Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme V.
Uluslararası Türkmence Araştırmaları Çalıştayı Gerçekleştirildi

Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Bölümü tarafından “Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme V:Uluslararası
Türkmence Araştırmaları Çalıştayı” Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA)’nın desteğiyle gerçekleştirildi.

TİKA’nın katkılarıyla gerçekleştirilen  çalıştay’a Türkmenistan ve Türkiye’nin yanı
sıra Amerika, Çin, İsveç, Almanya ve Afganistan’dan çok sayıda yükseköğretim
üyesi ve bilim adamı, Sivil Toplum Kuruluşu ve haber ajansı temsilcileri ile
üniversite öğrencileri katıldı. 

Çalıştay açılış konuşmasını yapan Türkmenistan’ın Ankara
Büyükelçisi İşangulı Amanlıyev, Türkmen Dili Çalıştay’ını organize eden
Hacettepe Üniversitesi yöneticileri ile yetkililerine ve katılımcılara teşekkür
etti.

Türkmenistan’ın dil siyaseti hakkında bilgi veren Büyükelçi
Amanlıyev, Türkmencenin devlet dili olarak kabul edilmesi, dilin geliştirilmesi
ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkmenistan
İlimler Akademisi akademisyeni Ord. Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov konuşmasında
çalıştayın çok önemli olduğunun altını çizerek, organizasyonda emeği geçenlere
teşekkür etti. Söyegov, ayrıca Türkmen dili ve tarihi ile filoloji bilim
adamları hakkında katılımcılara geniş bilgi verdi.

Türk dilinin söyleniş özellikleri, Fonetik (ses bilgisi) ve
Morfoloji (yapı bilimi) özellikleri hakkında konuşma yapan Hacettepe
Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Doç. Dr. Sema Aslan
Demir, Türkmen dilini diğer Türk dilleri ile karşılaştırmış ve örnekler verdi.

Türkmen dilinin diğer Oğuz dilleri ile farkları ve
özellikleri hakkında yapılan bilimsel analizler (araştırmalar) ile ilgili bilgi
veren Sema ASLAN Demir desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

A.Türer Yener

Voicepress.az Türkiye Haber ajansı Türkiye Temsilcisi
İletişim Gsm : 0532.764 11 29