Amasya-Gümüşhacıköy-Çalköy’de Ermenilerce Katledilen Türklerin Toplu Mezarı

İÇİNDEKİLER


Ermenilerin Selçuklu ve Osmanlı
Dönemindeki Yaşamları

Ermeni İsyanları

Ermenilerin Zorunlu Göç Öncesi
Türk Katliamları

Zorunlu Göç Kararının Alınması ve
Göçten Muaf Tutulanlar 

Göç Ettirilen Ermeniler İçin
Alınan Tedbirler

Osmanlı Devleti’ndeki Ermeni
Sayısı ve 
Göç Ettirilen Ermenilerin Miktarı

Göçün Durdurulması ve Geri Dönüş
Kararnamesi

Ermenilerin Düşman Kuvvetleriyle
İşbirliği

Rus ve Ermeni Devlet Adamlarının
İfadeleri

Malta Sürgünleri ve İngilizlerin
Osmanlı Devleti Aleyhine 
Belge Bulma Çabaları

ABD Araştırma Heyetleri

Osmanlı Devleti’nin Araştırma
Heyeti Teklifi

Türk-Ermeni Uzlaştırma Komitesi ve Türk-Ermeni Platformu Çalışmaları

Ermeniler Tarafından Üretilen
Sahte Belge ve Resimler

1912-1922 Yılları Arasında Doğu
Anadolu’daki 
4 Vilayette Katledilen Türklerin Sayısı

Ermeni Katliamından Kaçmak İçin
Göç Etmek 
Zorunda Kalan Türkler

Türk ve Ermeni Kayıplarının
Karşılaştırılması ve E
rmenistan’ın Toprak Hedefi

Ermenilerin Türk Diplomatlarına
Suikastları

Ermenilerin Yabancı
Parlamenterlere ve 
Tarihçilere Yönelik Tehdit ve Terör Eylemleri

Ermenilerin Yeni Nesli Türk
Düşmanı Olarak Yetiştirmesi


SONUÇ


KAYNAKÇA

Armenian Terrorists 1890-1896

Detaylı bilgi edinmek isteyenler dökümanı ARŞİV BÖLÜMÜNDEN indirip inceleyebilirler.