FACEBOOK … 2017.03.07

ARENA ….  ARENA …. 
ARENA

Zaman zaman,
insanlarımızın akla mantığa uymayan düşüncelerine ve davranışlarına anlam
vermekte zorlanıyorum. Yabancıların kendi kültürlerine, insan kanı üzerine
kurulu ve dayalı zenginliklerine, dünyanın diğer yerlerinde uyguladıkları
insanlık dışı vahşet içeren davranışlarına uygun ama bizim ne dinsel, ne
insani, ne etnik hiçbir özelliğimize asla ve asla uymayan bir çok konuyu bu
kadar çabuk, kolay, taklitçi ve kuklamsı biçimde alıp benimsememizi, konuyu
içselleştirmemizi kesinlikle anlayamıyorum. 
 

Bir başka anlatımla,
ülke ve millet olarak kendimize özel bütün her şeyimizi kaybetmeye başladık.
Hatta kaybettik bile.

Buna en güzel
örneklerden birisi olarak “ARENA” sözcüğünü verebilirim. Hemen her
tarafta stadlara ve kapalı spor salonlarına sanki yapılan şeyi daha büyük ve
görkemli gösterecekmiş gibi “ARENA” sözcüğü kullanıldı ve kullanılmaya da devam
ediyorlar.

ARENA,
kölelerin özgürlüklerini kazanacakları yalanına, çaresizlikten inanarak
birbirlerini öldürdükleri, acımasızca birbirlerinin kanını döktükleri yerin
adıdır.

Türk Dil
Kurumunun internet sitesinde “arena” sözcüğünün karşılığında şunlar
yazılıdır. 

ARENA
1. Boğa güreşi,
yarış, oyun vb. gösteriler yapılan alan

2. Siyasi
çekişmelerin geçtiği yer

Bu tanımların gerçekle ilişkisi yoktur.

Arena sözcüğünün “spor yapılan,
yarışılan, oyun oynanan yer
” olarak açıklanması doğru bir tanımlama değildir.
Arenanın yanında bir de “GYMNASIUM” vardır.

GYMNASIUM   temel anlamıyla spor yapılan yerdir.

 

Son
dönemde, arena sözcüğünü çok yanlış biçimde “spor yapılan yer” olarak
açıklamak yaygınlaştı nedense. Arenanın spor yeri olduğunu gösteren tek bir yazı,
yazıt, resim, gravür, heykel, çizim, öykü vb. bir şey gösterebilecek kimse var
mı?

Lütfen, birisi bana,
spor yapılan bir yere kan dökülmek üzere düzenlenmiş ve kullanılmış bir yerin
adının nasıl verildiğini söyleyebilir mi?

Yabancı merakımız
artış yapmayı bıraktı, yabancıları geçti, zirveyi de aştı.

Çok okumuş anlı
şanlı insanlarımız ve de profesörlerimiz bile o denli yabancı kaşığına
meraklılar ki; yabancı dilde bir şeyler söyleyince doğru söylediklerini
sanıyorlar.
                                                                                                                       

Türkçede insanların
bir araya geldikleri
yerleri cami avlusu, pazaryeri, panayıryeri vb.
olarak ifade ederdik.

Kalktık nerdeyse her
yere arena adını vermeye başladık. Türk Telekom Arena, Şanlıurfa Gap Arena,
Vodafone Arena, Ülker Arena vb. Futbolyerinde ne yapılır? Top oynanır ya da
spor yapılır. Arenada ne yapılır? Köleler birbirlerini öldürür.

Dikkat buyurun
lütfen; köleler çarpışır, birileri ya da kölelerin sahipleri zevkle kan
akıtılmasını izler, içkilerini içer sonunda da bazen eğer biri, henüz
ölmemişse, parmak aşağı parmak yukarı yapıp, yerde kalanın öldürülüp
öldürülmemesine karar verirler.

Biz de ne hikmetse
insan (köle) öldürülen yerin adını spor yapılan yere veriyoruz.

Arenalarda, devlet
erkanının da katılımıyla büyük açılışlar ya da toplantılar yapıyoruz. Bir başka
anlatımla, yöneticilerimize bile bu isimler olağan geliyor. Sonra da kalkıp “neden
futbolyerlerinde sıkıntı var, kavga var
” diye soruyoruz. Daha ne olsun? Adı
üstünde!

Arenada çarpışan,
birbirini öldüren, öldürmeye çalışan kölelere ne denir? Gladyatör. Gladyo
sözcüğünün anlamı kılıçtır. Gladyatör sözcüğü de kılıççı anlamındadır.

Hepsi zengin
ailelerin kölesi konumundadırlar. Demek ki neymiş? Arena, kılıççıların
birbirlerini öldürdüğü yermiş. Sahipleri onlara ne der? “Çık şu üç, beş kişiyi
öldür. Sana özgürlüğünü vereceğim.”. Bir başka anlatımla, özgürlük vereceğim
diyerek insanları (köleleri) birbirlerine öldürtürler.

Şimdi, Irak’ta
olanları ve benzerlerini anımsarsak; kahrolasıcalar onlara ne demişlerdi? “Özgürlüklerini
vermek, demokrasiyi getirmek için bunları yapıyoruz”.

Büyük İskender de
milyonlarca insanı keserken şöyle demişti. “Bunları medenileştiriyor,
özgürlüklerine kavuşturuyoruz
”. Fırsatınız olur da rastlarsanız Büyük
İskender filmini izleyin lütfen. Zaman zaman tevelerde sıkça gösteriliyor
nedense.

Yabancı hayranlığı,
görgüsüzlük ve kişisel aymazlıktan başka bir şey değildir.

Ulusal (milli) olmak
esastır. “Her Kemalist öncelikle milliyetçidir…”

Kalın sağlıcakla
E.
YZB. GAZİ GÜDER