• AZERBEYCAN DOSYASI /// Aytül DEVELİ [1] : Yakın Dönem İran Tarihi Azerbaycan Milli Hükümeti 1945-1946
  • Yayın Tarihi : 24 Ekim 2019 Perşembe
  • Kategori : TÜRKİ CUMHURİYETLER

Aytül DEVELİ [1]  : Yakın Dönem İran Tarihi Azerbaycan Milli Hükümeti 1945-1946

İran ve çevresi tarihin her döneminde emperyalist güçlerin çatışma alanı olmuş ve bu bölgedeki demografik yapı değiştirilmeye çalışılmıştır. Güney Azerbaycan Türkleri İran içerisinde Farslarla birlikte en güçlü topluluktur. Jeopolitik konumu, sosyo-kültürel yapısı, ekonomik gücü ve nüfus potansiyeli ile Azeri Türkleri İran’da yaşanan siyasal değişimlerde öncü rol oynamışlardır. Ancak bu durum 1924’ten sonra değişmeye başlamış, bölgede Türkçe konuşmak ve yazmak yasaklanmış ve ciddi manada Farslaştırma sürecine girilmiştir.15 yıldan fazla devam eden bu süreç, 1945 yılında Tebriz’de başta Seyid Cafer Pişeverî olmak üzere, Azerbaycan politikacıları ve aydınlarının kurmuş olduğu “Azerbaycan Millî Hükümeti” ile geçici olarak son bulmuştur. Fakat 1946 yılında Azerbaycan Millî Hükümeti’nin yıkılması ve Azerbaycan’ın tekrar Pehlevî hakimiyetine geçmesiyle ikinci Farslaştırma süreci başlamıştır. Sonay Ünal’ın yazmış olduğu bu eser de Azerbaycan Milli Hükümeti’nin kurulmasına giden tarihsel süreç ve Milli Hükümet’in yıkılmasından sonra bölgede meydana gelen gelişmeler anlatılmıştır.

DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.