MÜYESSER YILDIZ : KADROSUZLUKTAN EMEKLİ EDİLEN ASKERLERE
GARİP MUAMELE
Size “Yeni Türkiye”de yaşanan bambaşka
bir EYT tablosunu anlatmak istiyoruz.


13.12.2019 15:32


Siyasi ve ekonomik gündemin
belli başlı konularından birisi “EYT”; Yani erken yaşta emekliliğe takılanlar.
Milyonlarca insan prim gününü doldurdukları halde yaş şartına takıldıkları için
emekli olamıyor.


Bu konuda Erdoğan son olarak 3
gün önce şöyle konuştu:


“Tutturmuş bir EYT erken
emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına
da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödediler. Niçin erken
emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve
parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci
bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin
çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant
devşirme hesabıdır. Biz bunu yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum ‘Beni bu
yola asla teşvik etmeyin’. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim
kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor
bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor. ”


-BU DA KADROSUZLUKTAN EYT-


Size “Yeni Türkiye”de yaşanan
bambaşka bir EYT tablosunu anlatmak istiyoruz.


Bilindiği gibi her yıl Yüksek
Askeri Şura kararları ile birçok asker “Kadrosuzluktan” emekliye sevk ediliyor.
Ve yine bilindiği gibi sözkonusu kararlar Cumhurbaşkanı başkanlığındaki YAŞ
toplantılarında alınıyor.


Bu durumdaki askerler için
gerek Emekli Sandığı gerek TSK Personel Kanunu gerekse de Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda istisnai düzenleme var.


“Özel kanunları gereğince
kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın prim
ödeme gün sayısının 9 bin gün olması halinde yaşlılık aylığı bağlanır” deniliyor
yani yaş şartı aranmıyor.


Milli Savunma Bakanlığı da
kadrosuzluktan emekliye sevk onaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
gönderiyor. Sonrasında bu kişilere emekli aylığı bağlanıyor ve emekli
ikramiyesi ödeniyor.


Daha doğrusu “Eskiden böyleydi”
dememiz gerekiyor.


Neden mi?


Bizim şimdilik tespit
edebildiğimiz 2018 ve 2019 YAŞ kararıyla bu şekilde emekli edilen üç albaya
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ne emekli maaşı bağladı ne de emekli
ikramiyesi ödedi.


Gerekçe; “Yaş şartını
taşımamaları”…


Haliyle bu uygulama dava
konusu oldu. Önce geçen yıl kadrosuzluktan emekli edilen iki albayın Bölge
İdare Mahkemelerine açtığı davalara bakalım.


Tam 1 yıl süren her iki davada
da; İlgili kanunlardaki “İstisnai” düzenlemeler hatırlatıldıktan sonra “Emekli
aylığı bağlanmamasının hukuka aykırı olduğu telafisi güç zararlar doğuracağı
uygulama ile güvenlik ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği” sonucuna varılarak
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı işlemin yürürlüğünün durdurulması ayrıca
“Yoksun kalınan parasal hakların hak ediş tarihinden ödeme tarihine kadar
işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi” kararlaştırıldı.


Ne mi oldu?


Geçtiğimiz günlerde bu
kararlardan birisine itiraz eden Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2008’de
yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
emekliliğe hak kazanabilmek için hizmet süresine ilave olarak yaş şartının da
getirildiğini kaydetti. İtirazda şöyle denildi:


“Emekli Sandığı Kanunu’ndaki
‘TSK bünyesinde çalışmakta iken kadrosuzluk sebebiyle emekiye sevk edilenlere
aylık bağlanması için yaş şartının aranmayacağı’ maddesi gerekçesiyle
yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olsa da TSK Personel Kanunu gereğince
61 yaşını doldurmadan emekli aylığı bağlanmayacağı hükme bağlanmış olup
kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlerde ise 61 yaş şartı aranmamakla
birlikte bu hususun sadece 61 yaş şartının bir istisnası olduğu dolayısıyla
kadrosuzluktan resen emekliye sevkedilenlerin emeklilik hakkını kanunda
öngörülen emeklilik yaşını doldurduğunda elde edeceği açıktır. Buna göre
davacının hizmet süresine ilaveten 61 yaş koşulunu da sağlaması gerekmektedir.
Buna da 25 Eylül 2021 tarihinde emekli aylığı bağlanmaya hak kazanacağı
sonucuna ulaşıldığından davacıya emekli aylığı bağlanmaması ve emekli ikramiyesi
ödenmemesi yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. ”


Sonuç mu?


İtirazı görüşen Mahkeme Sosyal
Güvenlik Kurumu’nu haklı buldu ve Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını oy
birliğiyle reddetti.


YAŞ kararıyla bu yıl 30
Ağustos tarihi itibarıyla kadrosuzluktan emekli edilen pilot albay Y. S. ‘ın
durumuna gelince;


Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar onaylı emekliliğe sevk yazısı kendisine ve ilgili kurumlara gönderildikten
sonra gerekli evrakları tamamlayıp aylık bağlanması ve emekli ikramiyesinin
verilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurdu.


Başvurunun üzerinden 60 gün
geçtiği halde SGK cevap vermedi yani başvuruyu zımnen reddetti.


O da Bölge İdare Mahkemesi’ne
dava açtı.


Düşünün 25 yıl fiili hizmeti
öngörülen primin çok üstünde prim ödemesi var…


Daha önemlisi kendi istek ve
iradesi dışında tümüyle devletin kararı ile emekliye sevk edilmiş…


Ama SGK’nın mantığına göre yaş
şartını ancak 16 Haziran 2025’te sağlayacağı için emekli sayılmıyor maaşını ve
ikramiyesini alamıyor. Hiçbir sosyal güvencesi de yok…


Kadrosuzluktan emekliye sevk
edilen askerlerle ilgili yasalar halen yürürlükteyken


Yaş şartının getirildiği
2008’den 2018’e kadar bunlara uyulmuşken


Anayasa’nın 60’ıncı maddesinde
“Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir” yazıyorken SGK’nın son 2 yılda
böylesi bir uygulamaya tevessül etmesi her anlamda büyük bir garabet değil
midir?. .


Ve de bunun sebebi nedir?. .
Bilgisizlik mi?. . Askerlere yeni bir tavır mı?. . SGK’daki açığı kapatmak için
“Ne koparsak kârdır” mantığı mı?
 

Müyesser Yıldız


Odatv.com
LİNK : https://odatv.com/kadrosuzluktan-emekli-edilen-askerlere-garip-muamele-13121909.html