Kitap olarak bassan her biri 500'er sayfalık 300 kitap eder. Bilgisayar mı vardı bu adamın kafasında? Buna inanan her saçmalığa inanır.

+

Bazı okuyucularım "İftira atıyorsunuz" diye sayıp sövüyor. Bilmiyorlar ki
Kıt'al-üt Türk (Türklerle Öldürüşme) hadislerinin yer aldığı Sahih-i Buhari adlı kitap Türkiye dahil tüm İslam ülkelerinde, İlahiyat fakültelerinde Kur'an'dan sonra ikinci din kitabı olarak okutulmaktadır. Yazarı da dinci kesim tarafından "Büyük Alim" kabul edilen Buhari.

Demek ki Peygamber'e Türkler aleyhinde sözler söyleterek iftira atan
kimmiş? Bizzat dincilerin kendileri.

Anlaşıldığı kadarı ile, Arap akıncıları Orta Asya yolunda direnme ile karşılaşınca, Arapları Türklere karşı kışkırtmak için Türklerle ilgili Peygamber
sözleri (hadisler) uydurma gereği duyulmuş Emeviler döneminde.

Abbasiler döneminde de bu uydurma hadisler "sahih (güvenilir) hadis (söz)"
olarak kitaplara geçirilmiş Abbasilerin tıktıkıcısı Buhari ve diğerleri tarafından.

İşte bu hadisler dünyanın her tarafında Müslümanlara "din" diye okutuluyor.
Türkler dahil Müslümanlar bu yüzden Türklere düşman oluyor. AKP'nin Andımız inadı bu yüzden. Türk Malı damgasını Yerli Malı haline dönüştürmesi bu yüzden.
Türk Milleti yerine Tek Millet, Bu Millet demesi  bu yüzden.
Osmanlı da bu yüzden düşman olmuştu.

(Bir de Enderun kökleri var Osmanlı'nın Türk düşmanlığının, o da ayrı ve
uzun bir konu.)

+

Bir arkadaş ta " Bunlar fitnedir, inanmayın. Fitneye alet olmayın" diyor.
Evet, bunlar gerçekten de fitnedir. Bunları çocukların körpe beyinlerine kazımak asıl fitnedir. İmam Hatipleri çoğaltıp o okullarda bu sapıklıkları çocuklarımıza "din" diye
belletenlerden hesap sormamız gerekmez mi?

Ben fitneyi açığa çıkardım sadece.

+

Dip not:

Türkler de Türklerle ilgili hadisler uydurmuş.
Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lugat-it Türk adlı kitabında 2 hadis veriyor: "Türk dilini öğreniniz, çünkü onların egemenlikleri uzun sürecektir" "Yüce Tanrı dedi ki: Benim Türk adlı ordum var, onu Doğu'da oturttum. Kızdığım ulusun üzerine onları saldırtırım" Ancak bu hadisler hadis kitaplarında bulunmamaktadır. Kaşgarlı bu kitabı Türkçe'nin üstünlüklerini anlatmak için yazdığından, böyle uydurma hadislere yer vermesi doğaldır.

LİNK : http://ahmetdursunarsivi.blogspot.com/2014/07/hz-muhammed-turkler-icin-ne-demis.html

++++

Andımız arşivi:

29 Ekim'de Andımız'ı Anıtkabir'de okuyacağız
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/29-ekimde-andmz-antkabirde-okuyacagz.html
 
Yüce Peygamber dedi ki: Türk'ü öldürün, kanı helaldir
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/yuce-peygamber-dedi-ki-turku-oldurun.html
 
Danıştay: "Andımız okunsun" dedi
LİNK : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2018/10/danstay-andmz-okunsun-dedi.html