Yok
Olma Tehlikesi Altındaki Türk Dilleri (Lehçeleri)


Son
Sesler |Last Voices


Tehlikedeki Türk
Dilleri Projesi: Farkındalık Yaratma, Cesaretlendirme, Belgeleme ve Destek
Amacı ile Oluşturulmuş Bir Projedir.


Misyon: Türkçe ve
İngilizce arayüze sahip bu site, her biri ilgili dil üzerine uzun yıllara
dayalı çalışmaları bulunan bilim insanlarının yaratacağı sinerji ile başta Türk
dilli dünyanın halkları olmak üzere, “Tehlikedeki Türk Dilleri” olgusuna
yönelik farkındalık ve duyarlık yaratmak ve bu konudaki ortak bilincin
gelişmesine katkıda bulunarak en azından bu dillerin bir kısmının son seslerini
kaybetmeden kurtarabilecek yol ve yöntemleri gündeme getirmek ve bu konularda
şu ana değin yapılan örnek çalışmalardan yararlanılabilecek ortamı oluşturmak
amacıyla kurulmuştur.


Projeyi buradan
inceleyiniz..


Yok Olma
Tehlikesi Altındaki Türk Dillerinin Listesi


Risk Altında


• Ahıska Türkçesi


• Başkurtça


• Çuvaşça


• Hakasça


• Kırım Tatarcası


• Nogayca


• Tuvaca


• Yakutça


Kritik Eşikte


• Afşar Dili


• Çalkanca


• Dolganca


• Gagauzca


• Halaçça


• Kumandı
Türkçesi


• Pamir
Kırgızcası


• Sibirya
Tatarcası


• Şorca


• Telengitçe


• Teleütçe


• Tofaca


• Tuba Dili


Ölüm Derecesinde


• Çulım Türkçesi


• Dayı Dili


• Duha Dili


• Horasan
Türkçesi


• Fu-yü
Kırgızcası


• Kırımçakça


• Karayca


• Lopnor Türkçesi


• Salarca


• Sarı Uygurca


• Sungur Türkçesi


• Truhmence


• Urumca


Ölü


• Kumanca


• Soyotça
TEHLİKEDEKİ TÜRK DİLLERİ DAĞILIM HARİTASI İÇİN BURAYA BAKINIZ..


DÜZENLEME: 
https://turkdiliningucu.wordpress.com/tehlike-altindaki-turk-dilleri/
 


KAYNAK
BAĞLANTILAR


African Languages
Online Resources


http://garamond.stanford.edu/africa/lang.html


Alaska Native
Language Center


http://www.uaf.edu/anlc/


Cambridge
Endangered Languages and Cultures Group


http://groups.pwf.cam.ac.uk/celc/celc_members.html


China.org.cn
(Ethnic Minority)


http://www.china.org.cn/e-groups/shaoshu/


Committee on
Endangered Languages and Their Preservation (CELP)


http://www.lsadc.org/info/lsa-comm-endanger.cfm


Electronic
Metastructure for Endangered Language Data [E-MELD]


http://linguistlist.org/emeld/


Endangered
Languages Archive


http://www.dnathan.com    


Endangered
Languages and Cultures


http://paradisec.org.au/home.html


Endangered Languages
of Indigenous Peoples of Siberia


http://lingsib.iea.ras.ru/en/


Endangered-Languages-L
Home Page


http://listserv.linguistlist.org/cgi-bin/wa?A0=ENDANGERED-LANGUAGES-L


Ethnologue


http://www.sil.org/ethnologue


Foundation for
Endangered Languages


http://www.ogmios.org/


Gesellschaft für
Bedrohte Sprachen e.V. (Society for Endangered Languages)


http://www.uni-koeln.de/gbs/e_index.html


Indigenous
Language Institute


http://www.ilinative.org/index.html


Leipzig
Endangered Language Archive


http://www.eva.mpg.de/lingua/files/LELA.html


National
Geopraphic – Disappearing Languages


http://travel.nationalgeographic.com/travel/enduring-voices/


National
Geographic Global Action Atlas Endangered Languages


http://www.actionatlas.org/cultures/endangered-languages/uid/plaBDD87C2A387F1DABDSino-


The Endangered
Language Fund


http://www.endangeredlanguagefund.org/


The Hans Rausing
Endangered Languages Project


http://www.hrelp.org/


The Rosetta
Project A Long Now Foundation Library Of Human Language


http://rosettaproject.org


UNESCO Atlas of
the World’s Languages in Danger


http://www.unesco.org/culture/languages-atlas


Universal
Declaration of Linguistic Rights


http://www.linguistic-declaration.org/index-gb.htm


Disappearing
World


http://disappearing-world.com/en


Sorosoro


http://www.sorosoro.org/en


Terralingua Unity
in Biocultural Diversity


http://www.terralingua.org/


The Akha Heritage
Foundation


http://www.akha.org/