Değerli MK ULTRA & TELEGRAM Mağdurları,


Bildiğiniz gibi mağdurların birbiri ile iletişim kurması,
birbirlerine çözüm önerileri konusunda fikir alış verişi yapabilmesi için bir
mail grubu kurduk. Aşağıdaki linkten gruba girebilirsiniz.


Çevrenizde sizinle aynı durumu yaşayan dostunuz yada
akrabanız varsa mutlaka onun yada onların da gruba girmesini sağlayın. Biz
ÖZEL BÜRO GRUBU olarak
sizleri
MK ULTRA TEKNOLOJİSİ hakkındaki son haberler ve bilgilerle devamlı
güncelliyoruz. Ama aynı zamanda sizlerin de aranızda bu grup aracılığı ile iletişim
kurmasını istiyoruz.


Lütfen çekinmeyin yada utanmayın !


Hiçbiriniz utanacak yada çekinecek bir şey yapmadınız. Tam
tersine hiçte hak etmediğiniz bir sorunun içine zorla sokuldunuz. Ama bizlerin
de desteği ile haklılığınızı tüm devlet yöneticilerine ve yetkililerine
anlatacağız ve bu sorununuzun sona ermesi için elimizden gelen tüm çabayı
göstereceğiz.


Unutmayın siz haklı ve doğru taraftasınız. Yanlış tarafta
olanlar sizin üzerinize adeta bir kobay gibi gizli askeri ve istihbari
teknolojileri uygulayanlardır.


Ama bu sorunu sadece dayanışma içinde aşabiiriz. Bu
nedenle grubumzdaki Türk ve yabancı mağdur kardeşlerimiz hangi dilde konuşabiliyorlarsa
o dilde dertlerini paylaşsınlar. Belki başka bir mağdur kardeşimiz o konuda bir
çözüm önerisinde bulunabilir.


Bu nedenle tüm mağdurlardan daha aktif bir katılım
bekiyoruz.


Teşekkürler,


ÖZEL BÜRO GRUBU


MK ULTRA & TELEGRAM ARAŞTIRMA BİRİMİ


MK ULTRA & TELEGRAM MAIL GRUP LİNKİ :

https://groups.google.com/forum/#!forum/mk-ultra–electro-magnectic-surveillance

Dear MK ULTRA & TELEGRAM Victims,


As you know, to communicate with each other, the victims
are exchanging ideas on solutions to a mail group. You can enter the following
link group.


Living the same situation with you friend or relative in
your neighborhood if there is entering his or their group. We as a group of SPECIAL
BUREAU OF TURKEY welcomes you in MK ULTRA TECHNOLOGY with the latest news and
information, we are updating all the time. But at the same time you also
communicate via this group among you.


Please feel free to ask or don’t be shy!


None of you are going to be embarrassed or did anything to
worry. On the contrary, it’s not at all forced into a problem that you don’t
deserve you kind. But with the support of all government managers to your right
and we’re going to tell the authorities and it’ll show you all our best efforts
for an end to your problem.


Keep in mind that you’re on the right side and carpets.
The ones on the wrong side of you as a Guinea pig classified military and
intelligence technologies implements.


But we can get past this problem just in solidarity.
Therefore, our brothers and sisters by Turkish and foreign victims in grubumz
which they can talk in that language in the language, in which mind can split.
Maybe some other victim brother may propose a solution in that regard.


Therefore all victims we’re a more active participation of
the fullback.


Thank you,


SPECIAL BUREAU OF TURKEY


MK ULTRA & TELEGRAM INVESTIGATIONS UNIT


MK ULTRA & TELEGRAM MAIL GROUP LINK :

https://groups.google.com/forum/#!forum/mk-ultra–electro-magnectic-surveillance